Fulbright-ohjelman etuudet

Tuki- ja neuvontapalvelut Suomessa:
Suomeen jo palanneet stipendiaatit vastailemassa juuri valittujen stipendiaattien kysymyksiin Fulbright Centerin orientaatiossa.

 • Yhden päivän orientaatiokoulutus syksyllä sopivien yhdysvaltalaisten yliopistojen valinnasta ja yliopistoihin hakeutumisesta (vain graduate-opiskelijat).
 • Yhden päivän orientaatiokoulutus keväällä ennen lähtöä. Lähtöorientaatiossa käsitellään mm. verotukseen, sosiaaliturvaan, viisumeihin ja yhdysvaltalaiseen yliopistomaailmaan opiskelu- ja tutkimusympäristönä liittyviä kysymyksiä. Orientaation aikana stipendiaateilla on myös mahdollisuus kysellä aikaisemmilta stipendiaateilta kokemuksia Yhdysvalloissa asumiseen liittyvistä käytännön asioista, mm. yliopistokulttuurista, asuntoasioista, lasten päi­vähoidosta ja koulujärjestelyistä. (Fulbright Suomi -säätiö kattaa stipendiaatin matkakulut orientaatioihin etukäteen sovitulla tavalla).
 • Fulbright Suomi -säätiön palvelusivut verkossa www.fulbright.fi, sisältää mm. vinkkejä perheineen Fulbright-kaudelle lähtemiseen
 • Fulbright Suomi -säätiön aineisto stipendiaattien käytettävissä ja lainattavissa
 • Henkilökohtainen neuvonta hakuvaiheessa, ennen lähtöä ja koko stipendikauden ajan

Most useful service was the person-to-person advice I received before and during the grant period; the constant communication to and from Fulbright Center, personalized and customized advise and presence.
ASLA-Fulbright Graduate Student Grantee 2016-2017

Tuki- ja neuvontapalvelut Yhdysvalloissa

 • IIE/CIES:n yhteyshenkilö on käytettävissä stipendikauden aikana erityisesti viisumeihin, verotukseen yms. Yhdysvaltain paikalli­siin säädöksiin liittyvissä kysymyksissä
 • IIE:n palvelusivu Fulbright-graduate-stipendiaateille http://foreign.fulbrightonline.org/current_arrival.html sekä CIES:n palvelusivu Fulbright-tutkija-stipendiaateille www.cies.org

Partial Renewal Grants

 • Opiskelijoille, jotka jatkavat opintojaan Yhdysvalloissa alkuperäisen stipendivuoden jälkeen
 • Edun arvo esim. $1000–4000

Stipendiaatin ASPE-lisäturva

 •  Edun arvo $380–1875

Fulbright-stipendiaattien joustava ja maksuton viisuminhakuprosessi

 • Yhteistyö Yhdysvaltain konsulaatin kanssa
 • Ei viisumimaksua; edun arvo $160
 • Ei Sevis-maksua; edun arvo $180

Pre-Academic ja Gateway-kurssit

(Vain graduate-opiskelijat)

 • Edun arvo esim. $1000 – 4000
 • Opiskeluaikataulujen salliessa maksuttomat kesäkurssit stipendiaateille ennen varsinaisten opintojen alkua: mm. 4-5 viikon alakohtaiset kurssit (esim. ”Introduction to  the American Legal System”) tai 3-5 päivän amerikkalaiseen kulttuuriin ja/tai opintoihin Yhdysvalloissa orientoivat kurssit (”Gateway Orientation”)
 • IIE kattaa kurssimaksut ja -materiaalin, majoituksen ja ateriat kurssien ajalta sekä 200 USD suuruisen korvauksen omalle opiskelupaikkakunnalle siirtymisestä aiheutuviin kuluihin
 • Lisätietoja Pre-Academic ja Gateway -kursseista

Fulbright Enrichment Seminars

 • Edun arvo usein minimissään noin 1 000 USD (sis. matkat, majoitus, ruokailu, konferenssimaksu)
 • Jokavuotiset Fulbright-seminaarit ovat avoimia kaikkialta maailmasta saapuneille Fulbright-stipendiaateille
 • Lisätietoja graduate-opiskelijoiden enrichment-seminaareista

The Fulbright enrichment seminar was one of the most inspiring events I've ever been in: 70 people around the world, everyone was a ground-breaker in their own fields, very talented, smart people who think about the future from so many angles. I was very impressed by the group and had great conversations during the seminar. Making this kind of contacts around the world is priceless. And as a only Finn, got the chance to tell everything about Finland – from reindeers to same sex marriage and from pulled oats to education. Finnish Graduate Student 2016-2017

Kaiken kaikkiaan NY:n metropolialueella on satoja Fulbright-stipendiaatteja. IIE ja One To World -järjestö ovat järjestäneet säännöllisesti tapahtumia stipendiaateille. Erityistä iloa on tuonut IIE:n Culture Desk, joka tarjoaa ilmaisia lippuja kulttuuritapahtumiin. Opiskelua rytmittävätkin niin teatterivierailut kuin konsertit kaupungin parhaissa laitoksissa kuten Metropolitan oopperassa ja Carnegie Hallissa.
Finnish Graduate Student 2016-2017

IIE:n järjestämä vapaa-ajantoiminta stipendiaateille

 • IIE:n/CIES:n toimistojen järjestämä vapaa-ajantoiminta
 • New York Cultural Desk järjestää vapaa-ajantoimintaa ja tarjoaa ilmaisia konsertti-, teatteri- yms. lippuja Fulbright-stipendiaateille

Fulbright-verkosto

 • Yli 250 000 stipendiaatin maailmanlaajuinen verkosto
 • Paikallinen Fulbright-stipendiaattien verkosto omalla paikkakunnalla ja isäntäyliopistossa

Sopeutuminen NY:iin ja hieman uudenlaiseen akateemiseen elämään sujui Fulbright-organisaation kautta sujuvasti. Heti orientaatioviikolla tapasin muita Fulbright-stipendiaatteja, joiden kanssa olemme pitäneet koko ajan tiiviisti yhteyttä ja auttaneet toisiamme esim. verotukseen, viisumiasioihin ja raportointiin liittyvissä kysymyksissä.
Finnish Graduate Student 2016-2017

Fulbright Finland Welcome Network -verkoston kautta olen tutustunut myös yhdysvaltalaisiin Fulbright-alumneihin.
Finnish Graduate Student 2016-2017

Fulbright-stipendin tuoma lisäarvo urakehitykselle

 • Stipendi kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu

Alumnitoiminta