Fulbright-Technology Industries of Finland Grants

 • Kiinnostaako teknologian kehitystä tukevien alojen maisteri- tai tohtoriopinnot tai tutkijavierailu väitöskirjavaiheessa Yhdysvalloissa?
 • Haluatko mukaan maailmanlaajuiseen verkostoon, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja avaa ovia omaa alaasi kehittävien ammatillisten tai akateemisten tavoitteidesi saavuttamiseen?
 • Onko sinulla paloa kehittyä positiiviseksi muutoksentekijäksi?

Jos vastasit kysymyksiin kyllä, lue hakuohjeet Fulbright-Technology Industries of Finland Grants -stipendiohjelmaan lukuvuodelle 2020-2021!

Haku lukuvuodelle 2020-2021 päättyy 26.5.2019


Mikä on Fulbright Suomi -säätiö?

Fulbright Suomi on itsenäinen ja yksityinen, voittoa tavoittelematon suomalainen säätiö, jonka tarkoituksena on edistää

 • tiedon ja ammattiosaamisen vaihtoa Suomen ja Yhdysvaltain välillä
 • suomalais-yhdysvaltalaista koulutus- ja tutkimusyhteistyötä, sekä
 • suomalaisten korkeakoulujen kansainvälistymistä.

Mikä tekee Fulbright-ohjelmasta ainutlaatuisen?

 • Fulbright-ohjelma tarjoaa stipendiaateille apurahan lisäksi monia lisäetuuksia ja maksuttomia tukipalveluja sekä pääsyn maailmanlaajuiseen moniammatilliseen verkostoon.
 • Ohjelmaan haetaan tulevaisuuden vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, jotka haluavat aikaansaada omaa ammatti- tai tieteenalaansa kehittäviä ja eteenpäinvieviä muutoksia ja löytää ratkaisuja alansa kansallisiin ja kansainvälisiin haasteisiin.
 • Stipendiatit toimivat myös Fulbright-ohjelman, kotimaansa sekä oman kotiorganisaationsa lähettiläinä edistäen omalta osaltaan kotimaansa maakuvaa ja Suomi-Yhdysvallat -yhteyksi.

Kenelle ohjelma on suunnattu?

Fulbright-Technology Industries of Finland Grants -ohjelmalla tuetaan teknologia-alojen (elektroniikka- ja sähköteollisuus, kone- ja metallituoteteollisuus, metallien jalostus, tietotekniikka, suunnittelu ja konsultointi) kehitystä tukevia maisteri- ja tohtoritason opintoja ja tutkimusta Yhdysvalloissa hakijan vapaavalintaisessa yliopistossa. Myös luonnontieteiden, kauppatieteiden sekä soveltuvasti yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden ja muotoilun opiskelijat voivat hakea stipendiohjelmaan. Tärkeintä on aiheen merkitys teknologia-alojen uudistumiselle ja tulevaisuuden kilpailukyvylle. Poikkeustapauksissa stipendiaatin vastaanottava organisaatio voi olla myös tutkimuslaitos tai muu soveltuva organisaatio.

Voit hakea stipendiohjelmaan jos tähtäät tutkintoon Yhdysvalloissa tai suunnittelet yhden lukuvuoden kestäviä, määräaikaisia opintoja Yhdysvalloissa (esimerkiksi vaihto-opinnot tai täydennysopinnot esim. graduate certificate -ohjelmassa). Stipendiohjelmalla tuetaan myös väitöskirjatyön aikaisia tutkijavierailuja Yhdysvalloissa.

Stipendiohjelman tavoitteena on vahvistaa suomalaista huippuosaamista ja edistää elinkeinoelämän uudistumista pitkäjänteisesti. Ohjelmalla halutaan erityisesti kehittää monialaista osaamista sekä kykyä yhdistää huipputason teknologiaa tarvelähtöisesti eri sovellusalueille ja toimia kansainvälisessä yhteistyössä.

Fulbright-ohjelma on maailman suurimpia akateemisen ja ammatillisen liikkuvuuden ja kulttuurivaihdon kansainvälisiä ohjelmia, joka on perustettu lisäämään rajat ylittävää yhteisymmärrystä kansainvälisen koulutus- ja tiedeyhteistyön avulla. Suomessa Fulbright Suomi -säätiön tarjoamiin stipendiohjelmiin haetaan sekä yhteiskunnan eri aloille sijoittuvia että akateemiselle uralle tähtääviä potentiaalisia tulevaisuuden vaikuttajia ja muutoksentekijöitä, jotka haluavat omalla sarallaan edistää oman tieteenalan tai ammattialan kehitystä ja löytää ratkaisuja alansa keskeisiin haasteisiin. Lue lisää ohjelman taustasta.

Ohjelma soveltuu myös post-doc-tutkimukseen. Lue lisätietoja ja hakuohjeet tohtorin tutkinnon suorittaneille hakijoille suunnatulta stipendiohjelmasivulta.


Electric Power Research Institutessa työskentelevä 2011-2012 Fulbright-Technology Industries of Finland -stipendiaatti Jouni Peppanen suoritti Power Engineering -tohtorin tutkinnon Georgia Institute of Technologyssa. "Opinnot Georgia Tech:illä tarjosivat loistavan sähkötekniikan alan teknillisen tietotaidon, sekä kasvattivat minua henkilökohtaisella tasolla. Väitöskirjassani kehitin käytännöllisiä keinoja parantaa sähkönjakeluverkkojen mallinnustarkkuutta modernin mittausdatan avulla. Mallinnustarkkuuden parantaminen on välttämätön vaihe aktiivisempien sähköjakeluverkkojen kehittämiseksi."

Ohjelmaetuudet

 • Stipendi Fulbright-kauden menoihin, enintään 35 000-50 000 USD.
 • Fulbright-ohjelma ei ole ainoastaan rahoitusinstrumentti. Fulbright Suomi -säätiö tarjoaa stipendiohjelmiinsa valituille graduate-opiskelijoille monenlaisia tilaisuuksia ammatilliseen kansainväliseen verkostoitumiseen, jotka edesauttavat stipendiaatin mahdollisuuksia edistää omaa alaansa. Ohjelma tarjoaa stipendiaateille myös mittavia lisäetuuksia ja tukea Yhdysvaltoihin muuttoon (mm. maksuton viisumi, opiskelijoiden henkilökohtainen neuvonta, perehdytys yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen, seminaarit ja muut vapaa-ajan tapahtumat Yhdysvalloissa, ja paikalliset tukiverkostot Yhdysvalloissa).
 • Jos suoritat Yhdysvalloissa koko tutkinnon ja opiskelet maassa yli yhden lukuvuoden, voit hakea opinnoillesi lisärahoitusta Fulbright Suomi -säätiöstä. Katso Renewal Grant -stipendin kuvaus.

Alumnien kokemuksia


Alumnien sanoin: Fulbright-Technology Industries of Finland Grant -videosarja

Alumnien sanoin, osa I: Mitä teit Yhdysvalloissa? Mitä hyötyä Fulbright-kaudesta oli sinulle?

Katso videosarjan muut osat YouTubessa:


Yhdysvalloissa oppi kysymään "Miksi ei?"
Maailman paras aurinkokenno johdatti Hannu Laineen MIT:hin

Lue koko artikkeli Fulbright Finland News -julkaisusta

 


 


Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Fulbright Finland -säätiö: Yhteistyöllä korkeatasoista koulutusta insinööritieteilijöille

Fulbright Suomi -säätiö on lähettänyt yhteistyökumppaninsa Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön kanssa vuodesta 2007 lähtien 19 stipendiaattia Yhdysvaltoihin. Nykyisin Fulbright-Technology Industries of Finland -ohjelman alumnit työskentelevät professoreina, apulaisprofessoreina ja tutkijoina niin Suomessa kuin ulkomaillakin.

Lue koko artikkeli Fulbright Finland News -julkaisusta
 


Hakuedellytykset

 • Aloitat kokopäiväiset opinnot/tutkijavierailun Yhdysvalloissa syksyllä 2020.
 • Opiskelusi kestää Yhdysvalloissa vähintään yhden lukuvuoden/tutkijavierailusi kestää Yhdysvalloissa 9-12 kuukautta.
 • Jos haet Yhdysvaltoihin tutkinto-ohjelmaan tai non-degree-opintoihin, olet varautunut jättämään hakemuksen useampaan yliopistoon, joihin mihin tahansa olisit valmis lähtemään. Ohjelmaan ei otetaan mukaan henkilöitä, joiden sisäänpääsy on vain yhden yliopiston varassa.
 • Sinulla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Yhdysvalloissa tai vastaanottavan laitoksen kutsua stipendihakuvaiheessa. On kuitenkin erittäin tärkeää, että olet kartoittanut alasi vahvoja ja omiin tavoitteisiisi hyvin soveltuvia korkeakouluja jo ennen stipendihakemuksen jättämistä. Erityisesti, jos suunnittelet tutkijavierailua tai tohtorintutkinnon suorittamista Yhdysvalloissa, on tärkeää, että olet ollut alustavasti yhteydessä soveltuviksi katsomiisi tutkimusohjaajaehdokkaisiin vierailu-/opiskelumahdollisuuksien selvittämiseksi. Valittuja stipendiaatteja avustetaan tarvittaessa tekemään lopullinen listaus korkeakouluista joihin hakeutua. Ohjelma mahdollistaa vierailun myös kahdessa eri isäntäorganisaatiossa siinä tapauksessa, että menet Yhdysvaltoihin tutkijavierailulle edistämään väitöskirjatutkimustasi ja vierailet organisaatiossa peräjälkeen.
 • Suunnitelmasi Fulbright-kaudelle sisältävät oman alasi opintoja tai sitä lähellä olevan alan ylemmän korkeakoulututkintotason opintoja/tutkimusta. 
 • Olet suorittanut alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon (AMK/yliopisto) hakuajan loppuun mennessä. Huom! Mikäli olet suorittanut kaikki kandidaatin tutkintoon vaadittavat kurssit ja opinnäytteet stipendiohjelman viimeiseen hakupäivään mennessä, mutta et ole korkeakoulusi hallinnollisista syistä saanut tutkintotodistusta itsellesi, voit tässä tapauksessa hakea stipendiohjelmaan. Sinun tulee liittää stipendihakemukseesi oman korkeakoulusi vapaamuotoinen todistus siitä, että tilanteesi on kuvatun kaltainen. Todistuksesta tulee myös ilmetä, milloin tutkintotodistus myönnetään sinulle. Kun saat tutkintotodistuksesi, lähetä siitä kopio sähköpostin liitteenä välittömästi Fulbright Suomi -säätiölle.
 • Pystyt osallistumaan stipendihaastatteluun, American Voices -seminaariin sekä Pre-departure -orientaatiokoulutukseen alla olevassa aikataulussa mainittuina päivinä.
 • Stipendiaatit lähtevät Yhdysvaltoihin ASLA-Fulbright-ohjelman edustajina eikä stipendiä voi käyttää lisärahoituksena johonkin toiseen stipendiohjelmaan, jonka edustajana toimisit. 
 • Stipendiä ei voida myöntää hakijalle, joka jo oleskelee Yhdysvalloissa. Opinnot on aloitettava Yhdysvalloissa ASLA-Fulbright-stipendillä.
 • Koska ASLA-Fulbright-ohjelma on Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kulttuurivaihto-ohjelma, vaatimuksena on Suomen kansalaisuus ja Yhdysvaltoihin on saavuttava Fulbright-ohjelman järjestelmällä vaihtovierailuviisumilla (J1-viisumi). Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalaisille ei voida myöntää stipendiä. Jos sinulla on tavoitteena saada tai jos sinulla jo on pysyvä oleskelulupa Yhdysvaltoihin, et ole hakukelpoinen stipendiohjelmaan. 
 • J-1-viisumiin ja mukana seuraavien perheenjäsenten J-2-viisumeihin liittyy sääntöjä, jotka rajoittavat paluuta Yhdysvaltoihin. Tutustu näihin ennen stipendiohjelmaan hakemista.

  a) Ns. 12-month bar ja 24-month bar -säännökset rajoittavat uuden J-1 tai J-2-viisumin myöntämistä henkilölle, joka on aiemmin vieraillut Yhdysvalloissa J-1 tai J-2-viisumeilla. Jos olet vieraillut Yhdysvalloissa J-viisumilla viimeisen kahden vuoden aikana, ota yhteyttä Fulbright Suomi -säätiöön hakemusta laatiessa.

  b) Ns. kahden vuoden säännön mukaan (two year home country residence requirement) stipendiaatti ei voi välittömästi opiskelujaksonsa päätyttyä hakea työlupaa tai siirtolaisviisumia Yhdysvaltoihin. Työluvan tai siirtolaisviisumin saanti edellyttää oleskelua Suomessa kahden vuoden ajan. Normaali turistimatkailu ja mm. opiskelu Yhdysvalloissa on kuitenkin mahdollista.

Hakuohjeet

Aikataulu

 • Hakijapäivä Fulbright Suomi -säätiössä: 15.4.2019 klo 13:00-15:30. Tule kuulemaan ja kyselemään vinkkejä hakemiseen. Tilaisuuden nauhoite saatavilla jälkeenpäin.
 • Haku päättyy: 26.5.2019
 • Haastattelukutsut valituille hakijoille: 6.8.2019
 • Haastattelut Fulbright Suomi -säätiössä: 12.8.-14.8.2019 (matkakulut omakustanteisia)
 • Valinnat julkaistaan: syyskuun alku 2019
 • Kieli- ja tasotestit tarvittaessa (esim. GRE, GMAT, TOEFL): heti stipendivalintojen jälkeen tai aiemmin (riippuu omista yliopistovalinnoista ja ko. yliopistojen määräajoista)
 • American Voices -seminaari Turussa suomalaisille ja yhdysvaltalaisille stipendiaateille: 11.-12.10.2019 (Fulbright Suomi -säätiö kattaa matka- ja majoituskulut)
 • Pre-Departure -orientaatio Helsingissä: toukokuun puolessa välissä 2020 (Fulbright Suomi -säätiö kattaa matkakulut)
 • Orientoivat johdantokurssit Yhdysvalloissa: elokuussa 2020, kurssit ovat vapaaehtoisia (stipendiaatille ei aiheudu kurssista majoituskuluja, myös Yhdysvaltojen sisäisiin matkoihin myönnetään matkastipendi)
 • Opinnot/tutkimusvierailu Yhdysvalloissa alkaa: elokuussa/syyskuussa 2020

NEUVONTA

Karoliina Kokko
puh. 044 5535 268

Fulbright-Technology Industries of Finland -stipendiaatteja menneiltä vuosilta

2019-2020

Sonja Salo
Energy Technology  
Aalto University  
University of California, Berkley

2018-2019

Sakari Jukarainen
Health Data Science
University of Helsinki
Harvard University

2017-2018

Manu Huttunen
Electrical Engineering
Lappeenranta University of Technology
Stanford University, CA

2015-2016

Hannu Laine
Energiatieteet
Aalto yliopisto
Massachusetts Institute of Technology (MIT)
 

2014-2015

Matias Kalm
Liiketaloustiede
Aalto yliopisto
Arizona State University

Emil Kurvinen
Insinööritieteet
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
University of Virginia

Jesse Lastunen
Julkishallinto
Barcelona Graduate School
University of Chicago
 

2013-2014

Mikael Broas
Insinööritieteet
Aalto-yliopisto
Georgia Institue of Technology

Aku Antikainen
Fysiikka
Tampereen teknillinen yliopisto
University of Rochester

2012-2013

Tuomas Haarnoja
Insinööritieteet
Aalto-yliopisto
University of California, Berkeley

Tuukka Verho
Fysiikka
Aalto-yliopisto
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2011-2012

Jeanette Lindroos
Insinööritieteet
Aalto-yliopisto
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Jouni Peppanen
Insinööritieteet
Berlin University of Technology
Georgia Institute of Technology

2010-2011

Samu Alanko
Matematiikka
Aalto-yliopisto
New York University

Anders Häggman
Konetekniikka
Aalto-yliopisto
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2009-2010

Eija Haapalainen
Tietojenkäsittelytiede
Oulun yliopisto
Carnegie Mellon University

Elina Kemppainen
Kemia
Oulun yliopisto
Arizona State University

Olli Luukkonen
Sähkötekniikka
Helsingin teknillinen korkeakoulu
University of Pennsylvania

2008-2009

Iiro Mäkinen
Taloustiede
Helsingin yliopisto
Stanford University

Antti Tenhiälä
Liiketalous
Helsingin teknillinen korkeakoulu
University of Minnesota

2007-2008

Mikko Perttunen
Tietotekniikka
Oulun yliopisto
Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Juhana Siljander
Matematiikka
Oulun yliopisto
New York University