Fulbright Center i Korthet

Fulbright Center (Finland-US Educational Exchange Commission FUSEEC) är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika. Fulbright Center betjänar studerande, forskare, experter i arbetslivet och övriga sakkunniga som arbetar med internationellt utbyte. Ett av de centrala målen för Fulbright Center är att stödja internationaliseringen av finländska högskolor.

Fulbright Center är en privat, icke-vinstinriktad organisation, vars verksamhet finansieras av det finska Undervisnings- och kulturministeriet, USA, Kanada och en stödstiftelse, som grundats av regeringarna i Finland och Förenta staterna. Nuförtiden bekostas en växande andel av Fulbright Centers stipendier i samarbete med privata stiftelser och finländska högskolor.

I Fulbright Centers styrelse sitter åtta medlemmar som utnämns av Undervisnings- och kulturministeriet och Förenta staternas ambassad i Finland. Förenta staternas ambassadör i Finland är styrelsens hedersordförande. Sju experter på forskningsutbyte arbetar vid Fulbright Center.

Stipendieprogram

Inklusive samarbetsstipendierna beviljar Fulbright Center årligen över 800 000 € i stipendier för olika slags utbyten mellan Finland och USA. Det största stipendieprogrammet är ASLA-Fulbright.

Under mer än sex decennier har över 3500 finländska stipendiater från olika vetenskapsgrenar och yrkesområden vistats i USA genom Fulbright Centers stipendieprogram. Bland dem finns många framstående personer inom samhälls-, kultur- och näringslivet. Över 1500 amerikanska stipendiater har kommit till Finland genom Fulbright-programmet.

Under läsåret 2011-2012 deltar nästan 90 finländska och amerikanska studerande, forskare, lärare och experter i Fulbright Centers olika program.

Rådgivning och sakkunskap

Fulbright Centers service omfattar även information och rådgivning om utbildningsmöjligheter i USA och Kanada samt utbildnings- och rådgivningstjänster om språkprov och internationella nivåprov. Fulbright Centers lokaler finns i Hagnäs, Helsingfors, i samma byggnad som Fulbright Centers nära samarbetspartner Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO, Utbildningsstyrelsen och Finlands Akademi.

Tietosilta är Fulbright Centers och CIMOs gemensamma infopunkt för internationella studie-, praktik-, och utbytesalternativ. Infopunkten är öppen och gratis för alla. Förutom hjälp med kartläggning av de olika internationella möjligheterna och stöd i informationssökande ordnas det även informationstillställningar med olika teman.

År 2010 hade Fulbright Center över 5700 kundkontakter och 2000 personer deltog i de sammanlagt 71 informationstillställningar och evenemang som ordnades runtom i Finland. Fulbright Centers informationstjänster på nätet fick sammanlagt 166 000 besök.