Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

Fulbright-Technology Industries of Finland Grant (postdoc)

Stipendi

Fulbright Suomi -säätiö julistaa haettavaksi Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -stipendit Yhdysvaltoihin lukuvuodelle 2019–2020. Stipendiohjelmasta rahoitetaan vuosittain 2–3 stipendiä teknologiateollisuuden edustamien toimialojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus) kehitystä tukevaan tutkimukseen ja jatko-opiskeluun Yhdysvalloissa. Soveltuvia aloja ovat mm. tekniikka, luonnontieteet ja kauppatieteet. Myös soveltuvat hankkeet esimerkiksi humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta ovat mahdollisia.

Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö (www.teknologiateollisuus.fi) ja Fulbright Suomi -säätiö.

Fulbright–Technology Industries of Finland Grant -stipendi myönnetään joko määräaikaisiin tai tutkintoon tähtääviin opintoihin tai tohtorintutkinnon jälkeiseen tutkimukseen yhdysvaltalaisessa yliopistossa tai tutkimuslaitoksessa. Tutkimusstipendi myönnetään yhden lukuvuoden (ensisijaisesti 8–12 kk) mittaisiin tutkimusvierailuihin. Apuraha on suuruudeltaan 3 000 USD kuukaudessa, enimmillään yhteensä 36 000 USD. Tutkimustyön Yhdysvalloissa tulee alkaa Fulbright-Technology Industries of Finland -stipendillä. Stipendiä ei voida myöntää tutkimushankkeeseen, jonka hakija on jo aloittanut Yhdysvalloissa. Stipendi myönnetään lukuvuoden 2019–20 aikana tapahtuviin tutkimusvierailuihin. Stipendikauden voi aloittaa aikaisintaan 1.8.2019.

Hakuedellytykset

Hakijalta edellytetään tohtorintutkintoa, joka on suoritettu enintään 4 vuotta ennen stipendin hakuajan päättymistä.

Koska Fulbright–Technology Industries of Finland Grant -ohjelma on kahdenvälinen kulttuurivaihto-ohjelma, hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestämällä J-1 viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea stipendiä.

Hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin eivät voi hakea Fulbright–Technology Industries of Finland Grant - stipendiä. J-1 –viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2 – viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin.

 • Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.
 • Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2 -viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2 -viisumilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen 2 vuoden aikana on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.

Lisäksi edellytetään, että stipendikauden aikana syntyneiden tutkimustulosten tulee olla julkisia ja tieteellisen yhteisön ja yhteiskunnan vapaasti hyödynnettävissä. Tutkimustulosten välitön kaupallinen hyödyntäminen tai patentointi stipendikauden aikana tai heti sen jälkeen ei siis ole mahdollista. Stipendiaatti voi kuitenkin hyödyntää stipendikaudelta saamiaan tutkimustuloksia ja osaamista myöhemmässä vaiheessa myös kaupalliseen tarkoitukseen.

Hakuaika päättyy 9.12.2018 (Suomen aikaa).

Hakemuksen jättäminen

Hakemus jätetään sähköisesti osoitteessa https://iie.embark.com/apply/visitingscholars. Ennen hakemuksen täyttämistä on syytä huolellisesti tutustua hakemuksen täyttöohjeeseen.

Vain täydelliset, hakuajan loppuun mennessä jätetyt hakemukset käsitellään. Hakemuksen liitteineen (ml. suosituskirjeet) on oltava valmis 9.12.2018 (Suomen aikaa). Puutteellisia tai myöhässä jätettyjä hakemuksia ei voida käsitellä.

Haku- ja valintaprosessin aikataulu

 • Hakuaika umpeutuu 9.12.2018 (Suomen aikaa).
 • Fulbright Suomi -säätiön haastattelulautakunta haastattelee hakemusten esikarsinnan läpäisseet hakijat Helsingissä 13.–15.2.2019. Henkilökohtainen haastattelu on edellytys valinnalle. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
 • Valinnat julkistetaan maaliskuussa 2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.
 • Ensimmäinen valmennustilaisuus valituille stipendiaateille järjestetään toukokuussa 2019. Tilaisuus on pakollinen kaikille valituiksi tulleille.

Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmissa käytetyt hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • perustelut opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • projektin merkitys Fulbright-ohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
 • erityisesti haastatteluissa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia Fulbright-ohjelman lähettiläänä Yhdysvalloissa.

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Lisätietoja:

Ohjelmakoordinaattori
Emmi Jelekäinen
emmi.jelekainen(at)fulbright.fi
tel. +358 44 5535 275

TAI

+358 44 5535 286
office(at)fulbright.fi