Fulbright-Schuman Program: Apurahoja tutkimukseen, luennointiin ja opintoihin Yhdysvalloissa

Fulbright Centerin tiedote 21.11.2012

Fulbright-Schuman-stipendi on tarkoitettu kaikkien tieteenalojen edustajille opintoihin, tutkimukseen tai luennointiin Yhdysvalloissa. Fulbright-Schuman -stipendiä voivat hakea myös korkeakoulujen kv-hallinnon asiantuntijat, jotka haluavat tehdä alaansa liittyvää tutkimusta Yhdysvalloissa.

Opintojen, tutkimuksen tai luennoinnin tulee jollain tavalla liittyä Euroopan Unioniin tai EU:n ja Yhdysvaltojen välisiin suhteisiin. Aiheyhteyttä tulkitaan verrattain laajasti. Katso Fulbright Centerin sivulta esimerkkejä aikaisempien Fulbright-Schuman -stipendiaattien tutkimus-, luennointi- ja opintoaiheista.

Stipendi myönnetään 3 – 10 kuukaudeksi. Ohjelma on tarkoitettu EU-maiden kansalaisille ja sitä hallinnoi Commission for Educational Exchange Between The United States of America, Belgium and Luxembourg.

Fulbright-Schuman -stipendiin sisältyy 3 000 euron kuukausistipendi ja 2 000 euron matkakorvaus. Enimmillään stipendi voi olla 30 000 euroa. Lisäksi stipendiin kuuluu sairaus- ja tapaturmavakuutus.

Ohjelmaan haetaan täyttämällä alustava hakulomake 1.2.2013 mennessä. Alustavan hakemuksen perusteella selvitetään hakemuksen soveltuvuus Fulbright-Schuman -ohjelmaan. Niille hakijoille, joiden hakemus soveltuu Fulbright-Schuman -ohjelmaan, lähetetään lopullinen hakulomake. Lopullisen hakulomakkeen viimeinen palautuspäivä on 1.3.2013.

 

Lisätietoja

Fulbright Center

http://www.fulbright.fi/fi/stipendiohjelmat/stipendiohjelmat-tohtorintutkinnon-jalkeiseen-tutkimukseen-ja-luennointiin/fulbright-schuman-program

Karoliina Kokko
karoliina.kokko@fulbright.fi
P. 044 5535 268

 

Commission for Educational Exchange Between The United States of America, Belgium and Luxembourg

www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/grants-for-university-lecturing

adviser@fulbright.be
P. +32-2-5195772