Opintomatkat

Fulbright Suomi -säätiö järjestää tilauksesta ryhmille räätälöityjä opintomatkoja Yhdysvaltoihin korkeakoulutukseen liittyvistä aiheista.

Fulbright Suomi -säätiön aiemmin järjestämillä matkoilla on perehdytty mm. yhdysvaltalaiseen aikuiskoulutukseen sekä maan tutkijakoulutusjärjestelmään. Fulbright Suomi -säätiöllä on 60 vuoden kokemus työskentelystä yhdysvaltalaisten koulutusalan toimijoiden ja asiantuntijoiden kanssa, minkä vuoksi säätiöllä on käytössään laaja paikallinen kumppaniverkosto eri tarpeista lähtevien opintomatkojen järjestämiseen.

Fulbright Suomi -säätiö huolehtii yhteistyössä paikallisten partnereiden kanssa opintomatkojen käytännön järjestelyistä, suunnittelee matkan ohjelman, järjestää vierailut eri kohteisiin sekä hankkii tarvittavat asiantuntijapuhujat. Opintomatkan sisältö luodaan vastaamaan matkan tilaajan tarpeita ja se suuntautuu kohteisiin, joissa vierailemalla pystytään saavuttamaan parhaiten matkalle asetetut tavoitteet. Opintomatkan pituus määritellään yhdessä matkan tilaajan kanssa.

Olemalla yhteydessä Fulbright Suomi -säätiöön saat tarkempaa tietoa opintomatkapalvelustamme. Oheisista linkeistä pääset myös katsomaan aikaisemmin järjestämiemme opintomatkojen ohjelmaa ja antia.

Aiemmat matkat