Opintojen rahoitus

Rahoitusta perustutkintoon on tarjolla niin Suomessa kuin Kanadassakin. Rahoitus kootaan useasta eri lähteestä ja rahoituksen hankinta jatkuu usein vielä opintojen aloittamisen jälkeen.

Opintojen rahoituslähteitä ovat mm.

  • valtion opintotuki
  • suomalaiset, kansainväliset ja kanadalaiset apurahat ja stipendit
  • kanadalaisten yliopistojen omat stipendit
  • korvaukset mahdollisesta osa-aikaisesta työstä kampuksella
  • opiskelijan omat säästöt

Useimmiten yksi tai kaksi rahoituslähdettä ei riitä kattamaan kaikkia kustannuksia.

Rahoituslähteitä Suomessa

Kelan opintotuki
Kelan opintotukikeskus voi myöntää valtion opintotukea Kanadassa opiskeluun, jos opinnot sisältyvät Suomessa suoritettavaan tutkintoon tai johtavat tutkinnon suorittamiseen valtiollisessa tai virallisesti hyväksytyssä oppilaitoksessa. Kanadan kohdalla tämä tarkoittaa sitä, että oppilaitoksen on oltava asianmukaisesti tunnustettu siinä provinssissa, jossa se sijaitsee. Kanadan ja Suomen kaksoiskansalaiset voivat saada valtiolta rahallista tukea vain toisesta maasta, eivät molemmista.

Rahoitusta suomalaiselta yliopistolta
Jos olet lähdössä vaihto-opiskelijaksi, kysy oman korkeakoulusi vaihtosopimuksia, matka-apurahoja tai muita tukimuotoja.

Apurahoja
Fulbright Centerin kotisivulla on listattu tietolähteitä suomalaisista organisaatioita, jotka yleisesti tukevat ja myöntävät apurahoja opiskeluun tai tutkimukseen ulkomailla.

Rahoituslähteitä Kanadassa

Kanadalaiset yliopistot voivat myöntää rahallista tukea kansainväliselle opiskelijalle. Perustutkinto-opintoihin rahoitusta voi olla vähemmän tarjolla ja mahdollisuudet saada tukea jatko-opintoihin ovat yleensä paremmat. Yliopistoilta kannattaa kysyä stipendeistä ja muista rahoitusvaihtoehdoista.

Työskentely opintojen ohessa

Kanadassa kansainväliset opiskelijat saavat tehdä töitä oman korkeakoulun kampuksella ja kampuksen ulkopuolella, jos opiskelevat täysipäiväisesti ja heillä on voimassa oleva study permit. Myös opiskeluun liittyvä teaching- tai research assistantship omassa tiedekunnassa ja opiskeluun liittyvä työharjoittelu on sallittua.

Töitä saa lukukausien aikana tehdä enintään 20 tuntia viikossa, mutta loma-aikoina täysipäiväisesti.

Tarkemmat ja ajantasaiset tiedot työskentelystä opintojen ohella löytyvät Citizenship and Immigration Canadan (CIC) verkkosivuilta.