Yliopistojen valinta ja vertailu

Omien lähtökohtien selvittäminen

Ulkomailla opiskelun aloittaminen on iso askel ja ennen kuin opinnot voivat alkaa, on opiskelijalla monta päätöstä tehtävänään. Ennen kuin alkaa miettiä itselleen sopivaa oppilaitosta, kannattaa selvittää perusteellisesti seuraavat asiat:

 1. akateemiset tavoitteet
 2. henkilökohtaiset toiveet
 3. opintojen rahoitus

Akateemiset tavoitteet

 • Opintojen taso/ oppilaitostyyppi
  University, university college, community college tai joku muu (päätös vaikuttaa siihen, mitä opintoja ja tutkintoja voi suorittaa ja mitkä ovat opintojen jatkomahdollisuudet). Undergraduate- vai graduate-taso (mille tasolle oma pohjakoulutus riittää).
 • Opiskelun tavoite
  Onko Kanadassa tarkoitus suorittaa tutkinto vai yksittäisiä kursseja?
 • Pääaine tai pääaineyhdistelmä
 • Hakuvaatimukset ja opintomenestys
  Omaa opintomenestystä ja muita ansioita on verrattava kanadalaisten oppilaitosten hakuvaatimuksiin.
 • Tulevaisuudensuunnitelmat
  On tärkeä pohtia mm. sitä, miten aikoo hyödyntää Kanadassa suoritettuja opintoja tai tutkintoa ja onko ulkomainen ohjelmakokonaisuus sovellettavissa kotimaan vaatimuksiin.
 • Vaihtoehdot kotimaassa
  Mikäli opiskelijan tavoitteet ovat vain ja ainoastaan akateemiset, on hyvä  selvittää myös kotimaiset vaihtoehdot: kannattaa verrata kriittisesti oman pääaineen koulutustarjonnan tasoa Kanadassa ja Suomessa.
 • Tunnustettu oppilatos
  Kanadalaisten oppilaitosten ja korkeakoulujen kohdalla ensimmäinen perusedellytys on, että oppilaitos tai korkeakoulu on asianmukaisesti tunnustettu siinä provinssissa, missä se sijaitsee. Provinssien opetusministeriöt valvovat koulutuksen tasoa sekä korkeakouluja ja oppilaitoksia.

Henkilökohtaiset toiveet

 • Suunnittelun alkuvaiheessa on hyvä ottaa huomioon myös seuraavat kysymykset, joilla voi opiskelijasta riippuen olla suurikin merkitys opiskelupaikan valinnassa:
 • Oppilaitoksen sijainti
  Suurkaupunki vai pienempi paikkakunta (ja miten julkiset kulkuneuvot kulkevat paikasta toiseen)?
  Rannikko vai keskilänsi?
  Pitkiä talvia vai takuuvarmaa aurinkoa?
 • Oppilaitoksen koko
  Pieni, keskikokoinen vai kaikkein suurin?
 • Opiskelijarakenne
  Paljon vai vähän kansainvälisiä opiskelijoita?
  Ainoana suomalaisena vai yhtenä monista?
 • Henkilökohtaiset toiveet ja harrastukset
  Haluaako jatkaa tiettyä urheiluharrastusta opiskelun aikana?
  Minkälaisia mahdollisuuksia kanadalainen oppilaitos tarjoaa?

Opintojen rahoitus

 • Rahoitus on yksi keskeisimpiä ulkomaanopiskeluun vaikuttavia tekijöitä. Oma realistinen rahoitustilanne ja mahdolliset rahoituslähteet on syytä selvittää heti alkuvaiheessa.