Suomen Fulbright on nyt säätiö

Suomen Fulbright on nyt virallisesti Fulbright Suomi –säätiö sr (Fulbright Finland stiftelsen sr, Fulbright Finland Foundation sr).

Uuden säätiön peruskirjan allekirjoittivat ulkoministeriössä 13. toukokuuta 2016 ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä ja Yhdysvaltain suurlähetystön lähetystöneuvos Susan Elbow. Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi säätiön 3. lokakuuta.

”Säätiöittäminen selkeyttää Suomen Fulbrightin juridista ja organisatorista asemaa ja antaa uusia mahdollisuuksia kehittää menestyksekästä toimintaa edelleen”, toteaa Fulbright Suomi –säätiön hallituksen puheenjohtaja, professori Matti Kokkala.

Fulbright Suomi –säätiön toiminnan historia ulottuu aina vuoteen 1949, jolloin Yhdysvaltain kongressissa säädetyllä lailla muutettiin Suomen ensimmäisen maailmansodan jälkeen USA:lta ottaman lainan takaisinmaksuerät maiden väliseen vaihtotoimintaan ja ns. ASLA-vaihto alkoi. Pian sen jälkeen, vuonna 1952, Suomen ja Yhdysvaltain valtioiden välillä solmittiin myös sopimus Fulbright-vaihdoista ja tämän sopimuksen pohjalta perustettiin vuonna 1987 Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta FUSEEC. Vuodesta 1997 lähtien FUSEEC on tunnettu myös epävirallisella nimellään Fulbright Center, joka viittaa vaihtotoimikunnan Helsingissä ylläpitämään asiantuntija- ja palvelukeskukseen. Toimintahistorian aikana USA:han on lähtenyt yli 3700 suomalaista stipendiaattia lähes kaikilta elämänaloilta. Suomeen on ohjelmien kautta saapunut yli 1800 amerikkalaista.

Säätiöittämistä valmisteltiin usean vuoden ajan erittäin tiiviissä ja sujuvassa yhteistyössä kaikkien keskeisten tahojen kesken. Siihen osallistuivat Yhdysvaltain suurlähetystö, Suomen ulkoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, FUSEEC/Fulbright Center sekä alkuperäisestä ASLA-rahoituksesta alkunsa saanut ja edelleen Fulbright-vaihtotoimintaa tukeva Suomen ja Yhdysvaltain stipenditoiminnan tukisäätiö.

Säätiöittäminen ei muuta alkuperäisen valtiosopimuksen perusteita. Säätiöittämisen myötä uuden säätiön hallitus otti lokakuun alusta hoitaakseen valtioiden väliseen sopimukseen perustuvan vaihtotoimikunnan tehtävät kaikkia aiempia ja yhteisesti sovittuja toimintaperiaatteita noudattaen. ”Fulbright Suomi –säätiö jatkaa Suomen ja Yhdysvaltain väliseen sopimukseen perustuvaa perinteikästä opiskelijoiden, tutkijoiden ja opetushenkilöstön vaihtotoimintaa sekä kansallisesti että kansainvälisesti entistä selkeämmin asemoituvana toimijana,” toteaa FUSEEC:ssa pitkään toiminut Birgitta Vuorinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

”Uusi asema ja nimi ilmentävät myös Suomen Fulbrightin kansainvälistä profiloitumista ja nopeasti laajentunutta kansainvälistä yhteistyötä”, korostavat Yhdysvaltain suurlähetystön lehdistö- ja kulttuuriasiainneuvos T.J. Grubisha ja tukisäätiön puheenjohtajana toimiva ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä. ”Bilateraaliselle akselille aiemmin keskittyneestä keskuksesta on viime vuosina kasvanut maailmanlaajuisesti tunnettu ja arvostettu oganisaatio niissä yli 150 maassa, jotka osallistuvat Fulbright-vaihtoihin Yhdysvaltain kanssa. Nimi Fulbright Center ei enää riitä kertomaan, minkä maan keskuksen toimintaan nimenomaisesti viitataan ja kansainvälisissä yhteyksissä Suomen keskukseen on siksi jo pitkään viitattu nimellä Fulbright Finland.”

Yhteistyökumppaneille säätiöittäminen näkyy ensimmäisenä Fulbright Finland –nimen yleistymisenä. Kuluvan toimintavuoden aikana kaikki toiminta siirretään virallisesti säätiön alle. Yhteistyösopimuksissa ja muissa siirtoon liittyvissä toimenpiteissä säätiö on suoraan yhteydessä yhteistyökumppaneihinsa. Keskus jatkaa entiseen tapaansa Helsingin Hakaniemessä, eivätkä yhteystiedot tai muut yhteistyöhön vaikuttavat keskeiset tiedot muutu.

Lisätietoja: Terhi Mölsä, toimitusjohtaja, Fulbright Suomi -säätiö sr, terhi.molsa(a)fulbright.fi, p. 050 570 5498
                      Matti Kokkala, puheenjohtaja, Fulbright Suomi -säätiö sr, p. 050 5900 395
                      Immo Aakkula, hallitusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö p. 0295 330354