Ohjeet suosituksen hankkijalle

Graduate-tason Fulbright-stipendihakija

Fulbright–stipendihakijan tulee liittää stipendihakemukseensa suosituskirjeitä. Suosituskirjeillä on tärkeä merkitys hakijan stipendihakumenestyksessä. Niillä perustellaan, miksi suositeltava olisi erinomainen valinta. Stipendivalintoihin vaikuttavat suosituskirjeiden rinnalla ehdokkaan hakemus, todistukset, Fulbright Suomi -säätiön hankkima tieteenalakohtainen asiantuntijalausunto sekä haastattelu.

Ehdokkaalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Fulbright-stipendiä haettaessa. Opiskelupaikan hakuun ryhdytään stipendivalintojen jälkeen ja tuolloin stipendiohjelmaan hyväksyt henkilöt voivat käyttää stipendihakemukseensa liittämiä suosituksia myös yhdysvaltalaisten korkeakoulujen hauissa. Suosituskirje eli Letter of Recommendation on Yhdysvalloissa esseiden, testitulosten ja todistusarvosanojen ohella yksi tärkeä korkeakoulun sisäänpääsyyn vaikuttavista tekijöistä. Oppilaitoksissa suosituskirjeiden merkitys korostuu erityisesti valintojen loppuvaiheen päätöksenteossa, kun finalistit ovat usein tasavertaisia ja hakijoista pyritään löytämään eroavaisuuksia.

Suosituskirjeiden määrä

Liitä Fulbright-stipendihakemukseesi vähintään kolme suositusta. Musiikin, kuvataiteiden tai esittävän taiteen alan opiskelijoilta vaaditaan vähintään neljä suositusta.

Myös yhdysvaltalaisten korkeakoulujen graduate-tason hakemusten liitteeksi pyydetään yleensä kolme suosituskirjettä. Suosituskirjeiden määrä ilmoitetaan korkeakoulun omissa hakuohjeissa.

Suosittelijoiden valinta

Mieti tarkkaan, kenet haluat pyytää suosittelijaksi. Suosi valinnassa mahdollisuuksien mukaan henkilöitä, jotka tuntevat sinut parhaiten ja joiden uskot kirjoittavan sinusta positiivisimman ja tehokkaimman kirjeen. Asema tai nimike ei ole tärkein tekijä suosituksen kirjoittajaa valittaessa, vaan suosittelijaksi kannattaa pyytää henkilöä, jolla on hyvä tuntemus sinusta ja työskentelytavoistasi. Suosittelijan korkea asema ei siis yksinään tee suosituksesta vakuuttavaa.

Sopivia suosittelijoita Fulbright-stipendihakemuksen tueksi, ovat sinua opettaneet professorit ja opettajat sekä oman tutkimuksesi ohjaajat ja alasi työnantajat.

Voit halutessasi huomioida suosittelijavalinnassa sinua kiinnostavien yhdysvaltalaisten oppilaitosten mahdolliset suosittelijakriteerit, mikäli tiedät jo stipendihakuvaiheessa, mihin oppilaitoksiin aiot hakea. Yhdysvaltalaiset korkeakoulut saattavat joskus hyväksyä esimerkiksi vain tietyssä asemassa olevien suosittelijoiden kirjeet.

Aloita suosituskirjeiden hankita riittävän ajoissa, kuitenkin viimeistään muutama kuukausi ennen hakupäivän umpeutumista, jotta annat suosittelijoille riittävästi aikaa kirjeiden kirjoittamiseen.

Suosittelijan avustaminen ja suosituskirjeen seuranta

Keskustele suosittelijan kanssa akateemisista suunnitelmistasi ja perusteistasi hakeutua Yhdysvaltoihin opiskelemaan ennen suosituskirjeen kirjoittamista. Mieti etukäteen, mitä mahdollisesti itse toivot suosittelijan korostavan kirjeissään ja tuo nämä asiat esiin keskusteluissanne. Anna suosittelijalle uusimmat akateemiset todistuksesi, opintorekisteriotteesi ja CV:si sekä muita mahdollisia todisteita, jotka auttavat suosittelijaa kirjoittamaan erinomaiset perustelut valintasi tueksi.

Ilmoita suosittelijalle kirjeen viimeinen palautuspäivä. Kysele suosittelijalta myöhemmin mahdollisia esiinnousseita kysymyksiä ja muistuta häntä lähestyvästä palautuspäivästä. Selvitä ennen haun päättymistä, ovatko pyytämäsi suositukset saapuneet perille.

Suosituskirjepohja ja -kirjeen lähettäminen

Fulbright-stipendiohjelmaan osoitetut suosituskirjeet kirjoitetaan standardoidulle sähköiselle lomakepohjalle. Suositeltavan tulee lähettää suosittelijalle sähköisestä stipendin hakuohjelmasta ohjeviesti sähköisen suosituksen tekemiseen. (Mikäli suosittelija ei voi täyttää sähköistä suositusta, suositeltavan tulee toimittaa hakuohjelmasta ladattava suosituskirjepohja suosittelijalle. Kirjepohjan täytettyään suosittelija lähettää sen postitse suoraan Fulbright Suomi -säätiöön.) Katso tarkemmat suosituskaavakkeen lähettämiseen ja lataamiseen liittyvät ohjeet Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuilta stipendiohjelman sähköisen hakemuksen täyttöohjeista.

Oikeus nähdä oma suosituskirje

Stipendiohjelman hakupaperissa sinua pyydetään luopumaan oikeudestasi nähdä suosituksesi. Fulbright Suomi -säätiö ei anna suosituksia hakijan nähtäville eikä myöskään stipendiohjelmaan valituille.

Usein myös yhdysvaltalaisten korkeakoulujen hakukaavakkeissa kysytään hakijalta, haluaako hän luopua oikeudestaan nähdä oppilaitokselle lähetetyt suosituskirjeet. Sinun tulee tällöin päättää, haluatko mahdollisesti pyytää valintapäätösten julkaisun jälkeen oppilaitokselta sinua koskevat suositukset vai et.

Lisätietoa

Julkaisut:
Donald Asher: Graduate Admissions Essays
Kaplan: Graduate School, A Strategic Approach