Kestävän kehityksen turvaaminen arktisilla alueilla aiheena Fulbright Arctic Symposiumissa

Fulbright Center Finland
Thule-instituutti
Oulun yliopisto

Tiedote 3.2.2016

Kestävän kehityksen turvaaminen arktisilla alueilla aiheena Fulbright Arctic Symposiumissa

Fulbright Arctic Symposium kokoaa Ouluun 11.2. lähes kolmesataa tutkijaa, opiskelijaa, kansalaisjärjestöjen edustajaa ja poliittista päättäjää keskustelemaan kestävän kehityksen turvaamisesta arktisilla alueilla. Towards a Sustainable Arctic Future -symposiumissa esitellään sekä kansainvälistä että kansallista arktista tutkimusta, keskustellaan valtiotoimijoiden, tutkijoiden ja median yhteistyöstä sekä luodaan uusia arktisia tutkimusavauksia.

Symposiumissa kuullaan arktisen politiikan korkean tason asiantuntijoiden puheenvuoroja sekä niitä kommentoivia keskusteluja. Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry esittää symposiumin osallistujille tervehdyssanat videon välityksellä. Yhdysvaltain suurlähettiläs Charles C. Adams Jr. kertoo puheenvuorossaan USA:n Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden (2015 – 2017) tavoitteista. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä tuo Suomen näkökulmia siihen, miten tutkimuksella ja koulutuksella vastataan Arktisen alueen muutoksesta johtuviin haasteisiin. Kanadan suurlähettiläs Andrée Noëlle Cooligan, Norjan suurlähettiläs Åge B. Grutle  ja Suomen arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen sekä saamelaisalueen koulutuskeskuksen rehtori ja Arktisen yliopiston johtokunnan varapuheenjohtaja Liisa Holmberg ja USA:n ulkoministeriön arktisten asioitten toimiston päällikkö Jennifer Ey osallistuvat keskusteluun kestävän kehityksen politiikasta arktisilla alueilla.

Arktisten alueitten johtava tutkija, professori Terry V. Callaghan puhuu ilmastonmuutoksen vaikutuksista arktisella alueella sekä maailmanlaajuisesti. Callaghan kuuluu asiantuntijaryhmään, joka sai v. 2007 Nobelin rauhanpalkinnon kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n (Intergovernmental Panel on Climate Change) työstä.

Symposium on osa viikon kestävää Fulbright Arctic Initiative (FAI)  -ohjelman rahoittamien tutkijastipendiaattien kokousta 8.-12.2.2016 Oulussa. Stipendiaattiohjelman teemat; energia, vesi sekä terveys ja infrastruktuuri keskittyvät moniin arktisen alueen ajankohtaisiin kysymyksiin. Symposiumissa 11.2. stipendiaatit esittelevät näihin teemoihin liittyvää tutkimustaan. Paneelissa puhuu esimerkiksi politiikan tutkimuksen professori Greg Poelzer, joka tutkii alkuperäiskansojen ja valtion toimintatapoja ja keskinäisiä suhteita pohjoisilla alueilla. Niels Vestergaard on taloustieteilijä, joka tutkii luonnonvarojen hyödyntämisen, ympäristön ja talouden vuorovaikutusta. Professori Linda Chamberlain on tutkimustyössään erikoistunut perheväkivallan ehkäisemiseen.

Fulbright Arctic Initiative -ohjelma on merkittävä panostus Yhdysvaltain Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskaudella. Ohjelman stipendiaattivierailu ja symposium linkittävät puheenjohtajakauden myös sitä seuraavaan Suomen puheenjohtajakauteen. Oulun yliopisto on arktisten ja pohjoisten kysymysten monitieteinen asiantuntija ja keskeisesti mukana toteuttamassa Suomen arktista strategiaa. Yliopiston arktista tutkimusta ja kansainvälistä verkostoyhteistyötä koordinoi Thule-instituutti, jossa toimii mm. Arktisen yliopiston tutkimusyhteistyön ja temaattisten verkostojen toimisto. Sieltä käsin koordinoidaan koko sirkumpolaarialueen kattavan verkostoyliopiston tutkimusyhteistyötä.

Tiedotusvälineiden edustajat ovat tervetulleita symposiumiin, joka pidetään Oulun yliopiston Saalastinsalissa torstaina 11.2.2016. klo 9.00-16.30, Pentti Kaiteran katu 1, Linnanmaa. Symposiumin järjestävät Oulun yliopiston Thule-instituutti ja Fulbright Center Finland.

Fulbright-stipendiaattien vierailuviikolla, tiistaina 9.2.2016, avataan professori Itty Neuhausin Ice See Level – taidenäyttely yliopiston Tellus Innovation Areenalla. Neuhaus on tutkinut työssään arktista muutosta, jäävirtoja ja jäävuoria taiteen keinoin.

Lisätietoja: Kirsi Latola, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, puh. 0294 483 565 tai Terhi Mölsä, Fulbright Center, puh.050 5705 498
Haastattelupyynnöt: Mirka McIntire, Fulbright Center, puh. 044 5535 269
Itty Neuhausin Ice See Level – taidenäyttelyn koordinaattori: Hannele Savela, Thule-instituutti, puh. 0294 487 554

Ohjelma ja tiedot puhujista: www.fulbright.fi/en/fulbright-seminars/fulbright-arctic-symposium

Twitter: #FulbrightArcticOulu