Stipendihakemusten käsittely ja stipendihaastattelu

Tietoa haastattelutilanteesta

 • Study of the U.S. Institutes for Scholars
 • Study of the U.S. Institutes for Secondary Educators
 • Study of the U.S. Institutes for European Student Leaders
 • MCPD
 • Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program

Tähän ohjeeseen on kerätty joitakin Fulbright Suomi -säätiön stipendihaastatteluihin liittyviä seikkoja ja annetaan ehdotuksia siitä, miten haastatteluun voi valmistautua.

Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmissa käytetyt arviointiperusteet

Fulbright Suomi -säätiön ohjelmien tarkoituksena on:

 • tukea ja lisätä suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä,
 • edistää suomalaisten korkeakoulujen ja oppilaitosten kansainvälistymistä, sekä
 • kehittää tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä.

Suomen Fulbright-ohjelma edistää Suomen ja Yhdysvaltain kansojen keskinäistä ymmärrystä koulutus- ja kulttuurialojen vaihdon kautta sekä tukee ja kehittää kansainvälistä yhteistyötä koulutuksen ja kulttuurin saralla. Kyseessä ei ole vain apuraha. Fulbright-ohjelmaan kuuluu stipendi-rahoituksen lisäksi mittavia lisäetuuksia ja -palveluita ilmaisesta viisumista henkilökohtaisiin neuvontapalveluihin ja Fulbright-ohjelman järjestämiin seminaareihin ja vapaa-ajantoimintaan. Fulbright-stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa. Katso lisätietoa ohjelman historiasta ja taustasta Fulbright Suomi -säätiön verkkosivulta kohdasta Fulbright Center/Toiminnan historiaa.

Mitä hakemukselle tapahtuu kun se saapuu Fulbright Suomi -säätiöön ja hakuaika päättyy:

 • Ensin tarkistetaan, että hakemus on täytetty asianmukaisesti ja kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu. Samalla tarkistetaan, täyttääkö hakemus kyseessä olevan stipendiohjelman peruskriteerit.
 • Hakemusten tasoa arvioi esivalintalautakunta, joka antaa lausuntonsa hakemuksista.
 • Esikarsinnan läpäisseet hakijat haastatellaan henkilökohtaisissa haastatteluissa Helsingissä.
 • Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee päätökset ohjelmaan Suomea edustamaan ehdotettavista stipendiaattiehdokkaista. Valintaan vaikuttavat hakemus, asiantuntijalausunto ja haastattelu.
 • Yhdysvaltalainen ohjelmapartneri arvioi eri maista ohjelmaan ehdotettujen hakijoiden hakemukset ja valinnat vahvistaa Iyhdysvaltalainen ohjelmapartneri IREX (FDAT-ohjelma) sekä USA:n ulkoministeriö (Study of the U.S. Institutet-ohjelmat ja FDAT-ohjelma).
 • Valinnat vahvistaa Yhdysvaltain puolesta J. William Fulbright Foreign Scholarship Board. (MCPD ja FDAT-ohjelma)
 • Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.

Study of the U.S. Institutes -ohjelmien hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • perustelut ohjelmaan osallistumiselle USA:ssa,
 • hakemuksen omaleimaisuus, hakemuksen selkeys,
 • ohjelman merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa,
 • kyky edistää ja kehittää Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikkaan, historiaan, yhteiskuntaan, kieleen, kulttuuriin ja/tai maantieteeseen liittyvää ymmärrystä, opetusta, koulutusta, Suomessa (Secondary School Educators, Scholars ja U.S. National Security Policymaking -ohjelmat)
 • hakijan aloitekyky ja johtajuustaidot ilmaistuna opintojen, työskentelyn, yhteiskunnallisen vaikuttamisen, harrastusten, vapaaehtoistyön tai muun toiminnan kautta.

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

MCPD-ohjelman hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • perustelut projektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Fulbright Distinguished Awards in Teaching -ohjelman hakemusta ja hakijaa arvioidaan mm. seuraavista näkökulmista:

 • perustelut projektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • akateemiset ja ammatilliset valmiudet ja pätevyys, leadership
 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa, sekä
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.

Mitä haastattelussa tapahtuu?

Haastattelu pidetään Fulbright Suomi -säätiön toimitiloissa Helsingissä ja siihen tulee varata aikaa n. 20 minuuttia. Haastattelulautakunnassa on yleensä 3-5 suomalaista ja/tai amerikkalaista jäsentä ja haastattelun kieli on englanti.

Haastatteluhetki on luonteeltaan keskustelunomainen. Haastattelu antaa tilaisuuden kysyä ja kertoa – puolin sekä toisin. Haastattelulautakunta haluaa tutustua paremmin hakijaan ja hänen projekti-/opiskelu-/tutkimussuunnitelmiinsa. Moniin haastattelussa esiin tuleviin kysymyksiin ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia. Tarkoitus on nimenomaan kuulla hakijan omia ajatuksia.

Haastattelussa halutaan kuulla, miten hakija kommunikoi työstänsä ja projektisuunnitelmastaan, sekä USA:n jakson tavoitteista yleisellä tasolla muille kuin oman alan yleisölle. Huomioithan myös, että osa haastattelijoista ei tarkoituksellisesti ole lukenut projektisuunnitelmaasi/hakemustasi, sillä haastattelussa arvioidaan mm. kuinka osaisit kertoa Yhdysvalloissa omasta alastasi ja tavoitteistasi akateemisesti koulutetulle yleisölle joka ei edusta omaa tieteenalaasi tai tunne taustaasi.

Haastatteluun valmistautuessa voi pohtia mm. seuraavia seikkoja:

 • Esittele itsesi lyhyesti
 • Miksi olet hakemassa stipendiohjelmaan?
 • Minkä vuoksi haluat opiskella tai tehdä tutkimusta tai ammatillisen kehittämisen projektia nimenomaan Yhdysvalloissa?
 • Minkälaisiksi arvioit projektisi kustannukset Yhdysvalloissa ja millaisia suunnitelmia sinulla on niiden rahoittamiseksi? (MCPD)
 • Millaisena näet osallistumisesi merkityksen oman alasi tietämyksen kehittämisessä Suomessa?
 • Miten aiot hyödyntää Yhdysvalloissa oppimaasi Suomeen palattuasi?
 • Millaisia kanavia tai verkostoja pystyt hyödyntämään uuden tiedon jakamisessa Suomessa?
 • Millaisena näet roolisi alallasi tulevaisuudessa?
 • Missä näet itsesi esim. viiden vuoden kuluttua?

Fulbright Suomi -säätiön visio on “to empower the minds that will find global solutions to tomorrow’s challenges by fostering academic and professional expertise and excellence in leadership “. Ja säätiön missio on “expand Finnish-North American collaboration through exchanges of talent and knowledge.” Toisin sanoen Fulbright Suomi -säätiö hakee ohjelmiinsa vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, joiden vaikutus ulottuu stipendiaatin omaa henkilökohtaista elämää ja uraa paljon laajemmalle. Pohdi siis myös seuraavia seikkoja:

 • Mitä tiedät Suomen Fulbright -ohjelmasta?
 • Mitä annettavaa sinulla on Suomen Fulbright-ohjelmalle ja sen tavoitteille?
 • Miten edistäisit Fulbright-stipendiaattina tietojen ja taitojen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltojen välillä?
 • Millaisena muutoksentekijänä näet itsesi nyt ja tulevaisuudessa?
 • Miten näet itsesi Fulbright-stipendiaattina ja miten koet hyötyväsi ohjelmaan osallistumisesta?
 • Millainen Fulbright-ohjelman ja Suomen ’lähettiläs’ haluaisit olla?

Haastattelussa arvioidaan myös englannin kielen taitoasi. Stipendiaateilta ei suinkaan edellytetä täydellistä kielitaitoa. Sen sijaan vaaditaan sellaisia riittäviä kieli- ja kommunikaatiotaitoja, jotka takaavat stipendiaatille kyvyn selviytyä yhdysvaltalaisessa arkielämässä, korkeakoulumaailmassa, organisaatioissa, ja suorittaa opintoja/tehdä tutkimustyötä sekä toimia Suomen ja Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.