ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows Program

ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows -ohjelmalla tuetaan Yhdysvaltoihin vähintään kuudeksi kuukaudeksi lähteviä väitöskirjatutkimuksen tekijöitä. Stipendijakson enimmäispituus on 12 kuukautta. Stipendiaatti voi itse valita Yhdysvalloissa suoritettavan tutkimusajakson tarkemman ajankohdan siten, että se kuitenkin sijoittuu lukuvuodelle 2019–2020.

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018.

2014-2015 ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow Heikki Saxén visited Harvard University to gain fresh ideas and make international professional connections to realize his long-lasting ambition to establish the first institute for bioethics in Finland. “When I returned to Finland, I was, in terms of insight and connections, well-positioned to realize the dream of founding the institute together with my colleagues.”

Heikki Saxén
History of Bioethics
ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellow 2014-2015
University of Tampere
Harvard University

Stipendi on tarkoitettu yksinomaan väitöskirjatutkimuksen tekoon eikä stipendiä myönnetä kurssien suorittamiseen.

Stipendihakijan tulee esittää kutsukirje yhdysvaltalaiselta isäntäorganisaatiolta stipendin hakuvaiheessa. Stipendit ovat tarkoitettu yhdysvaltalaisessa korkeakoulussa lukuvuonna 2019–2020 tehtävään tutkimukseen. Myös muu soveltuva organisaatio voi mahdollisesti toimia stipendiaatin kutsujana, mutta asia tulee varmistaa tapauskohtaisesti Fulbright Suomi -säätiöstä.

ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows -stipendit ovat suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Lukuvuoden 2019-2020 ASLA-Fulbright Pre-Doctoral Research Fellows -stipendiä voivat hakea seuraavien yliopistojen tohtoriopiskelijat (HUOM! Kotiyksiköihin liittyvät vaatimukset):

 • Aalto-yliopisto (Huom! Erityisvaatimus)
 • Helsingin yliopisto: hakijoiden tulee liittää hakemukseensa oman yksikön kanta kulujaettuun stipendiin.
 • Itä-Suomen yliopisto, seuraavat tiedekunnat:
 • Oikeustieteen laitos
 • Filosofinen tiedekunta
 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Terveystieteiden tiedekunta
 • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
 • Jyväskylän yliopisto:
 • Liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Kauppakorkeakoulu
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto, seuraavat tiedekunnat:
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
 • Kauppakorkeakoulu
 • Teknillinen tiedekunta
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Taideyliopisto
 • Tampereen teknillinen yliopisto (v. 2019 alkaen Tampereen yliopisto)
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto (Huom! Erityisvaatimus)
 • Vaasan yliopisto

Lisätietoa cost-share-stipendeistä.

Stipendi ja muut ohjelmaetuudet

Stipendiohjelmaan valituille henkilöille myönnetään 12 000 dollarin suuruinen stipendi Fulbright-kaudesta aiheutuviin menoihin. Taloudellisen tuen lisäksi Fulbright-ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita mm. maksuton viisumi, stipendiaattien henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen yhdysvaltalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen.

Lisätietoa ohjelmasta ja valinnoista

Hakuohjeet

Alta löytyvät stipendiohjelman tarkat hakuohjeet. Lue ohjeet huolella ja seuraa niitä tarkasti sähköistä hakulomaketta täyttäessäsi.

 • Sähköisen hakemuksen täyttöohje
  Huom! Kaikki hakemuksen osat toimitetaan sähköisesti. Hakijan ei tarvitse postittaa mitään asiakirjoja Fulbright Suomi -säätiöön vaan kaikki liitteet tulee tallettaa sähköiseen hakemukseen. Jos hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä sekä lisäksi lähetetty sähköpostitse Fulbright Suomi -säätiöön  osoitteeseen applications(a)fulbright.fi. Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota yhteys Fulbright Suomi -säätiöön. Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Käytä oheista tarkistuslistaa hyödyksesi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat.
 

Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018

Lisätietoja puhelimitse:
Karoliina Kokko
puh. 044 5535 268