Stipendiohjelmat yhdysvaltalaisille tutkijoille

Lyhyet vierailut / Short-term grants:

Inter-Country Travel Grant Program

Vuosittain noin 250 eri tieteenalojen amerikkalaista luennoitsijaa ja tutkijaa osallistuu Fulbright -vaihtoon eri puolilla maailmaa. Heidän asiantuntemuksensa on myös suomalaisten korkeakoulujen käytettävissäsi usein nopeallakin aikataululla Inter-Country Travel Grant -ohjelman kautta. Vierailija voi toimia esimerkiksi intensiivikurssin luennoitsijana tai täydentää lukukauden opetusta tietyllä aihealueella.  Hän voi myös esitellä opiskelijoille jonkin erityisalan. Luennoitsijan voi samalla kutsua puhujaksi tieteenalan seminaariin tai konferenssiin. Tarvittaessa Fulbright Finland avustaa sopivan luennoitsijan etsimisessä.

Suomalaiset korkeakoulut voivat hakea Fulbright Suomi -säätiön matka-apurahaa ja kutsua toiseen maahan sijoitetun amerikkalaisen Fulbright -luennoitsijan Suomeen lyhytaikaiselle, noin viikon kestävälle vierailulle. Matka-apuraha kattaa vierailevan luennoitsijan edestakaisen lentomatkan varsinaisesta sijoitusmaasta korkeakoulupaikkakunnalle Suomeen edullisinta lentohintaa käyttäen. Vierailun muista kustannuksista, kuten ruuasta, majoituksesta ja paikallismatkoista, vastaa kutsun esittänyt korkeakoulu.

Fulbright Specialists Program

Fulbright Specialist Program tarjoaa suomalaisille korkeakouluille mahdollisuuden hakea amerikkalaista asiantuntijaa 2 - 6 viikon (14 - 42 päivän) vierailulle Suomeen. Ohjelman kautta voi etsiä joko tietyn asiantuntemuksen omaavaa henkilöä tai esittää valittavaksi tiettyä henkilöä, joka on hyväksytty ohjelman asiantuntijarekisteriin (CIES:n ylläpitämä "Fulbright Specialists Roster").

Ohjelman kautta myönnetään apurahoja hyvin monentyyppisiin projekteihin. Amerikkalaisen asiantuntijan ohjelma Suomessa voi sisältää esimerkiksi opiskelijoille ja opetushenkilökunnalle suunnattuja luentoja, seminaareja ja tapahtumia, yliopiston/korkeakoulun ja sen henkilöstön koulutus- ja kehittämisprojekteja ja vaikka alueen muiden oppilaitosten kanssa yhteistyössä toteutettuja projekteja. Ohjelman kautta ei tueta puhtaita tutkimushankkeita.

Projektien valinnassa käytetään mm. seuraavia arviointiperusteita:

  • Projektin ja asiantuntijavierailun hyödyt isäntälaitokselle,
  • tarve erityisesti yhdysvaltalaiselle asiantuntemukselle sekä
  • vierailun pitkäaikaiset vaikutukset.

Etusijalla ovat hakemukset, joissa Fulbright Specialist -stipendiaatin asiantuntemusta pystytään hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti.

Yhdysvalloissa Fulbright Specialist -ohjelmaa hallinnoi ja apurahat myöntää Council for International Exchange of Scholars (CIES). Ohjelman apuraha kattaa luennoitsijan matkakulut isäntäpaikkakunnalle ja $200:n palkkion luennoitsijalle jokaiselta ohjelmapäivältä. CIES maksaa apurahan suoraan asiantuntijalle. Suomalainen isäntäkorkeakoulu on vastuussa asiantuntijan asunnon, ruokailun ja paikallismatkojen kustantamisesta ja järjestämisestä.

Suomalaiset korkeakoulut hakevat mukaan ohjelmaan Fulbright Suomi -säätiön kautta. Amerikkalaiset asiantuntijat, jotka haluavat hakeutua ohjelman asiantuntijarekisteriin, saavat lisätietoa ja hakuohjeet CIES:n kotisivulta http://www.cies.org/specialists/ .

Fulbright Specialist -ohjelmassa on jatkuva hakuaika suomalaisten korkeakoulujen projektihakemuksille. Projekteja valitaan vuosittain kahdeksan. Koska hakemukset käsitellään myös Yhdysvalloissa, suosittelemme hakemuksen jättämistä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Fulbright Finland valitsee suomalaiset asiantuntijaprojektit ja suosittaa niitä CIES:lle. Fulbright Finland ilmoittaa valinnasta hakijalle. CIES käsittelee Fulbright Suomi -säätiön suosittelemat hakemukset. Hakemusten käsittely CIES:ssä kestää n. 4 kuukautta. Lopullinen valinta tapahtuu Yhdysvalloissa. Fulbright Finland ilmoittaa päätöksestä sen saapuessa.

Amerikkalaiset graduate-opiskelijat sekä opettajat

Amerikkalaisille luennoitsijoille, tutkijoille ja asiantuntijoille tarkoitettujen stipendiohjelmien lisäksi Fulbright Center myöntää stipendejä myös ylemmän (Master's Degree) tai alemman korkeakoulututkinnon (Bachelor's Degree) suorittaneille amerikkalaisille graduate-opiskelijoille.

Distinguished Fulbright Awards in Teaching Program on uusi, ensimmäisen ja toisen asteen opettajille, sekä koulujen hallinto- ja tukihenkilöstölle tarkoitettu lukukauden kestävä stipendiohjelma. Suomeen saapuu ohjelman kautta vuosittain 2-3 amerikkalaista opettajaa kehittämään omaa ammattitaitoaan ja tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään.  Jokainen opettaja suunnittelee itselleen ammattitaitoaan kehittävän oman alansa projektin, joka toteutetaan suomalaisessa yliopistossa.

Lisätiedot

Ohjelmakohtaiset esitteet löytyvät tämän sivuston englannin kieliseltä puolelta jokaisen ohjelman omalta sivulta: Programs for American Citizens.

Ota yhteyttä

Emmi Jelekäinen
ohjelmakoordinaattori
p. 044 5535 275
emmi.jelekainen(at)fulbright.fi

  • Core Fulbright Scholar Program
  • Fulbright Distinguished Chairs Program

Emilia Holopainen
Ohjelmakoordinaattori
p. 044 703 5284
emilia.holopainen(at)fulbright.fi

  • Inter-Country Travel Grant Program

Karoliina Kokko
vastaava ohjelmapäällikkö
p. 044 5535 268
karoliina.kokko(at)fulbright.fi

  • U.S. Graduate Student Program

Terhi Mölsä
toiminnanjohtaja
p. 050 5705 498
terhi.molsa(at)fulbright.fi

  • Yhteistyö ja stipendisopimukset korkeakoulujen kanssa