Toiminnan historiaa

Fulbright Suomi -säätiön toiminnan juuret ulottuvat jo 1940-luvun lopulla käynnistyneeseen Suomen ja Yhdysvaltain väliseen akateemisen vaihdon ohjelmaan, ASLAan (Amerikan Suomen lainan apurahat).

Kunniatohtori

Kaksi suomalaista yliopistoa on myöntänyt senaattori J. William Fulbrightille kunniatohtorin arvonimen.

28. toukokuuta 1976 hänet promovoitiin Helsingin yliopiston valtiotieteen kunniatohtoriksi.

16 vuotta myöhemmin, huhtikuun 9. päivänä 1992, hänelle myönnettiin Tampereen yliopiston taloudellis-hallinnollisen tiedekunnan kunniatohtoripromootiossa filosofian kunniatohtorin arvonimi.


Video senaattori J. William Fulbrightista ja Fulbright -ohjelmasta: "The Man, The Mission and The Message"


Kirjoitus Fulbright -ohjelman historiasta:

Lebovic, Sam (2013): "From War Junk to Educational Exchange: The World War II Origins of the Fulbright Program and the Foundations of American Cultural Globalism" in Diplomatic History 37 (2), p. 280-312


ASLA-Fulbright-ohjelma on edistänyt suomalaista tiedettä. Kansleri Risto Ihamuotila: Vaihto takaa tieteen tulevaisuuden

Julkaistu Fulbright Center News -lehdessä 1/2000, s. 9-10.


Kansantaloudellinen aikakauskirja 91.vsk-1/1995

Riitta Hjerppe ja Vappu Ikonen: The only honest thing to do - sotavelat, Suomi  ja Hooverin moratorio 1931


Ossi Lindqvistin puhe 117. maanpuolustuskurssin vuositapaamisessa Suomalaisella Klubilla 21.9.2017

Fulbright-ohjelma, osa Suomen puolustusta!

ASLA-ohjelma

ASLA-ohjelma perustuu Suomen Yhdysvalloilta ensimmäisen maailmansodan jälkeen saamaan jälleenrakennuslainaan. Vuonna 1949 Yhdysvaltain kongressi päätti ohjata Suomen maksamat lainan korot ja lyhennykset Suomen kansalaisten opiskeluun ja harjoitteluun Yhdysvalloissa. Tämä päätös oli kunnianosoitus Suomelle, joka oli ainoana Euroopan maana jatkanut lainansa takaisinmaksua taloudellisesta lamasta ja käynnissä olevasta sodasta huolimatta.

Kuuntele täältä Yle Radio 1:n ohjelma ASLA-Fulbright ohjelman historiasta ja Suomen erityisestä asemasta Fulbright-ohjelmassa! (25.9.2017)

Maailmanlaajuinen Fulbright-ohjelma

Video: How It Works: Fulbright

Maailmanlaajuiseen Fulbright-ohjelmaan Suomi liittyi vuonna 1952. Fulbright-ohjelma perustuu Yhdysvaltain kongressin vuonna 1946 säätämään lakiin, jolla Yhdysvaltain toisen maailmansodan ylijäämävarastojen myynnistä saadut varat sijoitettiin kansainväliseen stipendiaattitoimintaan. Lain aloitteentekijä oli Arkansasin senaattori J. William Fulbright, joka halusi kulttuurivaihdon kautta ohjata varat rauhantyöhön. Ajatuksena oli tarjota ohjelmaan liittyneiden maiden nuorille mahdollisuus opiskella toisessa maassa ja oppia ymmärtämään muita kansoja ja kulttuureja. Fulbright-kulttuurivaihto on kaikkien aikojen laajin akateemisen vaihdon ohjelma, johon on tähän mennessä osallistunut yli 300 000 jatko-opiskelijaa, professoria, tutkijaa ja opettajaa 155 maasta.

The Fulbright Center

Vuoden 1952 sopimukseen tehtiin vuonna 1985 noottienvaihdolla muutoksia, joiden myötä perustettiin Suomen ja Yhdysvaltain opetusalan vaihtotoimikunta eli englanniksi Finland-US Educational Exchange Commission (FUSEEC). Vuodesta 1997 lähtien toimikunta on käyttänyt nimeä Fulbright Center.

Lue Fulbright-ohjelman historiasta lisää englanniksi.

 

Professori Peitsa Mikola oli mukana ensimmäisessä suomalaisten ASLA-stipendiaatti- opiskelijoiden ryhmässä, joka lähti opiskelemaan Yhdysvaltoihin. Mikola oli Helsingin yliopistosta ja opiskeli Yhdysvalloissa ollessaan Wisconsinin yliopistossa. Kuvassa Mikola Wellesleyn yliopisto-orientaatio -ohjelmassa vuonna 1950, ensimmäinen rivi, toinen vasemmalta.