Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

Haku ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020 on päättynyt!

Suomen Fulbright-ohjelman tarkoituksena on tukea ja lisätä suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, edistää suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä, sekä kehittää tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Mihin tarkoitukseen stipendi myönnetään?

ASLA-Fulbright Graduate Grants -ohjelmasta myönnetään stipendejä suomalaisille maisteri- ja tohtoritutkinnon opiskelijoille opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa. Stipendiä voivat hakea sekä ylempään korkeakoulututkintoon Yhdysvalloissa tähtäävät että yhden lukuvuoden kestäviä, määräaikaisia opintoja suunnittelevat henkilöt (esimerkiksi Suomessa tehtävään väitöskirjaan liittyvät opinnot tai tutkimus).

Stipendikausi

ASLA-Fulbright Graduate Grants stipendi myönnetään yhdeksi lukuvuodeksi syksyllä 2019 alkavaan opiskeluun/tutkimukseen akkreditoidussa yliopistossa Yhdysvalloissa. Poikkeustapauksissa stipendi voidaan myöntää ylemmän korkeakoulututkinnon opintoihin tutkimuslaitoksessa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa Yhdysvalloissa.

Stipendin suuruus

 • Stipendit ovat suuruudeltaan enintään 30 000 dollaria.
 • Osa stipendeistä on suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Kaikkien suomalaisissa yliopistoissa kirjoilla olevien opiskelijoiden hakemukset arvioidaan automaattisesti oman yliopistonsa Cost-share-stipendirahoituksessa.
 • Stipendin lisäksi ASLA-Fulbright Graduate Grants -ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja palveluita, mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tuleviin opintoihin Yhdysvalloissa.

Soveltuvien yhdysvaltalaisten yliopistojen etsintä

Hakija valitsee itse yhdysvaltalaiset yliopistot, joihin hakeutua. Hakijalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että hakija kartoittaa alansa vahvoja ja omiin suunnitelmiinsa hyvin soveltuvia korkeakouluja Yhdysvalloissa jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. On tärkeää, että stipendin hakija on alustavasti yhteydessä soveltuviksi listaamiinsa yliopistoihin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi sekä valmistautunut kertomaan yhteydenotoista haastattelussa. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista, joihin hakeutua.

Hakijoiden kannattaa ryhtyä ottamaan selvää oman alansa opetusohjelmista yhdysvaltalaisissa yliopistoissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Hakuedellytykset

 1. ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendi on tarkoitettu hakijan oman alan tai sitä lähellä olevan alan ylemmän korkeakoulututkintotason opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa. Stipendiä voivat hakea kaikkien alojen opiskelijat, lukuun ottamatta niitä, joiden opintoihin tai tutkimukseen Yhdysvalloissa sisältyy potilashoitoa tai muita potilaskontakteja. Esimerkiksi lääketieteessä stipendiä ei myönnetä yhdysvaltalaisiin perusopintoihin (esim. M.D. - ohjelmat) eikä ns. internship- tai residency-ohjelmiin.
   
 2. Hakijan on pitänyt suorittaa alempi korkeakoulututkinto (AMK/yliopisto) tai ylempi korkeakoulututkinto hakuajan loppuun mennessä. Huom! Mikäli olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat kurssit ja opinnäytteet stipendiohjelman viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta et ole korkeakoulusi hallinnollisista syistä saanut tutkintotodistusta itsellesi, voit tässä tapauksessa hakea stipendiohjelmaan. Sinun tulee liittää stipendihakemukseesi oman korkeakoulusi vapaamuotoinen todistus siitä, että tilanteesi on kuvatun kaltainen. Todistuksesta tulee myös ilmetä, milloin tutkintotodistus myönnetään sinulle. Kun saat tutkintotodistuksesi, lähetä siitä kopio sähköpostin liitteenä välittömästi Fulbright Suomi -säätiöön.
   
 3. Stipendiä ei voida myöntää hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa. Hakijan on aloitettava opiskelunsa Yhdysvalloissa ASLA-Fulbright-stipendillä.
   
 4. Stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin ASLA-Fulbright-ohjelman edustajina eikä stipendiä voi käyttää lisärahoituksena johonkin toiseen stipendiohjelmaan, jonka edustajana opiskelija toimisi. 
   
 5. Koska ASLA-Fulbright-ohjelma on kahdenvälinen kulttuurivaihtoohjelma, hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestelmällä vaihtovierailuviisumilla (J1-viisumi). Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisille ei voida myöntää stipendiä. Hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, eivät voi hakea ASLA-Fulbright-stipendiä.

J-1-viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2-viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin.

a) Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2-viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2-viisumeilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen kahden vuoden aikana, on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.

b) Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

Stipendin hakeminen ja valinnoista ilmoittaminen

 • Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 20.5.2018 Suomen aikaa. Hakemus jätetään sähköisesti. Sähköinen hakemus sekä tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi on saatavilla Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuilta.
 • Hakemusten arviointiin kuuluu useita vaiheita, mm. tieteenalan asiantuntijat antavat lausuntonsa hakemuksista.
 • Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään Helsingissä 15.-17.8.2018. Haastattelukutsu lähetetään haastatteluun valituille hakijoille sähköpostitse viimeistään haastattelua edeltävällä viikolla. Haastattelu on tärkeä osa hakemuksen kokonaisarviointia, joten siihen kannattaa valmistautua huolella mm. varautumalla kertomaan opiskelu-/tutkimussuunnitelmistaan. Kannattaa myös tutustua huolella ASLA-Fulbright-ohjelmaan, sen historiaan ja tavoitteisiin sekä stipendihakemuksen arviointiperusteisiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
 • Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee lopullisen valinnan syyskuun puolessa välissä (2018). Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Stipendiaattien orientaatioseminaarit

Ensimmäinen valmennustilaisuus järjestetään 27.9.2018 ja toinen toukokuussa 2019. Molemmat valmennustilaisuudet ovat pakollisia kaikille valituiksi tulleille.

Tutustu myös näihin stipendeihin

Fulbright Suomi -säätiö myöntää graduate-tason stipendejä myös ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows ja Fulbright – Technology Industries of Finland Grant -ohjelman kautta. Soveltuvat ASLA-Fulbright Graduate Grant -hakemukset otetaan automaattisesti huomioon myös Fulbright – Technology Industries of Finland Grant -stipendien haussa.