Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistant (FLTA)

Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 on päättynyt.

Fulbright Finnish Language and Culture Teaching Assistant (FLTA) -apurahaohjelma tarjoaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuuden viettää yhden lukuvuoden yhdysvaltalaisessa yliopistossa Avustaen Suomen kielen ja kulttuurin opetustehtävissä. Stipendiaatti voi lisäksi täydentää omia opintojaan ja tutkimustaan yliopiston kursseilla. Ohjelman tarkoituksena on tukea ja monipuolistaa Suomen kielen ja kulttuurin opetusta Yhdysvalloissa ja samalla antaa suomalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua amerikkalaiseen opiskelu- ja korkeakoulumaailmaan.

Nyt haussa olevat apurahat myönnetään lukuvuodelle 2019-2020. Lukuvuosi kestää 9 kuukautta ja alkaa joko elo- tai syyskuussa 2019 riippuen amerikkalaisen yliopiston aikataulusta.

FLTA-ohjelman yhdysvaltalainen yhteistyöpartneri on Institute of International Education (IIE).

Ohjelmasta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita ottamaan yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön ja keskustelemaan vaihtoehdoista. (Yhteystiedot sivuston alareunassa.)

Mitkä ovat FLTA-ohjelman edut

FLTA-ohjelma antaa suomalaiselle opiskelijalle hyvän mahdollisuuden kehittää opetustaitojaan haastavassa ja antoisassa ympäristössä, vahvistaa englanninkielen taitoaan ja lisätä tietämystään yhdysvaltalaisesta kulttuurista ja yhteiskunnasta sekä Suomen ja Yhdysvaltain välisestä kulttuurivaihdosta.

 • FLTA-lukuvuoden aikana stipendiaatilla on oikeus suorittaa maksuttomasti neljä yliopistokurssia, kaksi syyslukukaudella ja kaksi kevätlukukaudella. Kurssit sovitaan yhdessä yliopiston kanssa; ne voivat tapauskohtaisesti olla myös itsenäistä tutkimusta tai kursseille osallistumista ilman opintopisteitä (ns. audit).
   
 • Fulbright Suomi myöntää stipendin elinkustannuksiin Yhdysvalloissa. Stipendin suuruus määräytyy sijoitusyliopiston mukaan.
   
 • Fulbright Suomen tuki- ja neuvontapalvelut ovat stipendiaattien käytössä koko vuoden ajan. Orientaatiokoulutus järjestetään toukokuussa 2019. Orientaatiossa käsitellään mm. verotukseen, sosiaaliturvaan, viisumeihin, asuntoasioihin ja amerikkalaiseen yliopistoon opiskelu- ja tutkimusympäristönä liittyviä käytännön kysymyksiä.
   
 • Institute of International Educationin tuki- ja neuvontapalvelut Yhdysvalloissa: IIE:n yhteyshenkilö on käytettävissä esim. viisumeihin, verotukseen ja Yhdysvaltain paikallisiin säännöksiin liittyvissä kysymyksissä.
   
 • Stipendiaateille järjestetään Yhdysvalloissa kaksi Fulbright-seminaaria, jotka on tarkoitettu kaikkialta maailmasta saapuneille Teaching Assistant -stipendiaateille.
   
 • Stipendiaateilta ei peritä viisumimaksuja.
   
 • Fulbright-stipendi ja -verkosto tuovat lisäarvoa urakehitykselle: stipendi on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu.


Mikä on Teaching Assistant?

Teaching Assistantit, eli TA:t ovat hyvin yleisiä yhdysvaltalaisella kampuksella. TA on yleensä yliopiston maisteri- tai tohtoriopiskelija, joka työskentelee tiedekunnassa tai laitoksella tietyn määrän tunteja viikossa ja saa työn vastineeksi esimerkiksi alennusta lukukausimaksuista tai lukukausimaksut anteeksi. Työtehtävien sisältö riippuu pitkälti laitoksesta, mutta niihin kuuluu usein opettajien avustamista opetustyössä ja jopa itse opetusta.

FLTA-ohjelmassa TA toimii nimenomaan Suomen kielen ja kulttuurin opetusta tarjoavalla laitoksella ja hänen tehtävänään on avustaa opetustehtävissä. Tehtäviin voi kuulua myös erilaisten Suomen kieleen ja kulttuuriin liittyvien tapahtumien järjestämistä.


Mitkä ovat FLTA-ohjelman hakuedellytykset?

FLTA-ohjelma edellyttää hakijalta vahvaa kiinnostusta opetukseen, kulttuurien väliseen kommunikaatioon, Suomen kulttuuriin ja kieleen sekä Suomen ja Yhdysvaltain väliseen kulttuurivaihtoon.

 • Ohjelma on tarkoitettu vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille.
   
 • Ohjelman soveltuu erityisesti suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden pääaineopiskelijoille sekä muiden oppiaineiden pääaineopiskelijoille, kuten erilaisten Suomen kulttuuriin liittyvien aineiden opiskelijoille, joilla on suomen kieli sivuaineena.
   
 • Erityisansiona pidetään S2-opintoja, opettajankoulutusta sekä kokemusta opetustyöstä.
   
 • Hakijalta ei vaadita suomalaisessa yliopistossa kirjoilla oloa. Valmistumisesta ei saa kuitenkaan olla kulunut yli yhtä vuotta FLTA-kauden alkaessa.
   
 • Hakijalla tulee olla tehtävien edellyttämä hyvä englannin kielen taito.
   
 • Hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja hänen on saavuttava Yhdysvaltoihin J-1 viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea FLTA-stipendiä. Hakija, jolla on tavoitteena saada tai jolla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, ei voi hakea stipendiä. Stipendiä ei myöskään myönnetä hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa.


FLTA-stipendiaattien valintaperusteet

 • Akateemiset valmiudet ja pätevyys, soveltuvuus toimia Teaching Assistantin tehtävissä.
 • Opintosuunnitelman selkeys ja toteuttamiskelpoisuus, perustelut FLTA-ohjelmaan osallistumiselle.
 • Henkilökohtaiset ominaisuudet, soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.


Mikä on haku- ja valintaprosessin aikataulu?

 • Hakuaika umpeutuu tiistaina 23.10.2018 Suomen aikaa
   
 • Haastattelulautakunta haastattelee hakemusten esikarsinnan läpäisseet hakijat Helsingissä 12.11.2018. Haastattelukutsut lähetetään valituille ehdokkaille sähköpostitse 31.10.2018. Henkilökohtainen haastattelu on edellytys valinnalle. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
   
 • Valinnat julkistetaan marraskuun lopulla 2018. Kaikille hakijoille ilmoitetaan sähköpostitse päätöksestä.


Hakuohjeet

Suomen FLTA-ohjelma on osa Institute of International Educationin (IIE) Yhdysvalloissa hallinnoimaa Foreign Language Teaching Assistant -ohjelmaa.

Ohjelman yleissivu on http://foreign.fulbrightonline.org/about/fulbright-flta

Hakemukseen kuuluu viisi osaa:

1)  Hakulomake. Hakulomake täytetään verkossa https://iie.embark.com/apply/flta.

 • Ensimmäisellä kerralla IIE:n sivulle mennessään hakija saa tunnuksen ja salasanan. Hakijaa pyydetään myös valitsemaan maa, josta hän on kotoisin. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää valita Suomi, muutoin IIE ei pysty lähettämään hakemusta Fulbright Suomi -säätiöön Helsinkiin.

2)  Kolme luottamuksellista suosituskirjettä. Suosituksen antajana tulisi olla henkilö, joka on esimerkiksi opettanut hakijaa tai toiminut hakijan ohjaajana yliopistossa. Suosittelija täyttää suosituksen sähköisesti online järjestelmän kautta. Hakijan on itse huolehdittava siitä, että suosittelijat täyttävät suosittelijoille tarkoitetun osion online-hakujärjestelmässä määräaikaan mennessa.

3)  Tutkintotodistukset ja opintorekisteriotteet kaikista korkeakouluopinnoista liitetään online-hakemukseen kohtaan "Transcript" tai "Supplemental Documents"

 • Virallinen suomenkielinen tutkintotodistus
 • Virallinen suomenkielinen opintorekisteriote
 • Virallinen Diploma Supplement

4)     Englanninkielinen CV (enint. 2 sivua) liitetään online-hakemukseen "Resume/Curriculum Vitae" -osioon.

5)    Tarkistuslista liitetään online-hakemukseen suplemental documents -osioon.  Tämä kaavake löytyy täältä.

 • Hakulomakkeen kohta ”Objectives And Motivation” on erityisen tärkeä hakemuksen osa. Tässä kohdassa hakijan tulee selkeästi kertoa mm. miksi hän haluaa osallistua FLTA -ohjelmaan, miten ohjelma sopii hakijan omaan opintosuunnitelmaan, mitkä ovat hakijan opintotavoitteet ohjelman aikana sekä minkälaista sellaista kokemusta hakijalla on, jota amerikkalainen yliopisto voisi hyödyntää Suomen kielen ja kulttuurin opetuksessa Yhdysvalloissa. Objectives and Motivation-kohdassa hakija voi myös kertoa mahdollisista sijoitusyliopistotoiveista.
   
 • Hakijan tulee toimittaa kaikki liitteet sähköisesti IIE:n hakujärjestelmän kautta. Jos sähköisessä hakujärjestelmässä ei ole dokumentillesi erikseen nimettyä kohtaa, syötä dokumentti kohdassa "Supplemental Documents". Liitteet voivat olla kooltaan korkeintaan 10 MB.
   
 • Huom! Hakijoiden ei tässä vaiheessa tarvitse täyttää IIE:n verkkosivulta löytyvää lääkärintodistusta (Medical Form) eikä myöskään kielitaitotodistusta (Language of Nomination Report)

Hakulomaketta täyttäessä lue tarkasti läpi IIE:n ohjeistus hakemuksen täyttämisestä (ohjeistus tulee, kun menet täyttämään hakemusta).


Mitä tapahtuu valintojen jälkeen?

 • Kaikkien ohjelmaan hyväksyttyjen stipendiaattien tulee suorittaa TOEFL-kielitesti tammikuussa 2019. Stipendiaatit saavat Fulbright Suomelta kupongin testimaksua varten. Lisätietoja testistä saa osoitteessa www.ets.org/toefl.
   
 • Kaikkien ohjelmaan hyväksyttyjen tulee hankkia lääkärintodistus ohjelman vakuutusta varten alkuvuodesta 2019 (max. 6kk ennen stipendikauden alkua). Lääkärintodistuksen hankkimiseen liittyvistä kuluista vastaa stipendiaatti itse.
   
 • Stipendiaateille kerrotaan sijoitusyliopistosta tammi- helmikuussa 2019. Apurahan myöntäminen edellyttää sekä sijoitusyliopiston että stipendiaatin vahvistusta ohjelmaan sitoutumisesta.
   
 • Orientaatiotilaisuus FLTA-stipendiaateille järjestetään Fulbright Suomi -säätiössä Helsingissä toukokuussa 2019. Kaikkien stipendiaattien tulee osallistua tilaisuuteen.
   
 • Lähtö Yhdysvaltoihin elo-syyskuussa 2019. IIE järjestää FLTA-stipendiaateille orientaation Yhdysvalloissa.


FLTA-ohjelman rajoitukset stipendiaatille

 • Yhden Yhdysvalloissa suoritettavista kursseista tulee jollain lailla sisältää opintoja Yhdysvaltojen yhteiskunnasta, historiasta tai kulttuurista, ns. American Studies.
   
 • FLTA-stipendi myönnetään vain yhdeksi lukuvuodeksi (9 kk). Ohjelman J-1-viisumin voimassaoloaikaa ei voi pidentää.
   
 • FLTA-stipendiaatteja koskee ns. kahden vuoden sääntö (two year home country residence requirement), jonka perusteella stipendiaatin on ohjelman päätyttyä palattava Suomeen kahdeksi vuodeksi. Stipendiaatti ei voi hakea työlupaa eikä siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin tänä aikana. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu on kuitenkin mahdollista.
   
 • FLTA-ohjelman ns. J-1-vaihtoviisumin puitteissa stipendiaatti ei voi ottaa perhettään mukaansa koko lukuvuoden ajaksi, koska ohjelma ei tue J-2-perheviisumeja. Perheen lyhytaikainen turistivierailu on mahdollista.