Toiminta vuosittain 2016

Toiminta vuosittain 2016

(1.10.2015-30.9.2016)

Johtokunnan puheenjohtajan esipuhe Fulbright Centerin vuosikertomukseen

Tilastoja vuodelta 2016

 • Asiakaskontakteja ja tapahtumaosallistujia 5 667, joista 1 976 Fulbright Speaker Program -tapahtumien osallistujia. Kaikista osallistujista koulutuksen ja kansainvälistymisen ammattilaisia n. 38 %
 • 101 tapahtumaa Suomessa: infotilaisuudet, seminaarit, konferenssit ja Fulbright Speaker Program -tapahtumat
 • Verkkosivu: 231 200 sivun katselua ja 67 700 käyttäjää

Stipendiohjelmat

 • Yhteensä 94 stipendiaattia, joista 47 suomalaista ja 47 amerikkalaista stipendiaattia
 • Yhteisstipendit mukaan lukien jaettu yli 1,4 miljoonaa euroa apurahoina.

Alumnit

 • Yli 550 aktiivia alumnia Yhdysvalloissa (Friends of Fulbright Finland -verkosto)
 • Sadat alumnit Suomessa ja Yhdysvalloissa toimivat asiantuntijoina, tieteenalakohtaisina arvioijina ja valintalautakuntien jäseninä, johtokunnan jäseninä sekä muissa Fulbright Finlandin tehtävissä
 • Alumneista 128 on jäseninä myös ASLA-Fulbright Alumni -yhdistyksessä

Perusrahoitus

(Perusrahoitus ilman yhteistyöstipendejä)

 • 70 % Suomesta (Tukisäätiä, opetus- ja kulttuuriministeriö, yksityiset säätiöt, suomalaiset korkeakoulut, muut)
 • 30 % Yhdysvalloista (18 % USA:n ulkoministeriön allokaatio, 9 % muut)
 • 0,15  % Kanadasta (Kanadan valtio)

Kohokohtia