FDAT-opettajastipendiaatit

Opettaja-ohjelman vastuujärjestys

Fulbright Center hallinnoi ohjelmaa Suomessa ja Institute of International Education (IIE) Yhdysvalloissa. Kaikki ohjelmaan liittyvät järjestelyt stipendiaatiksi valitsemisen jälkeen tapahtuu IIE:n kautta. IIE ottaa stipendiaattiin yhteyttä valmistelutoimien aloittamiseksi. On erittäin tärkeää, että myös Fulbright Centerin ohjelmakoordinaattorisi on ajan tasalla, miten valmistelutoimesi edistyvät, joten muista lähettää IIE:n kanssa käymistä sähköpostikeskusteluistasi kopio Fulbright Centerin ohjelmakoordinaattorillesi.

Viisumin hankinta ja DS-2019-lomake

Alla olevaan listaan on koottu selvitys dokumenteista, jotka sinun tulee toimittaa Fulbright Centeriin DS-2019-lomakkeen hankkimista varten hyvissä ajoin ennen stipendkauden alkua Yhdysvalloissa. IIE:n kirjoittama DS-2019-lomake liitetään viisumihakemukseen. Viimeisen toimituspäivän noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta saat viisumin ennen suunniteltua lähtöäsi.

Lähetä kaikki seuraavassa esitetyt viisumin hakuun tarvittavat asiakirjat skannattuna erillisinä omina tiedostoinaan sähköpostin liitteenä ohjelmakoordinaattorillesi. Kokoa kaikki asiakirjat samaan sähköpostiin.

 

1. Kopio oman passisi ja mukana seuraavien J-2 -viisumia hakevien perheenjäsenten passien henkilötietosivuista

Kaikkien J-viisuminhakijoiden passikopio tulee lähettää Fulbright Centeriin. Uusi passi tarvittaessa ja lähetä kopio uusimmasta passistasi ohjelmakoordinaattorillesi pdf-muodossa. Viisumitietoihisi tulee kirjata sen passin numero, jolla matkustat Yhdysvaloihin.

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta USA:sta paluun jälkeen.

 

2. Lääkärintodistus (ei perheenjäsenet)

Katso ohjeet Vakuutus-osiosta.

 

3. Todistukset perheenjäsenten oleskelukustannukset kattavasta rahoituksesta sekä muusta rahoituksesta

Stipendiaateilta edellytetään todisteita kyvystä kattaa mukaan tulevien perheenjäsenten elinkustannukset. IIE on kerännyt arviot kuukausittaisista elinkustannuksista eri yliopistoista. IIE:n arvioiden mukaan puolisolle pitää varata elinkustannuksiin $600-$1 100 per kuukausi ja yhtä lasta kohden $300-$600 per kuukausi. Elinkustannusarvioihin on laskettu mukaan vuokra, ruoka, paikalliset matkakulut sekä muut satunnaiset menoerät.

Jotta IIE voi kirjoittaa sinulle DS-2019-lomakkeen, sinun tulee osoittaa, että pystyt kattamaan mukana muuttavien perheenjäsenten elinkustannukset ja vakuutukset.

Mikäli rahoitat mahdollisesti mukana lähtevän perheen kuluja ja Fulbright-kauttasi muullakin kuin Fulbright-stipendillä, lähetä Fulbright Centeriin vapaamuotoinen yhteenvetolistaus rahoituslähteistäsi. Liitä yhteenvetoon englanninkielinen todiste kustakin listassa mainitsemastasi rahoituslähteestä ja toimita kaikki dokumentit Fulbright Centeriin määräaikaan mennessä. Todistusten tulee olla englanninkielisiä, koska ne menevät IIE:n käsiteltäväksi. Kirjaa yhteenvetoon myös haussa olevat stipendisi. DS-2019-lomakkeeseen kirjataan kaikki varat, jotka sinulla ja perheelläsi on käytössä Yhdysvalloissa oleskelun ajan.

Fulbright Centeriin lähetettävät todisteet rahoituksesta voivat olla kopioita esimerkiksi seuraavanlaisista dokumenteista:

  • Apurahapäätös (englanninkielinen)
  • Palkkatodistus (englanninkielinen)
  • Tiliote säästöistä (englanninkielinen). Huom! pankin vapaamuotoinen kirje varoista ei riitä. Tarvitset varsinaisen englanninkielisen tiliotteen, jossa näkyvät tilitiedot sekä tilin omistajan tiedot.

Tarvitset rahoitustodistukset mukaan myös viisumihaastatteluun.

 

 4. Tiedot aikaisemmista matkoista Yhdysvaltoihin

Toimita tiedot USA:n vierailuistasi stipendikautta edeltävän 12 kuukauden ajalta vapaamuoisessa englanninkielisessä dokumentissä tai sähköpostissa. Fulbright Center toimittaa nämä tiedot CIES:lle DS-2019-lomaketta varten. (Huom. lähetä vahvistus myös mikäli et ole vieraillut USA:ssa ko. aikana). Selvityksessä mahdollisesta USA:ssa oleskelusta tulee ilmetä tieto oleskelun tarkasta ajankohdasta, viisumityypistä sekä vierailun tarkoituksesta.

Stipendi ja sen maksaminen

Ohjelman hallinnoija Yhdysvalloissa, IIE, maksaa FDAT-stipendiaattien stipendit. Stipendi on suunniteltu kattamaan normaaleja elinkustannuksia kuten ruoka- ja muita menoja sekä paikalliseen matkustamiseen meneviä kuluja. Isäntäyliopisto maksaa FDAT-stipendiaattien puolesta asumisen. Stipendi maksetaan stipendiaatin amerikkalaiselle pankkitilille kahdessa erässä, lukukauden alussa sekä lukukauden puolessa välissä.

IIE:n palvelut

Institute of International Education (IIE) hallinnoi FDAT-ohjelmaa Yhdysvalloissa. IIE on koonnut hyödyllistä tietoa Yhdysvaltoihin saapuville FDAT-stipendiaateille omalle sivustolleen. Tarkempaa tietoa ohjelmasta löydät myös Fulbright Teacher Exchange -sivustolta.

IIE:n orientaatiot ja workshopit

IIE koordinoi kaikille stipendiaateille kesä-elokuun aikana sarjan orientaatioita. Jokainen FDAT-stipendiaatti osallistuu näihin orientaatioihin. Ensimmäinen pre-arrival orientaatio tapahtuu netin kautta ja sen järjestää isäntäyliopisto noin kuusi viikkoa ennen stipendiaattien saapumista Yhdysvaltoihin. Elokuussa kaikki amerikkalaiset sekä kansainväliset FDAT-stipendiaatit kootaan yhteiseen workshop-orientaatiotapahtumaan, joka järjestetään Washington DC:ssä. Elokuun orientaatio on viime vuosina järjestetty elokuun puolivälissä ja se on kestänyt noin 5 päivää.

Asunto, matkajärjestelyt ym.

Ohjelman hallinnoija Yhdysvalloissa, IIE, auttaa järjestämään opettaja-ohjelman stipendiaateille asunnot. IIE hoitaa ja kattaa myös kaikki stipendiaattien matkajärjestelyt, niin Suomesta Yhdysvaltoihin ja takaisin kuin Washington D.C:n orientaatiosta isäntäyliopistokaupunkiin.

 

Hae vuorotteluvapaata omasta oppilaitoksestasi mahdollisimman pian! Se kannattaa.

 

Orientaation esityksiä

Linkkejä ensimmäisen ja toisen asteen opetuksesta Yhdysvalloissa sekä oppimateriaaleja kouluille

Fulbright-kauden raportointi

IIE pyytää sinua täyttämään Fulbright-kauden päätteksi raportin tutkimuksesi edistymisestä. Kun lähetät raportit IIE:lle, muista lähettää ne samalla myös Fulbright Centeriin ohjelmakoordinaattorillesi.

Täytä Fulbright-kauden loputtua myös Fulbright Centerin erillinen palautelomake. Palautelomakkeella selvitämme mm. kautesi onnistumista ja pyydämme sinulta alumnina vinkkejä tuleville stipendiaateille. Lähetä sähköinen palautelomake Fulbright Centeriin Fulbright-kautesi lopussa tai viimeistään kuukauden sisällä Suomeen saapumisestasi.

Otamme erittäin mielellämme kuulumisiasi vastaan koko Fulbright-kautesi ajan myös muunkin kuin virallisen raportoinnin muodossa.