Ensimmäiset Fulbright-stipendiaatit valittu lukuvuodelle 2014-2015

Fulbright Centerin tiedote 23.9.2013

Fulbright Center on julkistanut ensimmäiset stipendiaattivalintansa lukuvuodelle 2014-2015. Fulbright Centerin valintakomiteat aloittivat ensi lukuvuoden stipendiaattien valinnat tekemällä päätökset Yhdysvaltoihin lähetettävistä suomalaisista maisteri- ja tohtoriopiskelijoista. Erittäin tiukan kilpailun tuloksena Fulbright Center nimesi 45 hakijan joukosta 12 maisteri- ja tohtoristipendiaattia Fulbright-ohjelmaan seuraavalle lukuvuodelle. Valitut stipendiaatit tulevat kahdeksasta eri yliopistosta ja edustavat monia eri tieteenaloja liiketaloudesta ja insinööritieteistä yhteiskunnallisiin ja humanistisiin tutkimusaloihin sekä taiteisiin.

Maisteri- ja tohtoriohjelmien stipendiaattivalinnat perustuvat muun muassa hakijan essee-kirjoituksiin ja suosituksiin, aikaisempaan opintomenestykseen, alakohtaisten asiantuntijoiden arvioihin, kotiyliopistojen lausuntoihin sekä henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Seuraavaksi Fulbright Centerin valintalautakunnat ottavat käsittelyynsä väitelleiden tutkijoiden ja Yhdysvaltoihin suomen kielen opetusassistenttiksi lähtevien opiskelijoiden stipendihakemukset. Kaikkiaan eri ohjelmakategoriat huomioiden Fulbright Center myöntää seuraavalle lukuvuodelle yhteensä yli 80 stipendiä, joista noin puolet suomalaisille ja puolet amerikkalaisille.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut yksityinen ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Nykyisin yhä suurempi osa Fulbright Centerin stipendeistä rahoitetaan yhdessä yksityisten säätiöiden ja korkeakoulujen kanssa. Maisteri- ja tohtoristipendeistä tänä vuonna yli puolet on yhteisrahoitetteisia. Ensi lukuvuoden Fulbright-maisteri- ja tohtoristipendejä rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä neljä suomalaista yliopistoa.

Fulbright Center palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja työelämän ammattilaisia sekä kansainvälisen vaihdon piirissä työskenteleviä asiantuntijoita. Se myöntää stipendejä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon sekä neuvoo opiskelumahdollisuuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Stipendiohjelmista laajin on ASLA-Fulbright, jonka kautta Yhdysvalloissa on opiskellut jo yli 3 500 suomalaista, joukossa monia nykypäivän yhteiskuntaelämän, kulttuurin ja elinkeinoelämän merkittäviä vaikuttajia. Suomeen on ohjelman kautta saapunut yli 1 500 yhdysvaltalaista stipendiaattia.

 

Lisätiedot:

www.fulbright.fi, tel. 044 5535 286, toiminnanjohtaja Terhi Mölsä 050-570 5498