Useful Vocabulary

Here you will find some Finnish vocabularies about food and university

Glossary of Food Vocabulary

English Finnish Swedish
orange appelsiini apelsin
banana banaani banan
chicken broileri kyckling/broiler
mushroom herkkusieni champinjon
pea herne ärt
jam hillo sylt
minced meat jauheliha malet kött
yoghurt jogurtti joghurt
cheese juusto ost
cocoa kaakao kakao
coffee kahvi kaffe
fish kala fisk
turkey kalkkuna kalkon
chicken kana kyckling
egg kananmuna ägg
oatmeal kaurahiutale havreflingor
cream kerma grädde
zucchini kesäkurpitsa zucchini
ham kinkku skinka
mineral water kivennäisvesi mineralvatten
cauliflower kukkakaali blomkål
cucumber kurkku gurka
mutton lampaanliha/lammas lammkött, fårkött
lettuce lehtisalaatti sallad
bread leipä bröd
salmon lohi/kirjolohi lax
plum luumu plommon
corn maissi majs
milk maito mjölk
liver maksa lever
strawberry mansikka jordgubbe
margarine margariini margarin
juice mehu saft,juice
eggplant munakoiso äggplanta/aubergine
blueberry mustikka blåbär
beef naudanliha/nauta nötkött
beer olut öl
apple omena äpple
toast bread paahtoleipä rostat bröd
bell pepper paprika paprika
bean papu böna
broccoli parsakaali broccoli
pasta pasta pasta
peach persikka persika
potato peruna potatis
sour milk piimä surmjölk
carrot porkkana morot
nut pähkinä nöt
pear päärynä päron
rice riisi ris
rye flour ruisjauho rågmjöl
raisin rusina russin
salad salaatti sallad
pork sianliha/sika griskött
mustard sinappi senap
onion sipuli lök
sugar sokeri socker
salt suola salt
tea tee te
tomato tomaatti tomat
rasberry vadelma hallon
wheat flour vehnäjauho vetemjöl
water vesi vatten
watermelon vesimeloni vattenmelon
butter voi smör
oil öljy matolja

 

Glossary of University Vocabulary

English Finnish Swedish
1. Applying
academic year lukuvuosi läsår
admission criteria valintaperusteet urvalsgrunder
admission/entrance requirement pääsyvaatimus inträdeskrav
application hakemus ansökan
application deadline hakuajan päättyminen sista ansökningsdatum
application form hakulomake ansökninsblankett
application period hakuaika ansökningstid
application procedure hakumenettely ansökningsprocedur
basic degree/first degree perustutkinto grundexamen
degree program koulutusohjelma utbildningsprogram
degree requirements tutkintovaatimukset examenskrav
entrance examination valintakoe urvalsprov
faculty tiedekunta fakultet
field of education; branch of study koulutusala ämnesområde
final school certificate päästötodistus slutbetyg
financing rahoitus finansiering
matriculation examination ylioppilastutkinto studentexamen
open university avoin yliopisto öppna universitetet
postgraduate degree (after Master) jatkotutkinto postgradual examen
postgraduate education jatkokoulutus postgraduala studier
postgraduate student jatko-opiskelija doktorand/licentiand
research grant tutkimusapuraha forskningsstipendium
research track program tutkijalinja forskningsprogram
scholarship/grant apuraha stipendium
science tiede vetenskap
semester lukukausi termin
study guide opinto-opas undervisningsprogram
study program opinto-ohjelma utbildningsprogram
university yliopisto universitet/högskola
university/academic degree korkeakoulututkinto högskole-examen
university/institute of higher ed. korkeakoulu högskola/universitet
2. Registration
register/enroll ilmoittautua att skriva in sig
registration form ilmoittautumislomake inskrivningsblankett
registration period ilmoittautumisaika tid för inskrivning
study register opintorekisteri student register
transcript opintosuoritusote studieutdrag
tuition fee lukukausimaksu terminsavgift
3. Studying
advanced studies syventävät opinnot fördjupade studier
book exam kirjatentti boktent
course kurssi, opintojakso kurs
credit/credit point opintopiste (op) studievecka
degree oppiarvo lärograd
department laitos institution
elective valinnainen valbar
elective studies vapaat opinnot fritt valbara studier
essay essee uppsats
exam/test koe, tentti tentamen
examination kuulustelu tentamenstillfälle
examiner kuulustelija examinator
field of research tutkimusala forskningsområde
final exam(ination) loppukuulustelu, lopputentti sluttentamen
grade arvosana vitsord
guest lecture vierasluento gästföreläsning
hand-out/pamphlet moniste hand-out
intermediate studies aineopinnot ämnestudier
lecture luento föreläsning
lecture hall luentosali föreläsningssal/auditorium
major subject pääaine huvudämne
Master's thesis pro gradu -tutkielma, gradu pro gradu avhandling
maturity test kypsyysnäyte mognadsprov
minor subject sivuaine biämne
natural sciences luonnontieteet naturvetenskaper
optional vapaasti valittava fritt valbar
proseminar proseminaari proseminarium
reading room lukusali läsesal
research tutkimus forskning
science tiede vetenskap
studies opinnot studier
study module opintokokonaisuus studieheltet/modul
subject aine, oppiaine ämne
summer university kesäyliopisto sommaruniversitet
teacher opettaja lärare
teacher education opettajankoulutus lärarutbildning
textbook kurssikirja kursbok
thesis tutkielma avhandling
voluntary vapaaehtoinen frivillig
4. Degrees
Bachelor of Arts humanististen tieteiden kandidaatti filosofie kandidat
Bachelor of laws oikeusnotaari rättsnotarie
Bachelor of Science luonnontieteiden kandidaatti filosofie kandidat
Doctor tohtori doktor
Licenciate in Medicine lääketieteen lisensiaatti medicine licenciat
Master of Arts Filosofian maisteri filosofie magister
Master of Education kasvatustieteen maisteri pedagogie magister
Master of Health Care terveystieteen maisteri magister i hälsovetenskaper
Master of laws oikeustieteen kandidaatti juris magister
master of Psychology psykologian maisteri psykologie magister
Master of Social Sciences valtiotieteiden maisteri politices magister
Master of Science filosofian maisteri filosofie magister
5. Places at the University
adult education center työväenopisto arbetarinstitutet
Center for Extension Studies täydennyskoulutuskeskus fortbildningscentral
IT-support/Computer Center IT-keskus Datacentralen, DC
Course Book Library kurssikirjasto kursboksbiblioteket
Faculty library tiedekunnan kirjasto fakultetsbiblioteket
Faculty office tiedekunnan kanslia fakultetskansliet
FSHS (Finnish Student Health Service) YTHS (Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö) SHVS (studenternas hälsovårdsstiftelse)
International Office Kansainväliset palvelut Internationella enheten
Language Center kielikeskus Språktjänst
library kirjasto biblioteket
Main Building päärakennus huvudbyggnaden
Student Service Office opiskelijapalvelut Studiebyrån
Student village Yliopistokylä (Yo-kylä) Studentbyn
University Bookshop yliopiston kirjakauppa Universitetets bokhandel
6. Others
acting viransijainen ställföreträdande
administration hallinto förvaltning
archives arkisto arkiv
computer tietokone dator
copy card kopiokortti kopieringskort
copying machine kopiokone kopieringsmaskin
degeree tutkinto examen
degree system tutkintojärjestelmä examenssystem
employment office työvoimatoimisto arbetskraftsbyrån
excerpt ote utdrag
form lomake blankett
foundation säätiö stiftelse
grade/mark arvosana vitsord
health center terveyskeskus hälsovårdcentral
international student kansainvälinen opiskelija internationell -student
job/profession ammatti yrke
leave pf absence virkavapaa tjänsteledighet
library card kirjastokortti lånekort
Ministry fo Foreign Affairs ulkoasiainministeriö utrikesdepartementet
National Student Financial Aid Center Valtion opintotukikeskus Statens studiestödscentral
office/bureau virasto/toimisto byrå
open university avoin korkeakoulu öppna universitetet
peronnel/staff henkilökunta personal
publication  julkaisu publikation
rector rehtori rektor
researcher/scientist tutkija forskare
scholarship apuraha stipendium
social security number henkilötunnus personbeteckning
student opiskelija studerande
student adviser opinto-ohjaaja studiehandlare
student card opiskelijakortti studiekort
student nation osakunta nation
student union ylioppilaskunta (TYY) studentkår (ÅAS)
subject association ainejärjestö ämnesförening
Finnish English Swedish
Abbreviations
lk lukukausi semester/term termin
sl syyslukukausi fall semester hösttermin
kl kevätlukukausi spring semester vårtermin
vt viikkotunti hours per week veckotimmar
ls luentosali lecture hall föreläsningssal
op opintopiste credit/study point studiepoäng
Personnel titles
amanuenssi departmental coordinator curator amanuens
assistentti assistant assistent
dosentti docent/senior lecturer docent
korkeakoulusihteeri officer with various admin affairs högskolesekreterare
lehtori lecturer lektor
opintosihteeri student affairs secretary studiesekreterare
professori professor professor
tuntiopettaja part-time teacher timlärare
yliassistentti senior assistant överassistant