Fulbright Specialist Program

Fulbright Specialist -ohjelma tarjoaa suomalaisille korkeakouluille, ministeriöille, tutkimuslaitoksille, ajatushautomoille, opetus-, kulttuuri- sekä koulutusalan organisaatioille mahdollisuuden hakea amerikkalaista asiantuntijaa 2 - 6 viikon vierailulle Suomeen.

Haku lukuvuoden 2017-2018 Fulbright Specialist-ohjelmaan on alkanut!

Avoimessa haussa projektihakemukset arvioidaan saapumisjärjestyksessä. Fulbright Suomi -säätiön hallitus ehdottaa rahoitusta 5 projektille.

Fulbright Specialist –ohjelman lanseeraus lukuvuodelle 2017-2018 viivästyi Yhdysvalloissa ohjelman hallinnoinnissa tapahtuvien muutosten takia. Suosittelemme, että projektit ajoitetaan mahdollisuuksien mukaan aikaisintaan tammikuun alkuun 2018.


Specialist-projektien valinnassa suositaan erityisesti pitempiä vierailuja, ja useamman korkeakoulun yhteishakemuksia.


Fulbright Specialist -asiantuntijaa voi hakea seuraavilta aloilta:

 • Agriculture
 • Anthropology
 • Archaeology
 • Biology Education
 • Business Administration
 • Chemistry Education
 • Communications & Journalism
 • Computer Science and Information Technology
 • Economics
 • Engineering Education
 • Education
 • Environmental Science
 • Information Technology
 • Law
 • Library Science
 • Math Education
 • Migration
 • Peace and Conflict Resolution Studies
 • Physics Education
 • Political Science
 • Public Administration
 • Public & Global Health
 • Social Work
 • Sociology
 • Urban Planning
 • U.S. Studies, for example:
  Art
  Art History
  Dance
  History
  Literature
  Music
  Popular Culture
  Religion
  Theater
  Women's Studies

Jos omaa tieteenalaa ei ole tähän listattu, kannattaa olla yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön. Alakohtainen sopivuus voidaan tarkistaa erikseen.

I have always wanted my research and expertise to make a difference. The Fulbright Specialist Program in Finland provided that opportunity through a focused project with smart, dedicated academics and practitioners.
- Alex Stepick, 2015-2016 Fulbright Specialist

Ohjelman kautta voi etsiä joko tietyn asiantuntemuksen omaavaa henkilöä tai esittää valittavaksi tiettyä henkilöä , joka on hyväksytty ohjelman asiantuntijarekisteriin (nykyisin World Learning -organisaation ylläpitämä "Specialists Roster").

Ohjelman kautta myönnetään apurahoja monenlaisiin projekteihin. Amerikkalaisen asiantuntijan ohjelma Suomessa voi sisältää esimerkiksi opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle suunnattuja luentoja, seminaareja ja tapahtumia, korkeakoulun/organisaation ja sen henkilöstön koulutus- ja kehittämisprojekteja ja alueen muiden oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettuja projekteja. Ohjelman kautta ei tueta puhtaita tutkimushankkeita vaan kaikkien projektien tulee jollain tavalla tukea koulutusta tai opetusta. Suomalaisten korkeakoulujen lisäksi projektihakemuksen voivat jättää opetus- tai koulutusalan organisaatiot ja tutkimuslaitokset. Usean suomalaisen korkeakoulun yhteishakemukset ovat mahdollisia.

Yhdysvalloissa Specialist -ohjelmaa hallinnoi ja apurahat myöntää World Learning -organisaatio. Ohjelman apuraha kattaa luennoitsijan matkakulut Yhdysvalloista isäntäpaikkakunnalle ja $200:n palkkion luennoitsijalle jokaiselta ohjelmapäivältä. World Learning maksaa apurahan suoraan asiantuntijalle. Suomalainen isäntäkorkeakoulu on vastuussa asiantuntijan asunnon, ruokailun ja paikallismatkojen järjestämisestä ja kustannuksista.

Lisätietoa World Learning -organisaation sivuilta: fulbrightspecialist.worldlearning.org

Sähköinen hakemusjärjestelmä

https://worldlearning-community.force.com/FSPHost

Hakuohjeet: Ennen kuin aloitat Fulbright Specialist -projektihakemuksen, rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi hakemusjärjestelmän “New User” -linkin kautta. Hakemusjärjestelmän englanninkieliset ohjeet löydät täältä.

Jos haetaan tietyn asiantuntemuksen omaavaa henkilöä:

 • Suomalainen korkeakoulu/organisaatio täyttää Specialist -projektihakemuksen hakujärjestelmään. Hakemuksessa yksilöidään ehdotetun projektin sisältö ja minkälaista asiantuntemusta haetaan.
 • Jos projekti valitaan Specialist -ohjelmaan, World Learning esittää projektin isännälle sopivan asiantuntemuksen omaavia henkilöitä ohjelman asiantuntijarekisteristä (Specialists Roster)
 • Korkeakoulu/organisaatio hyväksyy esitetyistä asiantuntijoista heille sopivan.

Jos halutaan kutsua tietty asiantuntija:

 • Suomalainen korkeakoulu/organisaatio täyttää Specialist -projektihakemuksen hakujärjestelmään. Hakemuksessa yksilöidään ehdotetun projektin sisältö ja kutsuttava asiantuntija.
 • Yhdysvaltalaisen asiantuntijan tulee olla hyväksytty Specialist -ohjelman asiantuntijarekisteriin (Specialists Roster), jota ylläpitää World Learning -organisaatio.
 • Jos hakemuksessa ehdotettu asiantuntija ei tästä rekisteristä löydy, hän voi sinne hakeutua avoimen hakuprosessin kautta. Ohjeet hakuprosessista löytyvät CIES:n kotisivulta www.worldlearning.org/what-we-do/Fulbright-specialist-program/. Fulbright Suomi -säätiö ei ole mukana rekisterin asiantuntijoiden valintaprosessissa.
 • Suomalaisen korkeakoulun/organisaation projektihakemus ja amerikkalaisen luennoitsijan asiantuntijarekisterihakemus sekä molempien valintaprosessit ovat toisistaan riippumattomia.

Projektin kesto

Fulbright Specialists -ohjelman kautta voi saada rahoitusta 2 - 6 viikon projekteille. Projektin tavoitteet tulee suunnitella siten, että ne on realistista toteuttaa lyhyen vierailun aikana. World Learning -organisaation myöntämä asiantuntijan palkkio voidaan siis myöntää 14-42 päivälle (sisältäen viikonloput, mahdolliset juhlapyhät ja matkapäivät). Projektin aloituspäiväksi lasketaan se päivä, jolloin stipendiaatti aloittaa matkansa Yhdysvalloista Suomeen. Projektin päättymispäiväksi lasketaan päivä, jolloin stipendiaatti matkustaa pois Suomesta.

Koska hakemukset käsitellään myös Yhdysvalloissa, suosittelemme, että hakijat jättävät joustovaraa vierailun toteuttamisajankohdalle ja mahdollisuuksien mukaan esittävät hakemuksessa vaihtoehtoisia päivämääriä. Tämän hakukierroksen projektit voivat alkaa aikaisintaan 1.1.2018. Projektit on toteutettava 30.9.2019 mennessä.

Hakemusten käsittelyaikataulua nopeuttaa, mikäli kutsuttu asiantuntija on hyväksytty Specialist -ohjelman asiantuntijarekisteriin jo hakuvaiheessa.

Multi-visit projektivaihtoehto: Isäntäorganisaatioiden on myös mahdollista hakea tukea Fulbright Specialistin useampaan lyhyeen vierailuun (yhteensä max. 42 päivää) 12 kuukauden aikana. Multi-visit projekteja rahoitetaan vähemmän ja ne tulee toteuttaa enintään kolmen (vähintään 14 päivän) vierailun yhteydessä 12 kk:n aikana.

Projektien valinnassa käytetään mm. seuraavia arviointiperusteita:

 • Projektin ja asiantuntijavierailun hyödyt isäntälaitokselle ja laajemmin esim. alalle tai yhteiskunnalle
 • Isäntälaitoksen perusteet erityisesti yhdysvaltalaiselle asiantuntemukselle
 • Vierailun pitkäaikaisvaikutukset
 • Etusijalla ovat hakemukset, joissa Fulbright Specialist -stipendiaatin asiantuntemusta pystytään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti. Esimerkiksi: monipuolinen luennointiohjelma, kontakteja sekä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan kanssa ja yhteistyö toisen organisaation tai korkeakoulun kanssa.

Valintaprosessi ja -aikataulu suomalaisille korkeakouluille ja organisaatioille:

 • Fulbright Specialist -projektihakemuksest käsitellään saapumisjärjestyksessä.
 • Fulbright Suomi -säätiö valitsee suomalaiset asiantuntijaprojektit ja suosittelee niitä World Learning -organisaatiolle. Fulbright Suomi -säätiö ilmoittaa valinnasta hakijoille.
 • World Learning -organisaatio käsittelee Fulbright Suomi -säätiön suosittelemat hakemukset ja lopullinen valinta tapahtuu Yhdysvalloissa.
 • J. William Fulbright Foreign Scholarship Board hyväksyy rahoitettavat Fulbright Specialist -projektit.
 • Fulbright Suomi -säätiö ilmoittaa valintapäätöksestä sen saapuessa.
 • Lukuvuoden 2017-2018 haku päättyy, kun Fulbright Specialist -ohjelman paikat on täytetty, kuitenkin viimeistään 1.9.2018.

Lisätietoja Fulbright Specialist -ohjelmasta:

Mirka McIntire
puh: 044 5535 269
mirka.mcintire(at)fulbright.fi