Raportit ja selvitykset

Suomen houkuttelevuus ulkomaisten tutkijoiden ja osaajien näkökulmasta

Selvitys tutkimus- ja innovaationeuvostolle koskien Suomen houkuttelevuus- ja haittatekijöitä ulkomaisten tutkijoiden ja osaajien näkökulmasta.

 


Consortium for North American Higher Education Collaboration (CONAHEC)

CONAHEC on verkosto, joka auttaa ja neuvoo Pohjois-Amerikasta kiinnostuneita korkeakouluja perustamaan ja vahvistamaan akateemisia yhteistyöhankkeita Kanadassa, Meksikossa sekä Yhdysvalloissa. Verkoston kautta löytyy esimerkiksi opiskelijavaihto-, harjoittelu- sekä vapaaehtoistyömahdollisuuksia. Myös suomalaisilla korkeakouluilla on mahdollisuus liittyä liitännäisjäseninä CONAHEC-verkostoon. Verkostossa on tällä hetkellä yhteensä 73 korkeakoulua, joista Pohjoismaista mukana on Reykjavikin yliopisto.

 


EU-USA Atlantis -ohjelma

EU-USA Atlantis ohjelma tarjoaa rahoitusta EU:n ja USA:n väliseen yhteistyöhön korkeakoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen alalla.

 


Strategies for Internationalization of a Regional Higher Education Institution

Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori Tapio Varmola teki Fulbright Centerin stipendiaattina (Mid-Career Professional Development -ohjelma) opintomatkan Yhdysvaltoihin syksyllä 2009. Korkeakoulujen kansainvälistymistä koskevan opintomatkan raportti:

 


Joint and Double Degree Programs in the Transatlantic context -raportti ilmestynyt

Raportissa esitetään kansainvälisiä, erityisesti transatlantisia yhteis- ja kaksoistutkintoja koskevan selvityksen tulokset (3.2.2009)

 


Selvitys suomalaisten yliopistojen vaihdosta USA:n ja Kanadan yliopistojen kanssa (2/2005)

Fulbright Center teki selvityksen suomalaisten yliopistojen Kanada- ja USA -vaihdosta ja sen tilanteesta. Selvityksellä halusimme kartoittaa yhteistyökumppaneita, yhteistyön laajuutta ja sujuvuutta sekä vaihtojen välistä tasapainoa.

Selvityksessä kysyimme yliopistojen kansainvälisiltä yksiköiltä mm. millaisia vaihto-ohjelmia heillä on erityisesti perustutkinto- ja jatko-opiskelijoille.