Hanken ja Fulbright Center allekirjoittivat sopimuksen stipendiohjelmasta

Tiedote 12.3.2015 klo 15.30

Hanken Svenska handelshögskolan ja Fulbright Center ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Fulbright Distinguished Chairs –stipendiohjelmasta.  Sopimus antaa tunnustetuille amerikkalaisille tutkijoille mahdollisuuden viettää ajanjakson Hankenilla. Oleskelunsa aikana vierailija tekee tutkimusta, opettaa sekä edistää Hankenin tutkimuksen ja osaamisen tunnettuutta sekä yrityselämässä että yhteiskunnassa.

- Hankenille yhteistyö merkitsee mahdollisuutta nostaa kansainvälistä profiiliamme erityisesti amerikkalaisten tutkijoiden ja yliopistojen keskuudessa. Lisäksi se laajentaa kontaktiverkostoamme Yhdysvalloissa, mikä avaa oven uusille kehitysvirikkeille, sanoo Hankenin rehtori Eva Liljeblom.

Sopimus tehdään kolmeksi vuodeksi. Sen allekirjoittivat 12. maaliskuuta Hankenin rehtori Eva Liljeblom sekä Fulbright Centerin puolesta toiminnanjohtaja Terhi Mölsä ja Fulbright Centerin johtokunnan puheenjohtaja, VTT:n Senior Advisor, Smart Cities, Matti Kokkala.

- Hankenin sopimus myös vahvistaa Suomen profiilia kansainvälisesti. Fulbright-ohjelma toimii yli 150 maassa. Fulbright Distinguished Chair –professuureja on kuitenkin vain noin 40. Niistä peräti neljä on Suomessa, puheenjohtaja Matti Kokkala toteaa. Fulbright Centerillä on vastaavat sopimukset Nokian Säätiön, Aalto-yliopiston sekä Helsingin yliopiston kanssa.

Fulbright Center on Suomen ja Pohjois-Amerikan väliseen akateemiseen vaihtoon erikoistunut organisaatio, jonka keskeisiä tavoitteita on tukea suomalaisten korkeakoulujen sekä tutkimuksen kansainvälistymistä.

Lisätietoja:

Lotte Granberg-Haakana, stipendiasiamies, Hanken
lotte.granberg-haakana@hanken.fi
+358 40 352 1375

Terhi Mölsä, toiminnanjohtaja, Fulbright Center
terhi.molsa@fulbright.fi
+358 50 570 5498

Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics: www.fulbright.fi/en/research-and-lecturing-opportunities-scholars-and-specialists/fulbright-hanken-distinguished-chair

Fulbright Center: www.fulbright.fi/fi/fulbright-center


Hanken undertecknar samarbetsavtal med Fulbright Center

Hanken Svenska handelshögskolan har undertecknat ett samarbetsavtal med Fulbright Center i Finland om Fulbright Centrets Distinguished Chairs-stipendieprogram. Avtalet gör det möjligt för väletablerade amerikanska forskare att tillbringa en period vid Hanken. Under sin vistelse skall forskaren undervisa och forska vid Hanken samt bidra till att sprida Hankens forskning och kunskap till både näringsliv och samhälle.

- För Hanken innebär samarbetet ett ytterligare sätt att höja vår internationella profil, speciellt bland forskare och universitet i USA. Samtidigt får vi ett breddat kontaktnät i USA och dörren öppnad för impulser till utveckling, säger Hankens rektor Eva Liljeblom.

Avtalet görs för en treårsperiod och undertecknades den 12 mars av Hankens rektor Eva Liljeblom och för Fulbright Centrets del av verksamhetsledare Terhi Mölsä och av Matti Kokkala som är ordförande för Fulbright Centers styrelse och Senior Advisor vid Smart Cities på VTT.

- Avtalet med Hanken stärker Finlands profil även internationellt. Fulbright-programmet finns i över 150 länder. Fulbright Distinguished Chairs-professurer finns dock enbart 40. Av dem är rentav fyra i Finland, konstaterar ordförande Matti Kokkala. Fulbright Center har liknande avtal med Nokia Stiftelsen, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet.

Fulbright Center är en sakkunnigorganisation för akademiskt utbyte mellan Finland och Nordamerika, vars centrala mål är att stödja internationaliseringen av högskolor och forskning i Finland.

Mer information:

Lotte Granberg-Haakana, stipendieombud, Hanken
lotte.granberg-haakana@hanken.fi
+358 40 352 1375

Terhi Mölsä, verksamhetsledare, Fulbright Center
terhi.molsa@fulbright.fi
+358 50 570 5498

Läs mer om Fulbright-Hanken Distinguished Chair in Business and Economics via denna länk, och om Fulbright Center via denna länk