Mid-Career Professional Development Grant

MCPD-ohjelma -apurahoja oman alan tietämyksen ja ammattitaidon kehittämiseen 3-12 kuukauden itsenäisen projektin kautta USA:ssa.

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyi 9.12.2018.


Lue lisää MCPD-stipendiaattien kokemuksista ja inspiroidu:

FinFringe

Sami Rannila
Mid-Career Professional Development Grant
Kevät-Kesä 2018

 

Career Management Skills -nuoret uransa uurtajina

Marja Pudas
Mid-Career Professional Development Grant
Syksy 2017
 

Turn the Impossible Possible: Pedagogical Approach to Marching Band Instructing and Show Design

Seppo Pohjoisaho
Mid-Career Professional Development Grant
Syksy 2016

 

MCPD-ohjelma tarjoaa apurahan oman alan asiantuntijuuden laajentamiseen Yhdysvalloissa. Stipendiohjelma on suunnattu erityisesti työuransa keskivaiheessa oleville ammattilaisille ja asiantuntijoille, jotka etsivät uusia näkökulmia ja lähestymistapoja työhönsä ja omalle alalle. Se on tarkoitettu ensisijaisesti yli 35-vuotiaille Suomen kansalaisille. Akateeminen loppututkinto ei ole hakemusvaatimus.

Jaettavien stipendien määrä vaihtelee vuosittain. Esimerkiksi lukuvuonna 2018-2019 kolme suomalaista oman alansa asiantuntijaa sai MCPD-ohjelman stipendin ja vuonna 2017-2018 stipendin sai kaksi asiantuntijaa. Apuraha on enimmillään USD 13 500. Stipendiaatti voi käyttää apurahansa lukuvuoden aikana.

Fulbright-ohjelma on paljon enemmän kuin vain apuraha. Taloudellisen tuen lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita (esim. maksuton viisumi, henkilökohtainen neuvonta sekä päivän mittainen orientaatio, jossa perehdytään amerikkalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen).

Stipendiaattien valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin sekä henkilökohtaiseen haastatteluun.

 

Korkeakoulujen kanssa yhteisrahoitetut Cost-share-stipendit

MCPD-ohjelma on toisinaan yhteisrahoitettu. Jos hakija työskentelee korkeakoulussa, tulee hänen selvittää yksikkönsä kanta osarahoitukseen. Tämä tapahtuu liittämällä täytetty ja allekirjoitettu ”korkeakoulun sitoumus kulujaettuun Fulbright-stipendiin” lomake osaksi hakemusta. Lomake pitää liittää hakemukseen, vaikka korkeakoulu ei sitoutuisikaan yhteisrahoitukseen. Stipendejä on tarjolla vain rajoitetusti ja tämän vuoksi hakijan oman laitoksen osarahoituksella voi olla tärkeä merkitys. Yksikön rahoitussitoumus ei kuitenkaan ole hakuedellytys.

Täältä löydä lisää tietoa: Yleistietoa kulujaetuista stipendeistä yliopistoille.

 

Hakuohjeet

Ennen hakemista kannattaa sinun tutustua kaikkiin alla oleviin linkkehin huolellisesti.

 

Jos projektiaihe on sellainen, että se ei ole suoraan kytköksissä johonkin tiettyyn organisaatioon, on varauduttava tekemään paljon työtä verkostojen rakentamisessa. Syynä ei ole se, että ihmiset eivät haluaisi tavata tai keskustella, vaan he ovat vain niin kiireisiä. On oltava sitkeä ja ymmärrettävä, että asiat eivät tapahdu hetkessä. Suomalaisuus on valtti, samoin se, että olet Fulbright-stipendiaatti. Näitä molempia asioita arvostetaan, ja se auttaa kontaktien luomisessa.
Finnish MCPD-Grantee, 2017

 

Hakuprosessi

MCPD-hakemusten prosessi on seuraavanlainen:

 1. Hakemusten saavuttua Fulbright Suomi -säätiöön ne läpikäyvät teknisen karsinnan, jossa tarkistetaan hakemuksen hakukelpoisuus (esim. tarvittavat liitteet ovat mukana).
   
 2. Teknisen karsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään eteenpäin MCPD-stipendivalintalautakunnalle, joka arvioi hakemukset. Arvioiden perusteella valitaan haastateltavaksi kutsuttavat hakijat. Hakijoille jotka eivät saa haastattelukutsua ilmoitetaan myös asiasta.
   
 3. Haastattelulautakunta tekee oman arvionsa hakijoista. Arviot lähetetään stipendivalintalautakunnalle. Stipendivalintalautakunta arvioi hakijat hakemusten ja haastattelujen perusteella ja tekee lopulta ehdotuksen Fulbright Suomi -säätiön hallitukselle. Hakija joko valitaan, laitetaan varasijalle tai hylätään.
   
 4. Fulbright Suomi -säätiön hallitus antaa lopullisen päätöksen stipendivalintalautakunnan esitykseen. Ohjelmakoordinaattori lähettää päätökset hakijoille.
   
 5. Vastaamalla valintakirjeeseen hakija hyväksytään Fulbright Suomi -säätiön puolesta stipendiaatiksi. Tämän lisäksi tarvitaan vielä Yhdysvaltojen Fulbright Foreign Scholarship Boardin (FSB) hyväksyntä. Hyväksynnän saatuaan hakijasta tulee virallisesti Fulbright-stipendiaatti. 

 

Lisätietoja

Mirka McIntire
puh. 044 5535 269
mirka.mcintire(at)fulbright.fi