Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

Mid-Career Professional Development Grant

Sivua päivitetään...

MCPD-ohjelma

Fulbright Suomi -säätiö julistaa haettavaksi lukuvuodelle 2018–2019 Mid-Career Professional Development (MCPD) -apurahan. Stipendin hakuaika päättyy 11. joulukuuta 2017 kello 10 Suomen aikaa, jolloin hakemus kaikkine liitteineen tulee olla jätettynä online-järjestelmään.

MCPD-ohjelma tarjoaa apurahan projektiin tai opintoihin Yhdysvalloissa hakijoille, jotka haluavat laajentaa oman ammattialansa asiantuntemusta, täydentää ammattitaitoaan sekä etsiä uusia näkökulmia ja lähestymistapoja omaan työhönsä. Stipendi myönnetään vähintään 3 kuukaudeksi. Pidempikestoinen projekti on mahdollinen (viisumin puitteissa 12 kuukauteen asti), mikäli hakijalla on osoittaa tarvittava lisärahoitus. Apurahan suuruus on enimmillään 13 500 USD.

MCPD-apuraha on tarkoitettu ”sapattistipendiksi” ensisijaisesti yli 35-vuotiaille työuransa keskivaiheessa oleville alansa asiantuntijoille. Hakijoilta ei edellytetä akateemista loppututkintoa. MCPD-stipendiprojektiin voi sisältyä esimerkiksi vierailuja ja tutustumista oman alan organisaatioihin Yhdysvalloissa, luennointia tai oman alan täydennysopintoja.

Stipendiä ei myönnetä päätoimisiin opintoihin amerikkalaisessa korkeakoulussa. Apurahaa ei myöskään ole tarkoitettu tieteelliseen tutkimustyöhön. Päätoimisia opintoja tai tieteellistä tutkimusta varten myönnetään stipendejä Fulbright Center Undergraduate Grant Program, ASLAFulbright Graduate Grant Program, ASLA-Fulbright Junior Scholar, ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows ja ASLA-Fulbright Senior Scholar -ohjelmien kautta.

Stipendi tulee käyttää lukuvuoden 2018–2019 aikana. Stipendikauden voi aloittaa aikaisintaan 1.8.2018.

Hakuedellytykset

Hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestämällä J-1 -viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea stipendiä. Hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, eivät voi hakea stipendiä.

J-1 -viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2 -viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin. Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi stipendikautensa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2 –viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2 -viisumilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen 2 vuoden aikana, on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.

Hakeminen ja hakemus

Hakemus jätetään sähköisenä osoitteessa https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/. Ennen hakemuksen täyttämistä on syytä huolellisesti tutustua täyttöohjeeseen.

Hakemukseen on liitettävä yksityiskohtainen suunnitelma lisäopinnoista tai oman ammattitaidon kehittämiseen tähtäävästä projektista sekä kutsu vastaanottavasta laitoksesta Yhdysvalloissa. Hakemukseen on liitettävä myös kolme englanninkielistä suosituskirjettä.

Vain täydelliset, hakuajan loppuun mennessä jätetyt hakemukset käsitellään. Hakemuksen liitteineen on oltava valmis 11.12.2017 klo 10.00. Puutteellisia tai myöhässä saapuneita hakemuksia ei voida käsitellä.

Haku- ja valintaprosessin aikataulu

 • Hakuaika umpeutuu maanantaina 11.12.2017 Suomen aikaa klo 10.00.
 • Fulbright Suomi -säätiö kutsuu hakemusten perusteella loppusuoralle päässeet hakijat henkilökohtaiseen haastatteluun 8.2.2018. Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
 • Valinnat julkistetaan maaliskuussa 2018. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.
 • Ensimmäinen valmennustilaisuus valituille stipendiaateille järjestetään toukokuun 16.päivä 2018. Tilaisuus on pakollinen kaikille valituiksi tulleille.

Lisätietoa valinnoista

Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmissa käytetyt hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • perustelut ammatillisen kehittämisen -,  opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
 • erityisesti haastatteluissa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Lisätietoja:
Mirka McIntire
Ohjelmapäällikkö, Opettajavaihto ja koulutusohjelmat
+358 44 5535 269
mirka.mcintire@fulbright.fi