Fulbright Centerin stipendit Yhdysvaltoihin jaettu lukuvuodelle 2013-2014

Fulbright Centerin tiedote 14.5.2013

Ensi lukuvuodeksi valitut suomalaiset Fulbright Centerin stipendiaatit julkaistiin Suomen ulkoministeriön viestintä- ja kulttuuriosaston isännöimässä stipendien julkistamistilaisuudessa Säätytalolla 13.5.2013. Tilaisuudessa jaettiin stipendikirjat yhteensä 37 Yhdysvaltoihin suuntaavalle opiskelijalle, tutkijalle, opettajalle ja eri alojen ammattilaiselle. Myöhemmin jaettavat stipendit mukaan lukien Fulbright Center myöntää lukuvuonna 2013-2014 yhteensä yli 80 stipendiä, joista noin puolet suomalaisille ja puolet amerikkalaisille.

Nykyisin yhä suurempi osa Fulbright Centerin stipendeistä rahoitetaan yhdessä yksityisten säätiöiden ja korkeakoulujen kanssa. Tänä vuonna puolet stipendeistä oli yhteisrahoitetteisia. Ensi lukuvuoden stipendejä suomalaisille rahoittavat mm. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, ASLA-Fulbright Alumni ry.,  Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto sekä amerikkalainen Vanderbilt University.  Yksityisten säätiöiden ja korkeakoulujen stipendeihin antaman tuen lisäksi Fulbright Centerin toimintaa rahoittavat Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö, Yhdysvaltain ja Kanadan valtiot sekä Suomen ja Yhdysvaltain hallitusten perustama tukisäätiö. Yhteistyöstipendit mukaan lukien Fulbright Center myöntää vuositasolla noin 880 000 € stipendeinä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut yksityinen ja voittoa tavoittelematon organisaatio. Se palvelee opiskelijoita, tutkijoita ja työelämän ammattilaisia sekä kansainvälisen vaihdon piirissä työskenteleviä asiantuntijoita. Fulbright Center myöntää stipendejä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen vaihtoon sekä neuvoo opiskelumahdollisuuksista Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Stipendiohjelmista laajin on ASLA-Fulbright, jonka kautta Yhdysvalloissa on opiskellut jo yli 3 500 suomalaista, joukossa monia nykypäivän yhteiskuntaelämän, kulttuurin ja elinkeinoelämän merkittäviä vaikuttajia. Suomeen on ohjelman kautta saapunut yli 1 500 yhdysvaltalaista stipendiaattia.

 

Lisätiedot:

www.fulbright.fi, tel. 044 5535 286, toiminnanjohtaja Terhi Mölsä 050-570 5498