ASLA-Fulbright Graduate Grants

Hakukierros lukuvuodelle 2018-2019 aukeaa pian. Sivua päivitetään parhaillaan.

Fulbright Graduate Grants -ohjelmasta myönnetään stipendejä maisteri- ja tohtorivaiheen opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa.

Hakuaika päättyy 19.5.2017 klo 10:00


HUOM!

  • Kaikki hakemuksen osat toimitetaan sähköisesti. Hakijan ei tarvitse postittaa mitään asiakirjoja Fulbright Suomi -säätiöön vaan kaikki liitteet tulee tallettaa sähköiseen hakemukseen.
  • Jos hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Katso myös Fulbright-Technology Industries of Finland Grants -stipendiohjelma!


Tutustu aiempiin stipendiaatteihin

Fulbright-ohjelma tarjoaa myös mahdollisuuden jäädä opintojen jälkeen Yhdysvaltoihin työharjoitteluun

Antti Makkonen
ASLA-Fulbright Graduate Grant 2014–2015
University of Pennsylvania
Oikeustieteenopiskelijan kertomus työharjoittelusta tutkimustyössä


Elina Salminen
ASLA-Fulbright Graduate Grant 2011–2012
University of Michigan
Fulbright Center News: Lost and Found

 

Emilia Peni
ASLA-Fulbright Graduate Grant 2010–2011
University of Central Florida
Vaasan yliopistolehti: Fulbright-stipendiaattina Yhdysvalloissa

 

Jukka Välimaa
ASLA-Fulbright Gradutate Grant 2010–2012
Georgetown University
Kansainvälisiä suhteita opiskelemassa

 

Anna-Mari Tamminen
ASLA-Fulbright Graduate Grant 2010–2011
NY University
Vinkkejä Yhdysvaltoihin lähtevälle graduate-opiskelijalle

Mina Mojtahedi
ASLA-Fulbright Graduate Grant 2003–2004
University of Illinois
Fulbright Center News 2013: A Champion for Change

Stipendihakijan tarkoituksena voi olla joko koko maisteri- tai tohtoritutkinnon tai yhden lukuvuoden kestävien, määräaikaisten opintojen suorittaminen Yhdysvalloissa. Nyt haussa olevat ASLA-Fulbright Graduate Grants -stipendit ovat tarkoitettu yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa syksyllä 2018 aloitettaviin opintoihin ja tutkimukseen. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

Ohjelmaan haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä tulevaisuuden lupauksia.

“I would not have completed the [Finlandia Prize winning] book without having been a Fulbright grantee in the United States,” Jussi Valtonen said, noting that his experiences as a Psychology graduate student at Johns Hopkins University had a significant impact on his writing.

- Jussi Valtonen, ASLA-Fulbright Graduate Grant, University 2002-2003 of Helsinki, Johns Hopkins University, Psychology

Stipendi ja muut ohjelmaetuudet

Stipendiohjelmaan valituille henkilöille myönnetään enintään 30 000 USD:n suuruinen stipendi Fulbright-kaudesta aiheutuviin menoihin. Taloudellisen tuen lisäksi, Fulbright Suomi -säätiö tarjoaa stipendiohjelmiinsa valituille graduate-opiskelijoille monenlaisia lisäetuja ja mahdollisuuksia (mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen).

Opiskelupaikka

Hakijalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että hakija on kartoittanut alansa vahvoja ja omiin suunnitelmiinsa hyvin soveltuvia korkeakouluja Yhdysvalloissa jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. On tärkeää, että stipendin hakija on alustavasti yhteydessä soveltuviksi katsomiinsa yliopistoihin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi sekä valmistautunut kertomaan yhteydenotoista haastattelussa. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista, joihin hakeutua.

Lisätietoa ohjelmasta ja valinnoista

Alla olevissa linkeissä on esitetty stipendiohjelman tarkempi kuvaus, hakuedellytykset ja -ohjeet. Lue jokainen ohje.

Hakemus

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä. Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota yhteys Fulbright Suomi -säätiöön. Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Hakuohjeet

Nämä suomalaisille hakijoille suunnatut ohjeet antavat sinulle lisätietoa hakemuksessa olevista kysymyksistä ja opastavat sinua täyttämään hakemuksen askel askeleelta. Pidä ohjeet aina esillä, kun täytät hakemusta. Jos sähköisessä hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina näitä erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Jos PDF-tiedostot eivät aukea oikean näköisenä selaimeen, tallenna dokumentit omalle tietokoneelle ja avaa ne Adobe Reader -ohjelmalla (lataa ohjelma täältä: http://get.adobe.com/fi/reader/).

Cost-share-stipendit

Osa ASLA-Fulbright Graduate Grants -stipendeistä on suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Kaikki ASLA-Fulbright Graduate Grants -hakijat otetaan automaattisesti huomioon Cost-share-stipendiaattien valinnassa. Tästä linkistä pääset listaan Cost-share-rahoitukseen osallistuvista yliopistoista. Cost-share-rahoitussivustolle lisätään yliopistojen tiedot Fulbright-ohjelmiin osallistumisesta sitä mukaa, kun yliopistot ilmoittavat osallistumispäätöksestään Fulbright Suomi -säätiölle. Vaikka oma kotiyliopistosi ei osallistuisi stipendikulujen jakamiseen, voit hakea ASLA-Fulbright Graduate Grant -ohjelmaan, koska osa myönnettävistä stipendeistä on kokonaan Fulbright Suomi -säätiön rahoittamia.

Neuvonta

Karoliina Kokko, vastaava ohjelmapäällikkö, Fulbright Suomi -säätiö, puh. 044 5535 268.