ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar

ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar –ohjelmassa tuetaan nuorten tutkijoiden tutkimusjaksoa amerikkalaisessa yliopistossa. Ohjelmasta myönnetään stipendejä Suomen kansalaisille, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon alle neljä vuotta sitten.

Fulbright Suomi -säätiön tutkijastipendiaatit lukuvuodelle 20182019


Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018.


HUOM!

 • Kaikki hakemuksen osat toimitetaan sähköisesti. Hakijan ei tarvitse postittaa mitään asiakirjoja Fulbright Suomi -säätiöön vaan kaikki liitteet tulee tallettaa sähköiseen hakemukseen ja lisäksi lähettää sähköpostitse applications(at)fulbright.fi.
   
 • Jos hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Katso myös samaan aikaan haussa oleva Fulbright - Technology Industries of Finland Grant

Lue alumnien ajatuksia ohjelman hakuprosessista ja siitä, miksi kannattaa lähteä Fulbright-tutkijavaihtoon Yhdysvaltoihin.

Ohjelma tarjoaa apurahan vähintään 4 kuukauden tutkimustyöhön Yhdysvalloissa. Apuraha on maksimissaan 15 500 USD (paitsi Cost-share-stipendissä; ks. alla). Ohjelma on tarkoitettu tohtorintutkinnon suorittaneille Suomen kansalaisille, jotka ovat tutkijanuransa alkuvaiheessa. Tutkimustyön Yhdysvalloissa tulee alkaa ASLA-Fulbright-stipendillä. Stipendiä voivat hakea kaikkien alojen tutkijat, lääketieteissä kuitenkin rajoitetusti (ks. tarkemmat hakuohjeet).

Yliopistojen kanssa yhteisrahoitetut Cost-share-stipendit

Osa jaettavista ASLA-Fulbright Research Grant for a Junior Scholar -stipendeistä on suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä. Cost-share-stipendin suuruus on maksimissaan 30 000 USD ja stipendijakson pituus 4–12 kuukautta (stipendiä voi hakea, vaikka oma korkeakoulu ei Cost-share-ohjelmaan osallistuisikaan).

Etuudet

Taloudellisen tuen lisäksi Fulbright-ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita mm. maksuton viisumi, stipendiaattien henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen amerikkalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen.

Hakuohjeet

Valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma sekä kutsu vastaanottavalta yliopistolta tai tutkimuslaitokselta Yhdysvalloista. Stipendiohjelman tarkempi kuvaus, hakuedellytykset ja -ohjeet ovat esitetty alla olevissa linkeissä. Tutustu niihin huolellisesti.

Nämä suomalaisille hakijoille suunnatut ohjeet antavat sinulle lisätietoa hakemuksessa olevista kysymyksistä ja opastavat sinua täyttämään hakemuksen askel askeleelta. Seuraa hakemuksen täyttöohjeita samalla, kun täytät hakemusta. Jos sähköisessä hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä sekä lisäksi lähetetty sähköpostitse Fulbright Suomi -säätiöön (applications(at)fulbright.fi). Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota heti yhteys Fulbright Suomi -säätiöön.

 

Lukuvuodelle 2015-2016 ASLA-Fulbright Senior Scholar -stipendin saanut Sari Havu-Nuutinen kertoo tutkijavaihtokokemuksestaan ja antaa viisi vinkkiä tutkijavaihtoon Itä-Suomen yliopiston Saima-lehdessä (2/216). Lue artikkeli kokonaisuudessaan (s. 36-37)

Hakuprosessi

Junior Scholar -hakemusten prosessi on seuraavanlainen:

 1. Hakemusten saavuttua Fulbright Suomi -säätiöön ne läpikäyvät teknisen karsinnan, jossa tarkistetaan, että hakemus on kaikin puolin hakukelpoinen.
 2. Mikäli hakemus tulee yliopistosta, joka osallistuu Cost-share-rahoituksella stipendiohjelmaan, teknisen karsinnan läpäissyt hakemus lähetetään hakijan kotiyliopistoon arvioitavaksi ja Cost-share-sitoumusta varten. Hakemus lähetetään eteenpäin Fulbright Suomi -säätiön arviointiin, vaikka hakemus ei saisi Cost-share-rahoitussitoumusta.
 3. Teknisen karsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään eteenpäin Fulbright Suomi -säätiön stipendivalintalautakunnalle, joka arvioi hakemukset. Arvioiden perusteella valitaan haastateltavaksi kutsuttavat hakijat. Hakijoille, jotka eivät saa haastattelukutsua, ilmoitetaan asiasta erikseen.
 4. Haastattelulautakunta tekee oman arvionsa hakijoista henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Arviot lähetetään stipendivalintalautakunnalle.
 5. Stipendivalintalautakunta arvioi hakijat hakemusten ja haastattelujen perusteella ja tekee lopulta ehdotuksen Fulbright Suomi -säätiön johtokunnalle. Hakija joko valitaan, laitetaan varasijalle tai hylätään.
 6. Fulbright Suomi -säätiön johtokunta antaa lopullisen päätöksen stipendivalintalautakunnan ehdotukseen. Ohjelman koordinaattori lähettää päätökset hakijoille.
 7. Vastaamalla valintakirjeeseen hakija hyväksytään Suomen Fulbright-komission puolesta stipendiaatiksi. Yhdysvaltojen Foreign Scholarship Boardin hyväksynnän jälkeen hakijasta tulee virallisesti Fulbright-stipendiaatti.

 

Lisätietoja

Ohjelmakoordinaattori
Emmi Jelekäinen
emmi.jelekainen(at)fulbright.fi
puh. +358 44 5535 275