Academic Training osana Fulbright-ohjelmaa

Varsinaisen Fulbright-kauden jälkeen on oiva mahdollisuus kartuttaa arvokasta kansainvälistä kokemusta Academic Training-jakson kautta. Käytin tätä optiota Master of Laws -opintojeni jälkeen toimiessani kesällä ja syksyllä 2015 vierailevana tutkijana University of Pennsylvania Law Schoolissa.

Puolen vuoden mittaisen tutkijavierailun ajan tein itsenäistä tutkimusta väitöskirjaprojektini tiimoilta. Lisäksi vireillä oli asunto- ja kuluttajarahoitusta käsittelevä kirjaprojekti. Päätoimisena tutkijana toimiminen antoi erinomaisen kuvan akateemisesta työstä, josta minulla ei ollut aiempaa kokemusta. Olen ollut pitkään töissä pankkisektorilla ja vienyt jatko-opintojani eteenpäin vain päätoimeni ohella. Siten tutkijavierailu antoi mahdollisuuden viedä tohtoriopintojani eteenpäin nopeammalla tahdilla. Tutkimustyön ohella muun muassa kävin aihettani liippaavissa seminaareissa yliopistolla sekä yliopiston ulkopuolella.


Photo by Jeffrey M. Vinocur

Ajatus vierailevana tutkijana toimimisesta virisi opiskeluiden aikana konkurssi- ja rahoitusmarkkinaoikeuteen erikoistuneen professori David A. Skeelin kanssa käytyjen keskustelujen ja yliopiston uraohjaajan pakeilla. Saadessani heiltä alustavasti vihreää valoa hankkeelleni jätin hakemuspaperit suosituskirjeineen law schoolin Visiting Researcher-ohjelmaan. Tämän hakemusprosessin kautta olin yksi muutamasta tutkijaohjelmaan valitusta.

Academic training- jakso voi sisältää mitä tahansa työtä, jolla on kiinteä yhteys Fulbright-stipendin pohjalta suoritettuihin opintoihin. Työ voi olla palkallista tai palkatonta. Omalla kohdallani kyseeseen olisi voinut tulla vaihtoehtoisesti työharjoittelujakso esimerkiksi yhdysvaltalaisessa asianajotoimistossa taikka kansainvälisen organisaation palveluksessa.

Harjoittelupaikkaa kannattaa lähteä kartoittamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. AT:ta on haettava hyvissä ajoin ennen Fulbright-kauden loppua. Hakemus on myös perusteltava hyvin. Fulbrightereille AT:n hakeminen on maksutonta, mikä on yksi Fulbright-ohjelman rahanarvoisista eduista. Vastaavan harjoittelujakson hakeminen tavallisella opiskelijaviisumilla kustantaisi useita satoja dollareita.

Suosittelen suomalaisille stipendiaateille lämpimästi Academic Training -mahdollisuuden käyttämistä. Omalla kohdallani kausi vierailevana tutkijana toi master-tason opintojeni jälkeen roppakaupalla lisää kokemusta kansainvälisissä ympyröissä toimimisesta, laajensi ammatillista verkostoa, toi mukanaan uusia ystäviä ja kokonaan uuden tyyppistä työkokemusta.


Antti Makkonen