ASLA-Fulbright Graduate Grants

Fulbright Graduate Grants -ohjelmasta myönnetään stipendejä maisteri- ja tohtorivaiheen opintoihin ja tutkimukseen Yhdysvalloissa.

Haku ohjelmaan lukuvuodelle 2019-2020 on päättynyt!


HUOM!

Jos sähköisessä hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.


Katso myös Fulbright-Technology Industries of Finland Grants -stipendiohjelma!


Alumnien sanoin: ASLA-Fulbright Graduate Grant -videosarja

Kuuntele Fulbright-alumnien kokemuksia ja ajatuksia ASLA-Fulbright Graduate Grant -ohjelmasta!

Stipendihakijan tarkoituksena voi olla joko koko maisteri- tai tohtoritutkinnon tai yhden lukuvuoden kestävien määräaikaisten opintojen suorittaminen Yhdysvalloissa (esim. kurssit tai väitöskirjatutkimuksen edistäminen). Nyt haussa olevat ASLA-Fulbright Graduate Grants -stipendit ovat tarkoitettu yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa syksyllä 2019 aloitettaviin opintoihin ja tutkimukseen. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

Ohjelmaan haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä tulevaisuuden lupauksia.

“I would not have completed the [Finlandia Prize winning] book without having been a Fulbright grantee in the United States,” Jussi Valtonen said, noting that his experiences as a Psychology graduate student at Johns Hopkins University had a significant impact on his writing.

- Jussi Valtonen, ASLA-Fulbright Graduate Grant 2002-2003

Stipendi ja muut ohjelmaetuudet

Stipendiohjelmaan valituille henkilöille myönnetään enintään 30 000 USD:n suuruinen stipendi Fulbright-kaudesta aiheutuviin menoihin. Taloudellisen tuen lisäksi, Fulbright Suomi -säätiö tarjoaa stipendiohjelmiinsa valituille graduate-opiskelijoille monenlaisia lisäetuja ja mahdollisuuksia (mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen).

Opiskelupaikka

Hakijalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että hakija on kartoittanut alansa vahvoja ja omiin suunnitelmiinsa hyvin soveltuvia korkeakouluja Yhdysvalloissa jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. On tärkeää, että stipendin hakija on alustavasti yhteydessä soveltuviksi katsomiinsa yliopistoihin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi sekä valmistautunut kertomaan yhteydenotoista haastattelussa. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista, joihin hakeutua.

Ohjelma mahdollistaa vierailun myös kahdessa eri isäntäorganisaatiossa siinä tapauksessa, että menet Yhdysvaltoihin tutkijavierailulle edistämään väitöskirjatutkimustasi ja vierailet organisaatiossa peräperää.

Lisätietoa ohjelmasta ja valinnoista

Alla olevissa linkeissä on esitetty stipendiohjelman tarkempi kuvaus, hakuedellytykset ja -ohjeet. Lue jokainen ohje.

Tutustustuaksesi ASLA-Fulbright-ohjelmaan, sen historiaan ja "Fulbright-kulttuuriin" kuuntele Yle Radio 1:n ohjelma aiheesta.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Voit aloittaa hakemuksen täyttämisen ilman soittamista Fulbright Suomi -säätiöön sähköisessa hakemuksessa olevasta kommentista huolimatta.

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä sekä lisäksi lähetetty sähköpostitse Fulbright Suomi -säätiöön (applications@fulbright.fi). Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota yhteys Fulbright Suomi -säätiöön. Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Hakuohjeet

Nämä suomalaisille hakijoille suunnatut hakemuksen täyttöohjeet antavat sinulle lisätietoa hakemuksessa olevista kysymyksistä ja opastavat sinua täyttämään hakemuksen askel askeleelta. Pidä ohjeet aina esillä kun täytät hakemusta.


HUOM! Jos sähköisessä hakemuksessa on Fulbright Suomi -säätiön ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina näitä erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja hakemuksen täyttöohjeita.


Jos PDF-tiedostot eivät aukea oikean näköisenä selaimeen, tallenna dokumentit omalle tietokoneelle ja avaa ne Adobe Reader -ohjelmalla (lataa ohjelma täältä: http://get.adobe.com/fi/reader/).

Cost-share-stipendit

Osa ASLA-Fulbright Graduate Grants -stipendeistä on suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Kaikki ASLA-Fulbright Graduate Grants -hakijat otetaan automaattisesti huomioon Cost-share-stipendiaattien valinnassa. Tästä linkistä pääset listaan Cost-share-rahoitukseen osallistuvista yliopistoista. Cost-share-rahoitussivustolle lisätään yliopistojen tiedot Fulbright-ohjelmiin osallistumisesta sitä mukaa, kun yliopistot ilmoittavat osallistumispäätöksestään Fulbright Suomi -säätiölle. Vaikka oma kotiyliopistosi ei osallistuisi stipendikulujen jakamiseen, voit hakea ASLA-Fulbright Graduate Grant -ohjelmaan, koska osa myönnettävistä stipendeistä on kokonaan Fulbright Suomi -säätiön rahoittamia.

Alumnien kokemuksia

Lue mitä aiemmat Fulbright-stipendiaatit kertovat omasta Fulbright-kaudestaan Yhdysvalloissa.

Neuvonta

Karoliina Kokko, vastaava ohjelmapäällikkö, puh. 044 5535 268.