Ensimmäiset Fulbright-stipendiaatit valittu lukuvuodelle 2015-2016

Fulbright Center on julkistanut ensimmäiset stipendiaattivalintansa lukuvuodelle 2015-2016. Ensi lukuvuoden stipendiaattien valinnat aloitettiin Yhdysvaltoihin lähetettävistä suomalaisista maisteri- ja tohtoriopiskelijoista. Erittäin tiukan kilpailun tuloksena Fulbright Centerin johtokunta valitsi 51 hakijan joukosta 10 maisteri- ja tohtoriopiskelijaa Fulbright-ohjelmaan seuraavalle lukuvuodelle. Valitut stipendiaatit tulevat seitsemästä eri yliopistosta ja edustavat eri tieteenaloja liiketaloudesta ja insinööritieteistä yhteiskunnallisiin ja humanistisiin tutkimusaloihin sekä taiteisiin. Tänä vuonna graduate-stipendiaattien joukossa on tavanomaista suurempi määrä jo omalla työurallaan edenneitä koko maisterin tai tohtorin tutkintoa Yhdysvaltoihin suorittamaan lähteviä stipendiaatteja. Nämä Fulbright-stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin kehittämään ajankohtaisiin globaaleihin kysymyksiin liittyvää erikoisosaamistaan tarkoituksenaan edistää tieteen, taiteen tai oman ammattialansa kehitystä muun muassa yhteyksien luomisen ja kansainvälisen yhteistyön avulla.

Maisteri- ja tohtoriohjelmien stipendiaattivalinnat perustuvat muun muassa hakijan esseekirjoituksiin, suosituksiin, aikaisempaan opintomenestykseen, tieteenalalakohtaisten asiantuntijoiden arvioihin, kotiyliopistojen lausuntoihin sekä henkilökohtaisiin haastatteluihin.

Seuraavaksi Fulbright Centerin valintalautakunnat ottavat käsittelyynsä väitelleiden tutkijoiden ja Yhdysvaltoihin suomen kielen opetusassistenttiksi lähtevien opiskelijoiden stipendihakemukset. Kaikkiaan eri ohjelmakategorioissa Fulbright Center myöntää ensi lukuvuodelle yhteensä yli 80 stipendiä, joista noin puolet suomalaisille ja puolet amerikkalaisille.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut yksityinen ja voittoa tavoittelematon asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaa rahoittavat Suomen ja Yhdysvaltain stipenditoiminnan tukisäätiö, Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, sekä Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot. Nykyisin yhä suurempi osa Fulbright Centerin stipendeistä rahoitetaan yhdessä yksityisten säätiöiden ja korkeakoulujen kanssa. Maisteri- ja tohtoriopiskelijoiden stipendeistä tänä vuonna lähes puolet on yhteisrahoitetteisia. Niitä tukevat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö sekä kaksi suomalaista yliopistoa.

Fulbright Center palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja työelämän ammattilaisia sekä kansainvälisen vaihdon piirissä työskenteleviä asiantuntijoita. Se myöntää stipendejä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon sekä neuvoo opiskelumahdollisuuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Stipendiohjelmista laajin on ASLA-Fulbright, jonka kautta Yhdysvalloissa on opiskellut jo yli 3 500 suomalaista, joukossa monia nykypäivän yhteiskuntaelämän, kulttuurin ja elinkeinoelämän merkittäviä vaikuttajia. Suomeen on ohjelman kautta saapunut yli 1 500 yhdysvaltalaista stipendiaattia.

 

 

Lisätiedot:

www.fulbright.fi, tel. 044 5535 286
Karoliina Kokko, vastaava ohjelmapäällikkö, p. 044 5535 268
Terhi Mölsä, toiminnanjohtaja, p. 050 570 5498