Fulbright-hakemuksen käsittely ja stipendihaastattelu

Alla olevat ohjeet koskevat seuraavien ohjelmien hakijoita: ASLA-Fulbright Graduate Grant, ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program ja Fulbright-Technology Industries of Finland Grant.

Stipendiohjelmissa käytetyt arviointiperusteet

Suomen Fulbright-ohjelman tarkoituksena on

 • tukea ja lisätä suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä,
 • edistää suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä, sekä
 • kehittää tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Kyseessä ei ole vain apuraha. Fulbright-ohjelmaan kuuluu stipendi-rahoituksen lisäksi mittavia lisäetuuksia ja -palveluita ilmaisesta viisumista henkilökohtaisiin neuvontapalveluihin ja Fulbright-ohjelman järjestämiin seminaareihin ja vapaa-ajantoimintaan. Fulbright-stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa. Katso lisätietoa ohjelman historiasta ja taustasta Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta kohdasta Fulbright Center/Toiminnan historiaa.

Hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista: 

 • perustelut opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa. 

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Mitä haastattelussa tapahtuu

Stipendiaattiehdokkaat haastatellaan Fulbright Suomi -säätiön toimitiloissa Helsingissä. Haastatteluun tulee varata aikaa noin 20 minuuttia. Haastattelulautakunnassa on yleensä 3-5 suomalaista ja/tai yhdysvaltalaista jäsentä ja haastattelun kieli on englanti.

Haastatteluhetki on luonteeltaan keskustelunomainen. Haastattelu antaa tilaisuuden kysyä ja kertoa – puolin sekä toisin. Haastattelulautakunta haluaa tutustua paremmin hakijaan ja hänen opiskelu-/tutkimussuunnitelmiinsa. Moniin haastattelussa esiin tuleviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Tarkoitus on nimenomaan kuulla hakijan omia ajatuksia.

Huomioithan että projektien tieteellinen arviointi on tehty oman tieteenalasi asiantuntijoiden toimesta erikseen jo ennen haastattelua. Haastattelun tarkoituksena ei siis ole mennä tutkimuksesi yksityiskohtiin vaan keskustella tutkimuksestasi ja USAn jaksosi tavoitteista yleisellä tasolla. Huomioithan myös, että osa haastattelijoista ei tarkoituksellisesti ole lukenut tutkimussuunnitelmaasi, sillä haastattelussa arvioidaan mm. kuinka osaisit kertoa Yhdysvalloissa omasta alastasi ja tavoitteistasi akateemisesti koulutetulle yleisölle joka ei edusta omaa tieteenalaasi tai tunne taustaasi.

Haastatteluun valmistautuessa kannattaa pohtia mm. seuraavia seikkoja:

 • Miksi ja millaisia opintoja/tutkimusta varten olet hakemassa Fulbright-stipendiä?
 • Mihin yliopistoon olet menossa opiskelemaan tai tekemään tutkimusta ja miksi juuri kyseiseen yliopistoon?
 • ASLA-Fulbright Graduate Grant ja Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -hakijat: Sinulla tulee olla selkeä kuva niistä yhdysvaltalaisista yliopistoista, joista olet kiinnostunut ja jotka käytännössä soveltuvat opinto-/tutkimussuunnitelmiisi. Valmistaudu kertomaan suunnitelmistasi sekä yhteydenotoistasi potentiaalisiin isäntäyliopistoihin.
 • Minkä vuoksi haluat opiskella/tehdä tutkimusta nimenomaan Yhdysvalloissa?
 • Minkälaisiksi arvioit opintosi kustannukset Yhdysvalloissa ja millaisia suunnitelmia sinulla on niiden rahoittamiseksi?
 • Mitä tietoja ja taitoja voit tuoda paitsi isäntälaitokselle myös yleisesti omalle alallesi Suomeen?
 • Miten aiot hyödyntää ja jakaa Yhdysvalloissa saavuttamiasi tietoja ja taitoja Suomeen palattuasi?
 • Millaisena näet roolisi alallasi tulevaisuudessa?
 • Millaisena näet projektisi merkityksen oman alasi tietämyksen kehittämisessä Suomessa?
 • Missä näet itsesi esim. viiden vuoden kuluttua?
 • Millaiseen työhön tähtäät?

Fulbright Suomi -säätiön visio on “to empower the minds that will find global solutions to tomorrow’s challenges by fostering academic and professional expertise and excellence in leadership “. Ja keskuksen missio on “expand Finnish-North American collaboration through exchanges of talent and knowledge.” Toisin sanoen Fulbright Suomi -säätiö hakee ohjelmiinsa vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, joiden vaikutus ulottuu stipendiaatin omaa henkilökohtaista elämää ja uraa paljon laajemmalle. Pohdi siis myös seuraavia seikkoja:

 • Mitä annettavaa sinulla on Suomen Fulbright-ohjelmalle ja sen tavoitteille?
 • Miten edistäisit Fulbright-stipendiaattina tietojen ja taitojen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä?
 • Millaisena muutoksentekijänä näet itsesi nyt ja tulevaisuudessa?
 • Millainen Fulbright-ohjelman ja Suomen lähettiläs haluaisit olla?

Haastattelussa arvioidaan myös englannin kielen taitoasi. Stipendiaateilta ei suinkaan edellytetä täydellistä kielitaitoa. Sen sijaan vaaditaan sellaisia riittäviä kieli- ja kommunikaatiotaitoja, jotka takaavat stipendiaatille kyvyn selviytyä yhdysvaltalaisessa arkielämässä, korkeakoulumaailmassa ja suorittaa opintoja/tehdä tutkimustyötä sekä toimia Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.