Haku perustutkintoon

Lue Canadian Student Life -artikkeli Fubright Center News -lehdestä.

Kanadalaiseen yliopistoon voi hakea suomalainen lukion tai muun vastaavan, vähintään 12-vuotisen pohjakoulutuksen suorittanut henkilö, jolla pitää olla myös riittävä englannin (tai ranskan) kielen taito. Hakijan ei tarvitse olla kirjoilla suomalaisessa yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa.

Aloita ajoissa

Hakuprosessi kanadalaisiin korkeakouluihin kannattaa aloittaa noin vuosi ennen suunniteltua opintojen alkua. Hakemusten täyttämiseen, tarvittavien liitteiden kokoamiseen sekä vaadittujen kieli- tai tasotestien suorittamiseen menee aikaa. Hakuajat ovat oppilaitoskohtaisia ja vaihtelevat paljonkin. Usein hakuajat päättyvät 5-8 kk ennen opintojen alkua. Hakemukset saa suoraan oppilaitosten kotisivuilta. Osassa provinsseista on käytössä keskitetty haku (esim. Ontarion Application Centre), jonka kautta hakemus lähetetään.

Hakemukseen pitää yleensä liittää päättötodistus ja ylioppilastutkintotodistus, molemmat englanniksi käännettyinä. Hakeminen on usein maksullista.

Tutustu sisäänpääsyvaatimuksiin

Valintakriteerit vaihtelevat oppilaitoksesta ja koulutusohjelmasta riippuen. Osa kanadalaisista oppilaitoksista ja koulutusohjelmista on erittäin valikoivia, toiset taas haluavat tarjota kaikille mahdollisuuden koulutukseen. Lisätietoja valintakriteereistä saa oppilaitoksien opinto-oppaista.

Vaadittavat testitulokset

Kanadalaiset korkeakoulut eivät yleensä järjestä pääsykokeita. Sen sijaan hakijoilta saatetaan edellyttää ennen hakuajan päättymistä tiettyjen standardoitujen testien suorittamista. Näistä yleisimpiä ovat englannin kielen testi TOEFL iBT ja jatkotutkintotasoilla lisäksi GRE ja GMAT. Hakijoilta vaadittavat testitulokset vaihtelevat oppilaitoskohtaisesti.