Fulbright-hakemuksen käsittely ja stipendihaastattelu

Alla olevat ohjeet koskevat seuraavien ohjelmien hakijoita:

 • ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar
 • ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar
 • Fulbright-Technology Industries of Finland Grant (postdocs)

Mitä hakemukselle tapahtuu kun se saapuu Fulbright Suomi -säätiöön ja hakuaika päättyy?

 • Ensin tarkistetaan, että hakemus on täytetty asianmukaisesti ja kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu. Samalla tarkistetaan, täyttääkö hakemus kyseessä olevan stipendiohjelman peruskriteerit.
 • Hakemuksien tasoa arvioi esivalintalautakunta ja/tai hakijan kotiyliopisto, jotka antavat lausuntonsa hakemuksesta.
 • Esikarsinnan läpäisseet haastatellaan Helsingissä.
 • Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee päätökset ohjelmaan valituista stipendiaateista. Valintaan vaikuttavat hakemus, asiantuntijalausunto ja haastattelu.
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Stipendiohjelmissa käytetyt arviointiperusteet

Suomen Fulbright-ohjelman tarkoituksena on

 • tukea ja lisätä suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä,
 • edistää suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten kansainvälistymistä, sekä
 • kehittää tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Suomen Fulbright -ohjelma edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä koulutus- ja kulttuurialojen vaihdon kautta sekä tukea ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja kulttuurin saralla. Kyseessä ei ole vain apuraha. Fulbright-ohjelmaan kuuluu stipendi-rahoituksen lisäksi mittavia lisäetuuksia ja -palveluita ilmaisesta viisumista ja vakuutuksesta henkilökohtaisiin neuvontapalveluihin ja Fulbright-ohjelman järjestämiin seminaareihin ja vapaa-ajantoimintaan. Fulbright-stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa. Katso lisätietoa ohjelman historiasta ja taustasta Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta kohdasta Fulbright Center/Toiminnan historiaa.

Hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • perustelut tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • projektin merkitys Fulbright -ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright -ohjelman ja Suomen lähettiläänä Yhdysvalloissa.

Mitä haastattelussa tapahtuu?

Haastattelu tapahtuu Fulbright Suomi -säätiön toimitiloissa Helsingissä ja siihen tulee varata aikaa n. 30 minuuttia. Haastattelulautakunnassa on yleensä 3-5 suomalaista ja/tai amerikkalaista jäsentä ja haastattelun kieli on englanti.

Haastatteluhetki on luonteeltaan keskustelunomainen. Haastattelu antaa tilaisuuden kysyä ja kertoa – puolin sekä toisin. Haastattelulautakunta haluaa tutustua paremmin hakijaan ja hänen tutkimussuunnitelmiinsa. Moniin haastattelussa esiin tuleviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Tarkoitus on nimenomaan kuulla hakijan omia ajatuksia. Haastattelussa halutaan kuulla, miten hakija kommunikoi työstänsä muille kuin oman alan yleisölle.

Huomioithan että projektien tieteellinen arviointi on tehty oman tieteenalasi asiantuntijoiden toimesta erikseen jo ennen haastattelua. Haastattelun tarkoituksena ei siis ole mennä tutkimuksesi yksityiskohtiin vaan keskustella tutkimuksestasi ja USAn jaksosi tavoitteista yleisellä tasolla. Huomioithan myös, että osa haastattelijoista ei tarkoituksellisesti ole lukenut tutkimussuunnitelmaasi, sillä haastattelussa arvioidaan mm. kuinka osaisit kertoa Yhdysvalloissa omasta alastasi ja tavoitteistasi akateemisesti koulutetulle yleisölle joka ei edusta omaa tieteenalaasi tai tunne taustaasi.

Haastatteluun valmistautuessa voi pohtia mm. seuraavia seikkoja:

 • Esittele itsesi lyhyesti
 • Mihin yliopistoon olet menossa tekemään tutkimusta ja miksi juuri kyseiseen yliopistoon?
 • Mistä aiot tehdä tutkimusta ja miksi?
 • Millaisena näet projektisi merkityksen oman alasi tietämyksen kehittämisessä Suomessa?
 • Mitä tietoja ja taitoja voit tuoda paitsi isäntälaitokselle myös yleisesti omalle alallesi Suomeen?
 • Miten aiot hyödyntää ja jakaa Yhdysvalloissa saavuttamiasi tietoja ja taitoja Suomeen palattuasi?
 • Minkä vuoksi haluat tehdä tutkimusta nimenomaan Yhdysvalloissa?
 • Minkälaisiksi arvioit tutkimuksesi kustannukset Yhdysvalloissa ja millaisia suunnitelmia sinulla onniiden rahoittamiseksi?
 • Millaisena näet roolisi alallasi tulevaisuudessa?
 • Missä näet itsesi esim. viiden vuoden kuluttua?
 • Millaiseen työhön tähtäät?

Fulbright Suomi -säätiön visio on “to empower the minds that will find global solutions to tomorrow’s challenges by fostering academic and professional expertise and excellence in leadership “. Ja säätiön missio on “expand Finnish-North American collaboration through exchanges of talent and knowledge.” Toisin sanoen Fulbright Suomi -säätiö hakee ohjelmiinsa vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, joiden vaikutus ulottuu stipendiaatin omaa henkilökohtaista elämää ja uraa paljon laajemmalle.

Pohdi siis myös seuraavia seikkoja:

 • Mitä annettavaa sinulla on Suomen Fulbright-ohjelmalle ja sen tavoitteille?
 • Miten edistäisit Fulbright-stipendiaattina tietojen ja taitojen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä?
 • Millaisena muutoksentekijänä näet itsesi nyt ja tulevaisuudessa?
 • Millainen Fulbright-ohjelman ja Suomen lähettiläs haluaisit olla?

Haastattelussa arvioidaan myös englannin kielen taitoasi. Stipendiaateilta ei suinkaan edellytetä täydellistä kielitaitoa. Sen sijaan vaaditaan sellaisia riittäviä kieli- ja kommunikaatiotaitoja, jotka takaavat stipendiaatille kyvyn selviytyä yhdysvaltalaisessa arkielämässä, korkeakoulumaailmassa ja suorittaa opintoja/tehdä tutkimustyötä sekä toimia Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.