Tietoa Post-doc, MCPD- ja ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows -stipendiaateille

 Ammatillisena vinkkinä voisi heittää, että hyvä etukäteisvalmistelu tutkimuksen teon tai opettamisen suhteen on hyvin tärkeää. Fulbright Scholar grantee 2012-2013

Tutkimuspaikan hankkiminen yhdysvaltalaiseen korkeakouluun tai tutkimuslaitokseen

Stipendiaatti vastaa itse tutkimuspaikan hausta. Useimmilla tutkijoilla, pre- ja post-doc-tasolla sekä ammattilaisilla on yleensä olemassaolevia verkostoja, joita he hyödyntävät tutkimuspaikan varmistamiseksi. Isäntälaitoksia tulee olla vähintään yksi, mutta tutkimusta voi toki suorittaa useissa eri paikoissa projektin niin vaatiessa.

Mikäli ennaltaolevia kontakteja Yhdysvaltoihin ei ole, kannattaa hyödyntää omia ja kollegoiden verkostoja sekä ottaa aktiivisesti ja reippaasti yhteyttä laitosten henkilökuntaan. Yhdysvalloissa on tyypillistä, että tutkijat ovat yhteydessä professoreihin tutkijavierailuihin liittyen, joten professorit osaavat odottaa yhteydenottoja. Tutkijavierailun isännän kirjoittamasta kutsukirjeestä tulee käydä ilmi hänen sekä laitoksen valmius isännöidä hakijaa. Mikäli isäntä perii vierailusta maksuja, maksut kirjataan yleensä myös kutsukirjeeseen.

Kutsukirje

Vierailevat tutkijat pyytävät isäntäyliopistoltaan kirjettä, jolla hänet kutsutaan yliopistolle tekemään tutkimusta (letter of invitation). Kutsukirjettä tarvitaan asioiden sopimisen lisäksi myös viisuminhakuprosessissa, jonka vuoksi sen tulee täyttää alla esitetyt minimisisältövaatimukset. Kutsukirjeestä olisi hyvä käydä ilmi alla listatut seikat, jotka on kirjattu tähän englanniksi, jotta voit hyödyntää niitä suoraan yhteydenpidossasi yliopiston kanssa.

 •     The specific research affiliation offered
 •     The grantee status at the host university: visiting scholar
 •     Approximate time of the affiliation
 •     The name and title of the grantee's U.S. research advisor host
 •     Signature from the host or an appropriate host institution officer (for example the head of department or research advisor/mentor).
 •     What is the cost? What fees the host institution asks to pay?
 •     What are you provided? Office space, telecommunication connections, library access, housing?
 •     What will you be doing at the host institution?
 •     The letter should be on the U.S. institution’s official letterhead

Muista, että kutsukirjeen tarkoituksena on kertoa isäntälaitoksen valmiudesta isännöidä hakijaa sekä mitä tutkija tulee isäntälaitoksella tekemään, joten sillä on suuri merkitys koko hakemuksen kannalta.

Viisumin hankinta ja DS-2019-lomake

Alla olevaan listaan on koottu selvitys dokumenteista, jotka sinun tulee toimittaa Fulbright Suomi -säätiöön DS-2019-lomakkeen hankkimista varten hyvissä ajoin ennen stipendkauden alkua Yhdysvalloissa. CIES:n kirjoittama DS-2019-lomake liitetään viisumihakemukseen. Viimeisen toimituspäivän noudattaminen on ehdottoman tärkeää, jotta saat viisumin ennen suunniteltua lähtöäsi.

Lähetä kaikki seuraavassa esitetyt viisuminhakuun tarvittavat asiakirjat skannattuna erillisinä omina tiedostoinaan sähköpostin liitteenä ohjelmakoordinaattorillesi. Kokoa kaikki asiakirjat samaan sähköpostiin:

1. Viralliset tutkimusvierailun päivämäärät

Lähetä Fulbright Suomi -säätiöön viralliset vierailupäivät yhdysvaltalaisessa isäntäorganisaatiossa eli ne päivät, jotka olet vahvistanut isäntäsi kanssa. Kun Fulbright -Suomi säätiö on vastaanottanut nämä tarkat päivät vierailullesi, ohjelmakoordinaattori valmistelee allekirjoitettavaksesi virallisen Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentin, jota tarvitset myös viisumia hakiessasi.

HUOM! Matkustuspäivät ovat eri asia kuin viralliset vierailupäivät isäntäorganisaatiossa. Ilmoita myös matkustuspäivät Fulbright Suomi -säätiöön heti kun olet varannut lentosi.

Huomioithan lentoja varatessasi, että sinulla on mahdollisuus saapua Yhdysvaltoihin J-1 -viisumisääntöjen mukaan korkeintaa 30 vuorokautta ennen virallisen vierailun alkua. Viralliset vierailupäivät yhdysvaltalaisessa isäntäorganisaatiossa kirjataan DS-2019-lomakkeen voimassaolopäiviksi. Voit jäädä maahan turistina myös virallisen vierailun jälkeen korkeintaan 30 päiväksi ilman erillistä lupaa. (Grace Period)

2. Kopio oman passisi ja mukana seuraavien J-2 -viisumia hakevien perheenjäsenten passien henkilötietosivuista

Kaikkien J-viisuminhakijoiden passikopio tulee lähettää Fulbright Suomi -säätiöön. Uusi passi tarvittaessa ja lähetä kopio uusimmasta passistasi ohjelmakoordinaattorillesi pdf-muodossa. Viisumitietoihisi tulee kirjata sen passin numero, jolla matkustat Yhdysvaloihin.

Passin tulee olla voimassa kuusi kuukautta USA:sta paluun jälkeen.

3. Lääkärintodistus (ei perheenjäsenet)

Katso ohjeet Vakuutus-osiosta.

4. Todistukset riittävästä rahoituksesta sekä perheenjäsenten oleskelukustannukset kattavasta rahoituksesta

Stipendiaateilta edellytetään todisteita kyvystä kattaa elinkustannukset.

Stipendiaatin tulee varata elinkustannuksiin vähintään noin $1 200-$2 200 per kuukausi asuinpaikasta riippuen. Puolisolle pitää varata elinkustannuksiin $600-$1 100 per kuukausi ja yhtä lasta kohden $300-$600 per kuukausi. Elinkustannusarvioihin on laskettu mukaan vuokra, ruoka, paikalliset matkakulut sekä muut satunnaiset menoerät.

Jotta CIES voi kirjoittaa sinulle DS-2019-lomakkeen, sinun tulee osoittaa, että pystyt kattamaan omat ja mukana muuttavan perheen elinkustannukset ja vakuutukset.

Mikäli rahoitat Fulbright-kauttasi (ja mahdollisen mukana lähtevän perheen kuluja) muullakin kuin Fulbright-stipendillä, lähetä Fulbright Suomi -säätiöön vapaamuotoinen yhteenvetolistaus rahoituslähteistäsi. Liitä yhteenvetoon englanninkielinen todiste kustakin listassa mainitsemastasi rahoituslähteestä ja toimita kaikki dokumentit Fulbright Suomi -säätiöön määräaikaan mennessä. Kirjaa yhteenvetoon myös haussa olevat stipendisi. DS-2019-lomakkeeseen kirjataan kaikki varat, jotka sinulla ja perheelläsi on käytössä Yhdysvalloissa oleskelun ajan.

Fulbright Suomi -säätiölle lähetettävät todisteet rahoituksesta voivat olla kopioita esimerkiksi seuraavanlaisista dokumenteista:

 • Apurahapäätös (englanninkielinen)
 • Palkkatodistus (englanninkielinen)
 • Tiliote säästöistä (englanninkielinen). Huom! Tarvitset varsinaisen englanninkielisen tiliotteen, jossa näkyy tilitiedot sekä tilin omistajan tiedot.

Tarvitset rahoitustodistukset mukaan myös viisumihaastatteluun.

5. Tiedot aikaisemmista matkoista Yhdysvaltoihin

Toimita tiedot USA:n vierailuistasi stipendikautta edeltävän 12 kuukauden ajalta vapaamuoisessa englanninkielisessä dokumentissä tai sähköpostissa. Fulbright Finland toimittaa nämä tiedot CIES:lle DS-2019-lomaketta varten. Selvityksessä mahdollisesta USA:ssa oleskelusta tulee ilmetä tieto oleskelun tarkasta ajankohdasta, viisumityypistä sekä vierailun tarkoituksesta. Huom. lähetä vahvistus myös mikäli et ole vieraillut USA:ssa ko. aikana.

Stipendidokumentti

Fulbright Finland kirjoittaa sinulle Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentin, jonka mukaisesti stipendisi maksetaan. Sinulle lähetetään dokumentista kaksi kappaletta. Dokumentin allekirjoitettuasi pidä itselläsi toinen kappale ja lähetä pikaisesti toinen kappale takaisin Fulbright Suomi -säätiöön. Fulbright Finland toimittaa sähköisen kopion IIE:lle DS-2019-lomakkeesi kirjoittamista varten. Muista liittää kopio Terms of Award and Acceptance of Grant -dokumentista varsinaiseen viisumianomukseesi.

Stipendin maksaminen

Fulbright-stipendi maksetaan kansainvälisenä tilisiirtona stipendiaatin yhdysvaltalaiselle pankkitilille.  Stipendin maksetaan pääsääntöisesti kun stipendiaatti on muuttanut Yhdysvaltoihin, avannut paikallisen pankkitilin ja toimittanut tilitiedot Fulbright Suomi -säätiöön. Tilisiirto vie noin 5-7 päivää. Maksuaikataulusta on mahdollista neuvotella esimerkiksi tilanteessa, jossa ennakkoon tulee maksaa stipendikauteen liittyviä kuluja.

Toimita yhdysvaltalaiset pankkitilitietosi heti tilin avattuasi Fulbright Suomi -säätiöön pankki- ja yhteystietolomakkeella.

Enrichment-seminaarit

Tutustu Yhdysvalloissa järjestettäviin Enrichment-seminaareihin.

The most visible services provided by the IIE/CIES are the Fulbright enrichment programs and the nationwide enrichment seminar, which I highly recommend to all Fulbrighters. Fulbright scholar grantee 2015-2016

CIES:n palvelut

Tutkija-, MCPD- ja ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows -ohjelmia hallinnoi Yhdysvalloissa Council for International Exchange of Scholars (CIES). CIES lähettää kaikille tutkijoille ja stipendiaateille tervetulopaketin, joka sisältää hyödyllisiä oppaita Fulbright -kaudelle. Oppaisiin on koottu tietoa muun muassa Fulbright-ohjelmaan liittyvistä menettelytavoista ja ohjelman palveluista. Lisäksi niistä löytyy tietoa Yhdysvalloista ja sen kulttuurista sekä työskentelystä amerikkalaisessa yliopistomaailmassa.

CIES on koonnut "Grantees only" -sivuilleen tietoa Yhdysvaltoihin saapuville ja siellä jo oleville tutkijoille ja ammattilaisille. Sivuilta löytyy paljon tietoa, mm. viisumeista, neuvoja asunnon etsimiseen tai Fulbright-ohjelman järjestämästä vapaa-ajantoiminnasta. Sivuille kirjautumiseen tarvittavan käyttäjätunnuksen ja salasanan saat CIESiltä noin kaksi viikkoa ennen Fulbright -kautesi alkua.

Fulbright Outreach Lecturing Fund -ohjelma

The Fulbright Occasional Lecturer Fund (OLF) has been renamed the Fulbright Outreach Lecturing Fund and has shifted its focus from a scholar-centered program to an institution-centered program, adding a U.S. outreach/promotion function.   

As you know, the OLF enables visiting Fulbright Scholars on assignment in the United States to travel to other U.S. colleges and universities for short visits to interact with students, faculty and staff and with the surrounding community, with an eye toward enhancing the host institution’s internationalization efforts.

While OLF-supported campus visits will still promote institutional internationalization, scholar visits will be made specifically to U.S. institutions that traditionally have been underrepresented in the Fulbright Program, including Minority-serving Institutions, small liberal arts colleges, community colleges and institutions in underrepresented geographic locations.  Scholar visits will help develop relationships, enhance Fulbright connections with these institutions throughout the United States and help to promote increased awareness, interest and participation in the Fulbright Program.

Starting in the 2014-15 academic year, institutions, rather than scholars, will submit OLF applications and invitation letters to CIES for consideration.  CIES will contact institutions who are part of the underrepresented groups referenced above to advise them that they are designated specifically as potential OLF hosts and outline the process by which they determine scholar availability and offer invitations. 

The list of Fulbright Visiting Scholars posted on the CIES website (http://www.cies.org/fulbright-scholars) each October serves as a roster from which institutions may select scholars they would be interested in hosting.  The institutions will be instructed to email CIES’ OLF team at OLF(at)iie.org in order to request that a scholar to visit their institution.  The OLF team will work to put the two parties in touch.

Simultaneously, CIES will be in touch with the Visiting Scholars as they arrive in the United States, surveying them to determine their interest in participating in the OLF.  

While Visiting Fulbright scholars are welcome to visit any U.S. college campus, including those beyond the targeted groups, and may be in contact with such schools directly, such visits would take place outside of the OLF auspices.   

For more detailed information about the OLF, please visit http://www.cies.org/program/outreach-lecturing-fund. If you have any questions at all, please do not hesitate to contact the CIES OLF team at OLF(at)iie.org.