Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

ASLA-Fulbrights Pre-Doctoral Research Fellows Program on suunnattu suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla oleville tohtoriopiskelijoille väitöskirjatutkimuksen tekoon Yhdysvalloissa. Stipendi myönnetään vähintään kuudeksi kuukaudeksi (6–12 kuukautta). Stipendiaatti voi itse valita Yhdysvalloissa suoritettavan tutkimusajakson tarkemman ajankohdan siten, että se kuitenkin sijoittuu lukuvuodelle 2019–2020.

ASLA-Fulbrights Pre-Doctoral Research Fellows -ohjelma soveltuu tohtoriopiskelijalle, joka on ennen stipendin hakua luonut yhteydet yhdysvaltalaiseen isäntäkorkeakouluun ja jonka tarkoituksena on keskittyä Yhdysvalloissa väitöskirjatutkimuksensa tekoon. Stipendillä ei tueta kurssien suorittamista.

Stipendiä voivat hakea kaikkien alojen tohtoriopiskelijat, lukuun ottamatta niitä, joiden tutkimukseen Yhdysvalloissa sisältyy potilashoitoa tai muita potilaskontakteja.

Stipendi on suuruudeltaan 12 000 dollaria. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita, mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin ja koulutusjärjestelmään.

Hakuedellytykset

1. Stipendi on suunnattu edistyneille jatko-opiskelijoille, joiden tarkoituksena on edistää väitöskirjatutkimustaan Yhdysvalloissa. Lyhyen kestonsa vuoksi stipendi soveltuu esimerkiksi arkistotutkimukseen tai muuhun tutkimusaineiston hankkimiseen Yhdysvalloissa. Stipendiä ei ole tarkoitettu opiskelijoille, joiden tarkoitus on suorittaa kursseja.

2. Stipendihakijan tulee luoda kontaktit yhdysvaltaiseen akkreditoituun yliopistoon ennen stipendihakuvaihetta. Poikkeustapauksissa Fulbright Suomi -säätiön hallitus voi myöntää stipendin mahdollisessa muussa soveltuvassa organisaatiossa tehtävään väitöskirjatutkimukseen. Stipendihakemukseen tulee liittää vastaanottavan tahon kirjoittama kutsukirje.

3. Stipendihakijan tulee olla kirjoilla suomalaisessa yliopistossa. ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Fellows -stipendit ovat suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Stipendin myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan kotiyliopisto on valmis rahoittamaan stipendin yhdessä Fulbright Suomi -säätiön kanssa. Ennen stipendin hakemista stipendihakijan tulee selvittää, onko oma yliopisto päättänyt osallistua Fulbright-stipendien rahoittamiseen (kts. lista Fulbright Suomen verkkosivulta). Fulbright Suomi -säätiö pyytää yliopiston lausunnon hakemuksesta haun umpeuduttua. Mahdollisista yliopiston asettamista valintakriteereistä voi tiedustella oman yliopiston kansainvälisistä palveluista tai tutkijapalveluista.

 4. Stipendiä ei voida myöntää hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa. Hakijan on aloitettava tutkimuksensa Yhdysvalloissa tällä stipendillä. Stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Fellows -ohjelman edustajina eikä stipendiä voi käyttää lisärahoituksena sellaiseen stipendiohjelmaan, jonka edustajana opiskelija toimisi.

5. Koska ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Fellows -ohjelman on kahdenvälinen kulttuurivaihto-ohjelma, hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestämällä J-1 viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea stipendiä. Hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, eivät voi hakea stipendiä.

J-1-viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2-viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin.

 1. Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollist
 2. Ns. 12-month bar ja 24-month bar –säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2 –viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2 -viisumeilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen 2 vuoden aikana, on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.

Hakeminen

 • Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018. Hakemus jätetään sähköisesti.  Ainoastaan määräaikaan mennessä saapuvat ja kaikki vaadittavat liitteet sisältävät hakemukset käsitellään. Sähköinen hakemus sekä tarkemmat hakuohjeet ovat nähtävillä Fulbright Suomen verkkosivuilla.
   
 • Hakemusten arviointiin kuuluu useita vaiheita, mm. hakijoiden kotiyliopistojen lausunnot hakemuksista. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään Helsingissä 13.15.2.2019. Haastattelu on tärkeä osa hakemuksen kokonaisarviointia, joten siihen kannattaa valmistautua huolella mm. varautumalla kertomaan tutkimussuunnitelmastaan, tutustumalla ASLA-Fulbright-ohjelmaan ja sen tavoitteisiin sekä stipendihakemuksen arviointiperusteisiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
   
 • Haastattelukutsut lähetetään sähköpostitse tammikuun lopussa 2019.

Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmissa käytetyt hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • perustelut tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • projektin merkitys ASLA-Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
 • erityisesti haastatteluissa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia ASLA-Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee lopullisen valinnan maaliskuun alussa 2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä mahdollisimman pian valinnan jälkeen. 

Ensimmäinen valmennustilaisuus järjestetään toukokuussa 2019. Tilaisuus on pakollinen kaikille valituiksi tulleille.

Lisätietoa amerikkalaisesta koulutusjärjestelmästä ja yliopisto-opinnoista saa Fulbright Suomen toimistosta sekä Säätiön verkkosivuilta www.fulbright.fi.

Tutustu myös näihin stipendeihin

Fulbright Suomi -säätiö myöntää graduate-tason stipendejä myös ASLA-Fulbright Graduate Grants ja Fulbright – Technology Industries of Finland Grant -ohjelmien kautta.