Fulbright Center

Mission

The Fulbright Center mission is to expand Finnish-North American collaboration through exchanges of talent and knowledge.

Vision

The Fulbright Center vision is to empower the minds that will find global solutions to tomorrow’s challenges by fostering academic and professional expertise and excellence in leadership.

Fulbright Finland Update

Liittymällä Fulbright Suomi -säätiön postituslistalle saat kerran kuussa tietoa stipendiohjelmista, uutisista ja muista ajankohtaisista tapahtumista!

Liity listalle

Fulbright Center (Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta) on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio. Se palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja työelämän ammattilaisia sekä kansainvälisen vaihdon piirissä työskenteleviä asiantuntijoita. Fulbright Centerin keskeisiä tavoitteita on myös tukea suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä.  Vuonna 2012 tuli kuluneeksi 60 vuotta Suomen ja Yhdysvaltojen välisen Fulbright-sopimuksen allekirjoittamisesta.

Fulbright Center on yksityinen, itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Nykyisin yhä suurempi osa Fulbright Centerin stipendeistä rahoitetaan yhdessä yksityisten säätiöiden ja suomalaisten korkeakoulujen kanssa. Fulbright Centerin kahdeksanhenkisen johtokunnan nimittävät opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö. Yhdysvaltain Suomen suurlähettiläs on johtokunnan kunniapuheenjohtaja. Fulbright Centerissä työskentelee kuusi asiantuntijaa.

Stipendiohjelmia

Yhteistyöstipendit mukaan lukien Fulbright Center myöntää vuositasolla noin 880 000 euroa stipendeinä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon. Stipendiohjelmista laajin on ASLA-Fulbright.

Yli kuudenkymmenen toimintavuotensa aikana Fulbright Center on välittänyt USA:han yli 3 700 stipendiaattia lähes kaikilta elämänaloilta. Joukossa on monia nykypäivän yhteiskuntaelämän, kulttuurin ja elinkeinoelämän merkittäviä vaikuttajia. Suomeen on ohjelman kautta saapunut yli 1 800 amerikkalaista stipendiaattia.

Lukuvuonna 2016-2017 Fulbright Centerin ohjelmiin osallistuu yli 80 suomalaista ja amerikkalaista opiskelijaa, tutkijaa, opettajaa ja asiantuntijaa.

Neuvontaa ja asiantuntemusta

Fulbright Centerin palveluihin kuuluvat myös Yhdysvaltojen koulutusmahdollisuuksiin sekä kansainvälisiin kieli- ja tasotesteihin liittyvä tiedotus, koulutus ja neuvonta. Fulbright Centerin toimitilat ovat Helsingin Hakaniemessä samassa rakennuksessa Fulbright Centerin läheisten yhteistyökumppanien Suomen Akatemian, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMOn sekä Opetushallituksen kanssa.

Fulbright Centerin ja CIMOn yhteinen Tietosilta on kaikille avoin, maksuton tieto- ja neuvontapalvelu, josta saa apua kansainvälistymismahdollisuuksien kartoittamiseen ja tukea tiedonhankintaan. Tietoa on tarjolla erityisesti ulkomailla opiskelusta ja harjoittelusta sekä erilaisista kansainvälisistä vaihtomahdollisuuksista. Tietosilta johdattaa maailmalle myös teemakohtaisten tilaisuuksien avulla.

Vuonna 2015 Fulbright Centerillä oli yli 4 400 asiakaskontaktia. Infotilaisuuksia ja tapahtumia eri puolilla Suomea järjestettiin yhteensä 87 ja ne keräsivät yli 3 000 osallistujaa. Verkkopalveluissa oli käyntejä yhteensä 67 500.

 


Fulbright Center Goals

Goal I. Provide the highest quality educational and professional exchanges.

Goal II. Provide the highest quality advising, training, and expertise.

Goal III. Identify and optimize promotional activities that advance the mission and goals of the Fulbright Center.

Goal IV. Identify and strengthen partnerships that advance the mission and goals of the Fulbright Center.

Goal V. Assure that the Fulbright Center operates as an effective, efficient, and appropriately funded organization.