Hakuohjeet

Sivua päivitetään...

Hakuaika lukukaudelle/-vuodelle 2019-2020 päättyy 4.4.2019 klo 10:00!

Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendi on tarkoitettu hakijoille, joilla on opiskelupaikka lukuvuodelle 2019–2020 hyvätasoisessa yhdysvaltalaisessa akkreditoidussa yliopistossa alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor’s) johtavassa ohjelmassa.

Stipendiä voivat hakea sekä koko alempaan korkeakoulututkintoon (bachelor’s) Yhdysvalloissa tähtäävät opiskelijat että yhden lukukauden/-vuoden määräaikaisia opintoja suunnittelevat opiskelijat (mm. yliopistojen ja korkeakoulujen yhden lukukauden/-vuoden mittaisiin vaihto-ohjelmiin lähtevät opiskelijat), jotka suorittavat alemman korkeakoulututkintotason (bachelor’s) opintoja.
 
Stipendin suuruus on enimmillään 10 000 dollaria. Stipendi voidaan myöntää ensimmäiselle opintovuodelle opintoihin, jotka alkavat Yhdysvalloissa syyslukukautena 2019. Stipendiä ei voida myöntää henkilölle, jolla on jo korkeakoulututkinto tai jonka korkeakoulututkinto valmistuu vuonna 2019. Stipendiä ei voida myöntää myöskään Yhdysvalloissa asuvalle ja/tai jo siellä opiskelevalle henkilölle. Hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia. Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaiset sekä hakijat joilla on pysyvä oleskelulupa Yhdysvalloissa eivät voi hakea stipendiä. Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Fulbright Finland Undergraduate Grant -ohjelman stipendiaattien lähettilään rooliin kuuluu toimiminen Centennial ja Campus Ambassadoreina stipendikauden aikana ja sen jälkeen. 

Tutkinto-opiskelijat toimivat Centennial Ambassadoreina vieraillen yhdysvaltalaisissa kouluissa ja muissa koulutusorganisaatioissa kertomassa nuorille Suomesta ja tätä kautta myös kannustavat harkitsemaan opintoja Suomessa ja hakemaan Fulbright –ohjelmaan. 

Määräaikaisia opintoja suorittavat opiskelijat toimivat Campus Ambassadoreina Suomeen palattuaan. Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelman alumni on innokas keskustelemaan uusien stipendihakijoiden kanssa Fulbright Suomi –säätiön ohjelmasta ja opiskelusta Yhdysvalloissa.

Fulbright Suomi -säätiön stipendiaatin edut:

 • Orientaatioseminaari toukokuussa
 • Henkilökohtaiset neuvontapalvelut ja pääsy Fulbright Suomi -säätiön materiaaleihin
 • tukea viisumin haussa
 • tukea suomalaisilta ja yhdysvaltalaisilta alumneilta
 • aktiivinen alumniverkosto Suomessa ja Yhdysvalloissa
 • Stipendienjakoseremonia kaikille Fulbright Suomi -säätiön stipendiaateille

Hakemusten täyttöohjeet

Hakulomakkeet ja liitteet täytetään englannin kielellä. Täytettyjen hakulomakkeiden lisäksi täydelliseen hakemukseen kuuluvat:
 
1. Study objectives
2. Personal statement
3. Fulbright Finland Ambassador statement
3. kaksi englanninkielistä suosituskirjettä (suosittelija lähettää suoraan Fulbright Suomi -säätiöön)
4. todistusjäljennökset: lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus, viimeisin todistus nykyisestä oppilaitoksesta, korkeakouluopiskelijoilta opintorekisteriote. Abiturienteilta viimeisimmät kouluarvosanat (välitodistus).
5. yhdysvaltalaisen korkeakoulun hyväksymiskirje
6. yhdysvaltalaisen korkeakoulun todistus opiskelijan lukukausimaksuista ja korkeakoulun myöntämästä rahoituksesta
7. tarkistuslista
 
Liitä mukaan kaikista todistusjäljennöksistä englanninkieliset käännökset. Mikäli englanninkielistä todistusjäljennöstä ei ole saatavilla, käännöksen voi tehdä myös itse.
 
 

Hakemus vaadittuine liitteineen tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön sähköpostitse 4.4.2019 klo 10:00 mennessä: office(at)fulbright.fi

Poikkeuksena vaadittavat kaksi suosituskirjettä, jotka suosittelijat lähettävät suoraan Fulbright Suomi -säätiöön sähköpostitse office(at)fulbright.fi tai postitse osoitteeseen:
 
Fulbright Suomi -säätiö
Undergraduate Selection Committee
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki
 
Hakuaika päättyy 4.4.2019 klo 10:00, jolloin hakemuksen liitteineen tulee olla perillä. Pyydämme ottamaan hyvissä ajoin yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön, mikäli yhdysvaltalaisen korkeakoulun hyväksymiskirje viipyy. Hakemusten käsittely alkaa 4.4.2018.
Puutteellisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Kaksi suositusta

Suosituskirjeiden laatijat toimittavat suosituksensa suoraan Fulbright Suomi -säätiöön 4.4.2019 klo 10:00 mennessä. Hakijan on itse huolehdittava siitä, että suositukset saapuvat ajoissa. Ohjeet suositusten kirjoittajille löytyvät täältä. Suosituskirjeen kirjoittajina voivat olla esimerkiksi opettajat, opinto-ohjaajat tai rehtorit. Suosittelijat eivät voi olla hakijan perheenjäseniä, sukulaisia tai ystäviä.
 

Haastattelut

Valintalautakunta haastattelee osan hakijoista Helsingissä 26.4.2019. Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle ja se on tärkeä osa hakemusten kokonaisarviointia. Haastatteluun kannattaa valmistautua huolella mm. varautumalla kertomaan opiskelusuunnitelmistaan, tutustumalla Fulbright Suomi -säätiöön ja sen ohjelmien tavoitteisiin sekä stipendihakemusten arviointiperusteisiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.

Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee lopullisen valinnan toukokuussa 2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.

Hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • perustelut opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • projektin merkitys stipendiohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia oman maansa, kulttuurinsa ja stipendiohjelmansa lähettiläänä Yhdysvalloissa
Fulbright Suomi -säätiön stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright Suomi-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa.
 
Kaikille Fulbright Suomi -säätiön stipendiaateille järjestetään päivän mittainen (n. klo 9.00–19.00) orientaatio Helsingissä tiistaina 14.5.2019. Stipendiaatin edellytetään osallistuvan tilaisuuteen. Tämän lisäksi Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelmaan valituille stipendiaateille järjestetään orientaatiowebinaari torstaina 9.5.2019 klo 15:00-16:00. Stipendiaatin odotetaan osallistuvan tilaisuuden lisäksi myös webinaariin.