Stipendiohjelman tarkempi kuvaus ja hakuedellytykset

Hakuaika päättyy 20.5.2018.

Mihin tarkoitukseen stipendi myönnetään?

Fulbright – Technology Industries of Finland Grant - stipendiohjelmasta rahoitetaan vuosittain 2-3 stipendiä teknologiateollisuuden edustamien toimialojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus) kehitystä tukeviin maisteri- ja tohtoritason opintoihin tai tutkimukseen Yhdysvalloissa. Soveltuvia aloja ovat mm. tekniikka, luonnontieteet ja kauppatieteet. Myös soveltuvat hankkeet esimerkiksi humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta ovat mahdollisia. Stipendiohjelman rahoittavat Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Suomi -säätiö.

Fulbright – Technology Industries of Finland Grant -stipendiä voivat hakea sekä maisteri- tai tohtorin tutkintoon Yhdysvalloissa tähtäävät että yhden lukuvuoden kestävää, määräaikaista maisteri- tai tohtoritason opiskelua suunnittelevat. Stipendi voidaan myöntää syksyllä 2019 alkaviin opintoihin akkreditoidussa yliopistossa Yhdysvalloissa. Poikkeustapauksissa Fulbright Suomi -säätiön hallitus voi myöntää stipendin maisteri- tai tohtoritason opintoihin tutkimuslaitoksessa tai muussa soveltuvassa organisaatiossa Yhdysvalloissa.

Stipendin suuruus

Stipendi on suuruudeltaan vähintään 35 000 ja enintään 50 000 USD yhdelle lukuvuodelle. Lisäksi opiskelijat, jotka suorittavat koko tutkinnon Yhdysvalloissa, voivat hakea lisärahoitusta jatkovuosien opintoihin. Stipendin lisäksi ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen amerikkalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tuleviin opintoihin Yhdysvalloissa.

Soveltuvien yhdysvaltalaisten yliopistojen etsintä

Hakijalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että hakija kartoittaa alansa vahvoja ja omiin suunnitelmiinsa hyvin soveltuvia korkeakouluja Yhdysvalloissa jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. On tärkeää, että stipendin hakija on alustavasti yhteydessä soveltuviksi listaamiinsa yliopistoihin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi sekä valmistautunut kertomaan yhteydenotoista haastattelussa.

Stipendiaateille järjestettävässä orientaatiossa käsitellään yliopistojen etsintää ja sitä, miten löytää itselle parhaiten soveltuvan isäntälaitoksen. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista, joihin hakeutua.

Hakuedellytykset

1. Fulbright-Technology Industries of Finland -stipendi on tarkoitettu hakijan oman alan tai sitä lähellä olevan alan maisteri- ja tohtoritason opintoihin ja/tai tutkimukseen. Hakijan on pitänyt suorittaa alempi korkeakoulututkinto (AMK/yliopisto) tai ylempi korkeakoulututkinto stipendiohjelman hakuajan loppuun mennessä. Huom! Mikäli olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat kurssit ja opinnäytteet stipendiohjelman viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta et ole korkeakoulusi hallinnollisista syistä saanut  tutkintotodistusta itsellesi, voit tässä tapauksessa hakea stipendiohjelmaan. Sinun tulee liittää stipendihakemukseesi oman korkeakoulusi vapaamuotoinen todistus siitä, että tilanteesi on kuvatun kaltainen. Todistuksesta tulee myös ilmetä, milloin tutkintotodistus myönnetään sinulle. Kun saat tutkintotodistuksesi, lähetä siitä kopio sähköpostin liitteenä välittömästi Fulbright Suomi -säätiöön.

2. Stipendi on tarkoitettu teknologiateollisuuden edustamien toimialojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus sekä metallien jalostus) kehitystä tukeviin opintoihin Yhdysvalloissa. Soveltuvia aloja ovat mm. tekniikka, luonnontieteet ja kauppatieteet. Myös soveltuvat hankkeet esimerkiksi humanististen tieteiden tai yhteiskuntatieteiden alalta ovat mahdollisia. Stipendiohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja edistää elinkeinoelämän uudistumista pitkäjänteisesti. Ohjelmalla halutaan erityisesti kehittää monialaista osaamista sekä kykyä yhdistää huipputason teknologiaa tarvelähtöisesti eri sovellusalueille ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä. Stipendiä voi hakea monen eri alan opintoihin tai tutkimukseen (mm. tekniikka, luonnontieteet, kauppatieteet sekä soveltuvasti yhteiskuntatieteet, humanistiset tieteet, muotoilu).

3. Stipendiä ei voida myöntää hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa. Hakijan on aloitettava opiskelunsa Yhdysvalloissa tällä stipendillä. Stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman edustajina eikä stipendiä voi käyttää lisärahoituksena sellaiseen stipendiohjelmaan, jonka edustajana opiskelija toimisi.

4. Koska Fulbright-ohjelma on kahdenvälinen kulttuurivaihto-ohjelma, hakijoiden tulee olla Suomen kansalaisia ja heidän on saavuttava Yhdysvaltoihin Fulbright-ohjelman järjestämällä J-1-viisumilla. Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaiset eivät voi hakea stipendiä. Hakijat, joilla on tavoitteena saada tai joilla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin eivät voi hakea Fulbright-stipendiä.

J-1-viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2-viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin.

 • ŸNs. 12-month bar ja 24-month bar –säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2-viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2-viisumeilla. Hakijan, joka on vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen 2 vuoden aikana, on hyvä ottaa yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessaan.
 • Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

5. Lisäksi edellytetään, että stipendikauden aikana syntyneiden tutkimustulosten tulee olla julkisia ja tieteellisen yhteisön ja yhteiskunnan vapaasti hyödynnettävissä. Tutkimustulosten välitön kaupallinen hyödyntäminen tai patentointi stipendikauden aikana tai heti sen jälkeen ei siis ole mahdollista. Stipendiaatti voi kuitenkin hyödyntää stipendikaudelta saamiaan tutkimustuloksia ja osaamista myöhemmässä vaiheessa myös kaupalliseen tarkoitukseen.

Hakeminen ja valinnoista ilmoittaminen

 • Hakuaika lukuvuodelle 2019-2020 päättyy 20.5.2018 Suomen aikaa. Hakemus jätetään sähköisesti. Sähköinen hakemus sekä tarkemmat ohjeet hakulomakkeen täyttämiseksi on saatavilla Fulbright Suomi -säätiön verkkosivuilta.
   
 • Hakemusten arviointiin kuuluu useita vaiheita, mm. tieteenalan asiantuntijat antavat lausuntonsa hakemuksista. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluun, joka järjestetään Helsingissä 15.-17.8.2018. Haastattelukutsu lähetetään haastatteluun valituille hakijoille sähköpostitse viimeistään haastattelua edeltävällä viikolla.
   
 • Haastattelu on tärkeä osa hakemuksen kokonaisarviointia, joten siihen kannattaa valmistautua huolella mm. varautumalla kertomaan opiskelusuunnitelmistaan. Kannattaa myös tutustua huolella Fulbright-ohjelmaan, sen historiaan ja tavoitteisiin sekä stipendihakemuksen arviointiperusteisiin. Fulbright Suomi -säätiö ei vastaa haastattelusta aiheutuneista matkakustannuksista tai muista kuluista.
   
 • Fulbright Suomi -säätiön hallitus tekee lopullisen valinnan noin syyskuun puolivälissä (2018). Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse mahdollisimman pian valinnan jälkeen.

Stipendiaattien orientaatioseminaarit

Ensimmäinen valmennustilaisuus järjestetään 27.9.2018 ja toinen toukokuussa 2019. Tilaisuudet ovat pakollisia kaikille valituiksi tulleille.

Tutustu myös näihin stipendeihin

Fulbright Suomi -säätiö myöntää graduate-tason stipendejä myös ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows ja ASLA-Fulbright Graduate Grant -ohjelman kautta. Soveltuvat Fulbright – Technology Industries of Finland Grant -hakemukset otetaan automaattisesti huomioon myös ASLA-Fulbright Graduate Grant -stipendien haussa.