SAT and SAT Subject

SAT and SAT Subject tests

SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä kandidaatitason korkeakouluopinnoissa. SAT Subject -testit ovat yliopistojen opiskelijavalinnoissaan käyttämiä alakohtaisia testejä, jotka mittaavat tietyn aihealueen hallintaa, esim. kielet, biologia, fysiikka, historia.

SAT test in Finland

SAT organizer in Finland: League for Finnish American Societies SAM .

More information:

SAM

SAT home page

SAT Subject home page

 

Preparing for tests

SAT home page provides tips for test preparation. Free of charge test prep opportunities also at Khan Academy.