Fulbright -hakemus ja stipendihaastattelu

Tälle sivulle on kerätty joitakin Fulbright-stipendihaastatteluihin liittyviä seikkoja ja ehdotuksia siitä, miten haastatteluun voi valmistautua.

Mitä hakemukselle tapahtuu kun se saapuu Fulbright Suomi -säätiöön ja hakuaika päättyy

 • Ensin tarkistetaan, että hakemus on täytetty asianmukaisesti ja kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu. Samalla tarkistetaan, täyttääkö hakemus kyseessä olevan stipendiohjelman peruskriteerit.
 • Esikarsinnan läpäisseet haastatellaan Helsingissä.
 • Hakemuksien tasoa arvioivat alakohtaiset asiantuntijat, jotka antavat lausuntonsa hakemuksesta.
 • Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee päätökset ohjelmaan valituista stipendiaateista. Valintaan vaikuttavat hakemus, asiantuntijalausunto, amerikkalaisen isäntälaitoksen lausunto sekä haastattelu.
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.


Fulbright Suomen stipendiohjelmissa käytetyt arviointiperusteet

Suomen Fulbright-ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä koulutus- ja kulttuurialojen vaihdon kautta sekä tukea ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja kulttuurin saralla. Kyseessä ei ole vain apuraha. Fulbright-ohjelmaan kuuluu stipendi-rahoituksen lisäksi mittavia lisäetuuksia ja -palveluita ilmaisesta viisumista henkilökohtaisiin neuvontapalveluihin ja Fulbright-ohjelman järjestämiin seminaareihin ja vapaa-ajantoimintaan. Fulbright-stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa. Katso lisätietoa ohjelman historiasta ja taustasta Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta kohdasta Fulbright Center/Toiminnan historiaa.

Hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • perustelut opiskelu-, tutkimus- ja opetusjakson suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • stipendijakson merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtai-set ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.


Mitä haastattelussa tapahtuu

Haastattelu pidetään Fulbright Suomen toimitiloissa Helsingissä. Haastattelulautakunnassa on yleensä 3-5 suomalaista ja/tai amerikkalaista jäsentä ja haastattelun kieli on englanti.

Haastattelu antaa tilaisuuden kysyä ja kertoa – puolin sekä toisin. Haastattelulautakunta haluaa tutustua paremmin hakijaan ja hänen suunnitelmiinsa. Moniin haastattelussa esiin tuleviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Tarkoitus on nimenomaan kuulla hakijan ajatuksia.

Haastatetussa halutaan kuulla, miten hakija kommunikoi työstänsä muille kuin oman alan yleisölle.


Haastatteluun valmistautuessa voi pohtia mm. seuraavia seikkoja

 • Esittele itsesi lyhyesti
 • Miksi olet hakemassa FLTA-ohjelmaan?
 • Valmistaudu kertomaan aiemmista opinnoistasi ja mahdollisesta suuntautumisesta S2- /suomi vieraa-na kielenä -opetukseen.
 • Minkä vuoksi haluat opiskella tai tehdä tutkimusta nimenomaan Yhdysvalloissa?
 • Mitä aiot opiskella tai mistä tehdä tutkimusta ja miksi?
 • Minkälaisiksi arvioit valmiutesi toimia Teaching Assistantina ja/tai itsenäisenä kurssin opettajana?
 • Mitä tietoja ja taitoja sinä voit tuoda isäntälaitokselle?
 • Miten aiot hyödyntää Yhdysvalloissa oppimaasi Suomeen palattuasi?
 • Missä näet itsesi esim. viiden vuoden kuluttua?
 • Millaiseen työhön tähtäät?

Fulbright Suomi -säätiön visio on “to empower the minds that will find global solutions to tomorrow’s challenges by fostering academic and professional expertise and excellence in leadership “. Ja säätiön missio on “expand Finnish-North American collaboration through exchanges of talent and knowledge.” Toisin sanoen Fulbright Suomi -säätiö hakee ohjelmiinsa vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, joiden vaikutus ulottuu stipendiaatin omaa henkilökohtaista elämää ja uraa paljon laajemmalle. Pohdi siis myös seuraavia seikkoja:

 • Mitä annettavaa sinulla on Suomen Fulbright-ohjelmalle ja sen tavoitteille?
 • Miten edistäisit Fulbright-stipendiaattina tietojen ja taitojen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä?
 • Millaisena muutoksentekijänä näet itsesi nyt ja tulevaisuudessa?
 • Millainen Fulbright-ohjelman ja Suomen lähettiläs haluaisit olla?

Haastattelussa arvioidaan myös englannin kielen taitoasi. Stipendiaateilta ei edellytetä täydellistä kielitaitoa, mutta haastattelussa arvioidaan erityisesti kykyäsi selviytyä yhdysvaltalaisessa korkeakoulumaailmassa sekä suorittaa opintoja tai tehdä tutkimusta Yhdysvalloissa.