Hakuohjeet

Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 4.4.2019 klo 10:00!

Hakukelpoisuus

Stipendi voidaan myöntää:
 • tutkinto-opiskelijoille: ensimmäiselle opintovuodelle opintoihin, jotka alkavat Yhdysvalloissa syyslukukautena 2019.
 • määräaikaisia lukukauden/-vuoden mittaisia opintoja suorittaville opiskelijoille.
 • Suomen kansalaisille.

Stipendiä ei voida myöntää henkilölle:

 • jolla on jo korkeakoulututkinto tai joka valmistuu korkeakoulusta vuonna 2019.
 • joka jo opiskelee/asuu Yhdysvalloissa.
 • jolla on Suomen ja Yhdysvaltojen kaksoiskansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa Yhdysvalloissa.
 • joka edustaa jotain toista stipendiohjelmaa. Fulbright Finland Undergraduate Grant on tarkoitettu opiskelijoille, jotka toimivat ensisijaisesti Fulbright Suomi -säätiön ohjelman edustajina, ohjelman stipendiaatteina ja myöhemmin alumneina. Toiseen stipendiohjelmaan jo hyväksytyt opiskelijat, jotka edustavat ensisijaisesti tätä toista stipendiohjelmaa, eivät voi hakea Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmaan päällekkäisyyden vuoksi. Lisärahoituksen saaminen opintoihin Yhdysvalloissa esimerkiksi säätiöstä tai yhdysvaltalaisesta yliopistosta ei ole tällainen päällekäisyys, kyse on yksinomaan ohjelmaan liittyvistä edustusvelvollisuuksista.

Hakijat, joilla ei ole lainkaan tai joilla on vain vähän kokemusta Yhdysvalloista, saatetaan asettaa valinnoissa etusijalle.

Fulbright Finland Undergraduate Grant -ohjelman stipendiaattien lähettilään rooliin kuuluu toimiminen Centennial ja/tai Campus Ambassadoreina stipendikauden aikana ja sen jälkeen. 

Tutkinto-opiskelijat toimivat Centennial Ambassadoreina vieraillen muutamissa yhdysvaltalaisissa korkeakouluissa (oman aikataulun puitteissa) kertomassa nuorille Suomesta ja tätä kautta myös kannustavat harkitsemaan opintoja Suomessa ja hakemaan Fulbright –ohjelmaan. Centennial Ambassador -lähettiläät saavat Fulbright Suomi -säätiöltä aiheeseen liittyvät valmiit materiaalit.

Määräaikaisia opintoja suorittavat opiskelijat toimivat Campus Ambassadoreina Suomeen palattuaan oman aikataulunsa puitteissa. Fulbright Suomi -säätiö pyytää ohjelman alumneja esimerkiksi mukaan Fulbright -infotapahtumiin kertomaan omista opiskelukokemuksista Yhdysvalloissa sekä keskustelemaan uusien stipendihakijoiden kanssa opiskelusta Yhdysvalloissa ja Fulbright Suomi -säätiön stipendiohjelmiin hakeutumisesta. 

Fulbright Suomi -säätiön ohjelman edut

 • Pre-Departure -orientaatioseminaari toukokuussa
 • Henkilökohtaiset neuvontapalvelut ja pääsy Fulbright Suomi -säätiön materiaaleihin
 • Tukea viisumin haussa
 • Aktiivinen alumniyhteisö Suomessa ja Yhdysvalloissa, joka tukee uusia stipendiaatteja sekä tarjoaa hyödyllisen ammatillisen verkoston stipendikauden jälkeen
 • Stipendienjakoseremonia kaikille Fulbright Suomi -säätiön stipendiaateille

Hakemusten täyttöohjeet

Hakulomakkeet ja liitteet täytetään englannin kielellä. Täytettyjen hakulomakkeiden lisäksi täydelliseen hakemukseen kuuluvat:
 
1. Study objectives
2. Personal statement
3. Fulbright Finland Ambassador statement
3. Kaksi englanninkielistä suosituskirjettä (suosittelija lähettää suoraan Fulbright Suomi -säätiöön). Ohjeet suositusten kirjoittajille löytyvät täältä. Suosituskirjeen kirjoittajina voivat olla esimerkiksi opettajat, opinto-ohjaajat tai rehtorit. Suosittelijat eivät voi olla hakijan perheenjäseniä, sukulaisia tai ystäviä. Hakijan on itse huolehdittava siitä, että suositukset saapuvat ajoissa.
4. Todistusjäljennökset: lukion tai muun toisen asteen oppilaitoksen päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus, viimeisin todistus nykyisestä oppilaitoksesta, korkeakouluopiskelijoilta opintorekisteriote. Abiturienteilta viimeisimmät kouluarvosanat (välitodistus).
5. Yhdysvaltalaisen korkeakoulun hyväksymiskirje/vaihto-opintojen vahvistumiskirje (Pyydämme ottamaan hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön, mikäli yhdysvaltalaisen korkeakoulun hyväksymiskirje viipyy.)
6. Yhdysvaltalaisen korkeakoulun todistus opiskelijan lukukausimaksuista ja korkeakoulun myöntämästä rahoituksesta
7. Tarkistuslista
 
Liitä mukaan kaikista todistusjäljennöksistä englanninkieliset käännökset. Mikäli englanninkielistä todistusjäljennöstä ei ole saatavilla, käännöksen voi tehdä myös itse.
 
 

Hakemus vaadittuine liitteineen tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön sähköpostitse 4.4.2019 klo 10:00 mennessä: office(at)fulbright.fi

Puutteellisia tai hakuajan päättymisen jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

 
Poikkeuksena vaadittavat kaksi suosituskirjettä, jotka suosittelijat lähettävät suoraan Fulbright Suomi -säätiöön hakuajan päättymiseen mennessä sähköpostitse office(at)fulbright.fi tai postitse osoitteeseen:
 
Fulbright Suomi -säätiö
Emilia Holopainen
Hakaniemenranta 6
00530 Helsinki

Haastattelut

Valintalautakunta haastattelee osan hakijoista Helsingissä 26.4.2019. Haastatteluun osallistuminen on edellytys valinnalle ja se on tärkeä osa hakemusten kokonaisarviointia. Haastatteluun kannattaa valmistautua huolella mm. varautumalla kertomaan opiskelusuunnitelmistaan, tutustumalla Fulbright Suomi -säätiöön ja sen ohjelmien tavoitteisiin sekä stipendihakemusten arviointiperusteisiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.

Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee lopullisen valinnan toukokuussa 2019. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.

Hakemusten arviointiperusteet:

 • hakemuksen omaleimaisuus ja innovatiivisuus,
 • hakemuksen selkeys ja toteuttamiskelpoisuus,
 • akateemiset ja/tai ammatilliset valmiudet ja pätevyys,
 • perustelut opiskelu- tai tutkimusprojektin suorittamiselle Yhdysvalloissa,
 • projektin merkitys alan tietämyksen kehittämisessä,
 • projektin merkitys stipendiohjelman tavoitteiden saavuttamisessa,
 • erityisesti haastattelussa arvioitavat henkilökohtaiset ominaisuudet: sopeutuvuus ja soveltuvuus toimia oman maansa, kulttuurinsa ja stipendiohjelmansa lähettiläänä Yhdysvalloissa
Fulbright Suomi -säätiön stipendiaatit toimivat Suomen ja Fulbright Suomi-ohjelman lähettiläinä Yhdysvalloissa.
 

Tärkeitä päiviä valituille stipendiaateille

Kaikille Fulbright Suomi -säätiön stipendiaateille järjestetään päivän mittainen (n. klo 9.00–19.00) Pre-Departure -orientaatio Helsingissä tiistaina 14.5.2019. Stipendiaatin edellytetään osallistuvan tilaisuuteen. Tämän lisäksi Fulbright Finland Undergraduate Grant -stipendiohjelmaan valituille stipendiaateille järjestetään orientaatiowebinaari torstaina 9.5.2019 klo 15:00-16:00. Stipendiaatin odotetaan osallistuvan tilaisuuden lisäksi myös webinaariin.