Yhdysvaltoihin yli vuodeksi

Ulkomaille yli vuodeksi lähtevät opiskelijat ja tutkijat voivat säilyä Suomen sosiaaliturvan piirissä, mutta heidän tulee vuoden sisällä ulkomaille lähdöstä hakea päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Mahdollista jatkopäätöstä haetaan vuoden sisällä edellisen päätöksen loppumisesta. 

Edellytyksenä Suomen sosiaaliturvassa säilymiselle yli vuoden kestävien opintojen tai tutkimustyön ajalta on, että olet kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin jo ennen ulkomaille muuttoa ja sinulla on kiinteät siteet Suomeen. Opiskelun tulee lisäksi olla päätoimista, johtaa ammattiin tai tutkintoon ja tapahtua julkisen hallinnon alaisessa oppilaitoksessa. Tutkimustyönä pidetään apurahoin tehtävää, tohtorin tutkinnon jälkeistä työtä. Jos saat työstäsi palkkaa, sosiaaliturvasi määräytyy työskentelyn perusteella. Vähäinen palkka ei kuitenkaan estä pitämästä sinua edelleen päätoimisena tutkijana Suomen sosiaaliturvan piirissä.

Ulkomailla asuville opiskelijoille ja tutkijoille voidaan antaa päätös Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta ensin enintään viideksi vuodeksi, minkä jälkeen päätöstä voidaan jatkaa toiset viisi vuotta. Jos olet opiskellut tai toiminut tutkijana päätoimisesti ulkomailla kymmenen vuotta, sinun tulee palata Suomeen vähintään vuodeksi, jotta sinulle voidaan antaa uusi myönteinen päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomailla oleskelun aikana.

Lisätietoa Kelasta: www.kela.fi