Kustannukset

Cash money! 1 EUR = 1.54 CAD (2/2016)

Yliopisto-opiskelu on Kanadassa maksullista ja opiskelijat maksavat lukukausimaksuja (tuition fees). Opiskelukustannukset vaihtelevat huomattavasti riippuen yliopistoista, sen sijainnista sekä opiskelijan kulutustottumuksista. Kustannuseroja on myös perustutkintoa suorittavilla ja jatkotutkintoa suorittavilla.

Lukukausimaksut

Kanadassa ei ole säädetty liittovaltiollista, samaa lukukausimaksua kaikille, joten maksut vaihtelevat provinssista ja oppilaitoksesta toiseen. Lukukausimaksut vaihtelevat myös opintotasosta ja -alasta riippuen.

Kansainvälisen opiskelijan lukukausimaksut ovat korkeampia kuin kanadalaisen. Lukuvuonna 2013-2014 kansainvälisen perustutkinto-opiskelijan lukukausimaksu oli keskimäärin $19,500 ja jatko-opiskelijan $13,600. Tarkempaa tietoa lukukausimaksujen suuruudesta löytyy Statistics Canadan sivuilta.

Ylioppilaskohtaiset lukukausimaksutilastot löytyvät Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC) sivuilta.

Vakuutukset

Opiskelijalla on oltava riittävä sairaus- ja tapaturmavakuutus. Vakuutuksen voi saada järjestettyä opiskeluprovinssin tai kanadalaisen yliopiston kautta. Jos tämä ei ole mahdollista, opiskelijan tulee hankkia sairaus- ja tapaturmavakuutus yksityiseltä vakuutusyhtiöltä. Opiskelijan kannattaa hankkia myös matkavakuutus.

Muut maksut (fees)

Vuoden kokonaiskustannuksista vain 35-40% on lukukausimaksuja. Lukukausimaksujen lisäksi yliopistoilla on myös muita pakollisia maksuja. Näitä voivat olla esim. incidental fees (lisämaksut) - kuten terveydenhuoltomaksut, liikuntapalvelumaksut ja usein opiskelija(yhdistys)(kunta)maksut. Lisämaksujen suuruus vaihtelee yliopistoittain.

Opiskelumateriaali ja -välineet

Opiskelumateriaalien ja oppikirjojen aiheuttamat kustannukset vaihtelevat oppilaitoksen ja opinalan mukaan. Monissa yliopistoissa opiskelijalla on oltava oma tietokone. Taidealoilla tarvikkeet voivat olla merkittävä menoerä. Kanadassa opiskelijan odotetaan ostavan oppikirjat. Käytettyjä oppikirjoja voi usein hankkia edulliseen hintaan muilta opiskelijoilta tai netistä.

Elinkustannukset ja hintataso

Opiskelukustannuksien lisäksi kustannusarvioon tulee lisätä myös mm. ruoka, asuminen, matkustaminen, ja muut henkilökohtaiset kustannukset ja menot.

StudyInCanada.com: Cost of Living

StudyCanada: Costs of Living in Canada