ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar

ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar –ohjelmassa tuetaan varttuneiden tutkijoiden tutkimusjaksoa amerikkalaisessa yliopistossa. Ohjelmasta myönnetään stipendejä Suomen kansalaisille, jotka ovat suorittaneet tohtorintutkinnon yli neljä vuotta sitten.

Fulbright Suomi -säätiön tutkijastipendiaatit lukuvuodelle 20182019


Hakuaika lukuvuodelle 2019–2020 päättyy 9.12.2018.


HUOM!

 • Kaikki hakemuksen osat toimitetaan sähköisesti. Hakijan ei tarvitse postittaa mitään asiakirjoja Fulbright Suomi -säätiöön vaan kaikki liitteet tulee tallettaa sähköiseen hakemukseen ja lisäksi lähettää sähköpostitse applications(at)fulbright.fi.
   
 • Jos hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Lue alumnien ajatuksia ohjelman hakuprosessista ja siitä, miksi kannattaa lähteä Fulbright-tutkijavaihtoon Yhdysvaltoihin.

Tutkimusjakson pituus on 3–12 kuukautta. Tutkimusprojektin yhdysvaltalaisessa yliopistossa tulee alkaa ASLA-Fulbright–stipendillä. ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar -stipendi on maksimissaan 15 000 USD. Stipendiä voivat hakea kaikkien alojen tutkijat, lääketieteissä kuitenkin rajoitetusti.

Lukuvuoden 2019-2020 ASLA-Fulbright Grant for a Senior Scholar -stipendiä voivat hakea vain seuraavien yliopistojen tutkijat (HUOM: Kotiyksiköihin liittyvät erityisvaatimukset):

 • Aalto-yliopisto (Huom! Erityisvaatimus)
 • Helsingin yliopisto: hakijoiden tulee liittää hakemukseensa oman yksikön kanta kulujaettuun stipendiin.
 • Itä-Suomen yliopisto, seuraavat tiedekunnat:
 • Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
 • Filosofinen tiedekunta
 • Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
 • Oikeustieteen laitos
 • Jyväskylän yliopisto:
 • Liikuntatieteellinen tiedekunta
 • Kauppakorkeakoulu
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 • Oulun yliopisto, seuraavat tiedekunnat:
 • Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
 • Biokemian ja molekyylilääketieteen tiedekunta
 • Kauppakorkeakoulu
 • Teknillinen tiedekunta
 • Svenska handelshögskolan Hanken
 • Tampereen teknillinen yliopisto (v. 2019 alkaen Tampereen yliopisto)
 • Tampereen yliopisto
 • Turun yliopisto (Huom! Erityisvaatimus)
 • Vaasan yliopisto

Yliopistojen kanssa yhteisrahoitetut Cost-share-stipendit

ASLA-Fulbright Research Grant for a Senior Scholar -stipendit ovat suomalaisten yliopistojen ja Fulbright Suomi -säätiön yhdessä rahoittamia Cost-share-stipendejä (stipendiä voivat hakea vain tutkijat, joiden kotiyliopistot osallistuvat Cost-share-ohjelmaan).

Etuudet

Taloudellisen tuen lisäksi Fulbright-ohjelmaan kuuluu merkittäviä lisäetuuksia ja ohjelmapalveluita mm. maksuton viisumi, stipendiaattien henkilökohtainen neuvonta sekä perehdyttäminen amerikkalaiseen kulttuuriin, koulutusjärjestelmään ja tulevaan Fulbright-kauteen.

Hakuohjeet

Valinta perustuu hakemuksessa esitettyihin tietoihin. Hakemukseen on liitettävä tutkimussuunnitelma sekä kutsu vastaanottavalta yliopistolta tai tutkimuslaitokselta Yhdysvalloista. Stipendiohjelman tarkempi kuvaus, hakuedellytykset ja -ohjeet ovat esitetty alla olevissa linkeissä. Tutustu niihin huolellisesti.

Nämä suomalaisille hakijoille suunnatut ohjeet antavat sinulle lisätietoa hakemuksessa olevista kysymyksistä ja opastavat sinua täyttämään hakemuksen askel askeleelta. Seuraa hakemuksen täyttöohjeita samalla, kun täytät hakemusta. Jos sähköisessä hakemuksessa on ohjeiden kanssa ristiriitaista tietoa, noudata aina erityisesti suomalaisille hakijoille suunnattuja ohjeita.

Hakemus ja vaadittavat liitteet

Käytä tarkistuslistaa hyödyksi varmistaaksesi, että olet liittänyt hakemukseen kaikki vaadittavat asiakirjat. Hakija on itse vastuussa siitä, että kaikki vaadittavat liitteet on talletettu hakujärjestelmään määräaikaan mennessä sekä lisäksi lähetetty sähköpostitse Fulbright Suomi -säätiöön (applications(at)fulbright.fi). Huomioithan, että Fulbright Suomi -säätiö käsittelee ainoastaan kaikki hakuaikaan mennessä saapuneet, vaaditut liitteet sisältävät hakemukset.

Huom! Jos  sinulla on hakemuksen täyttämisessä teknisiä ongelmia, ota heti yhteys Fulbright Suomi -säätiöön.

Lukuvuodelle 2015-2016 ASLA-Fulbright Senior Scholar -stipendin saanut Sari Havu-Nuutinen kertoo tutkijavaihtokokemuksestaan ja antaa viisi vinkkiä tutkijavaihtoon Itä-Suomen yliopiston Saima-lehdessä (2/216). Lue artikkeli kokonaisuudessaan (s. 36-37)

Hakuprosessi

Senior Scholar -hakemusten prosessi on seuraavanlainen:

 1. Hakemusten saavuttua Fulbright Suomi -säätiöön ne läpikäyvät teknisen karsinnan, jossa tarkistetaan, että hakemus on kaikin puolin hakukelpoinen.
 2. Teknisen karsinnan läpäisseet hakemukset lähetetään hakijoiden kotiyliopistoihin arvioitavaksi. Mikäli kotiyliopisto ei sitoudu rahoittamaan hakemusta, se hylätään.
 3. Teknisen karsinnan läpäisseet ja yliopiston sitoumuksen saaneet hakemukset lähetetään eteenpäin Fulbright Suomi -säätiön stipendivalintalautakunnalle, joka arvioi hakemukset. Arvioiden perusteella valitaan haastateltavaksi kutsuttavat hakijat. Hakijoille, jotka eivät saa haastattelukutsua, ilmoitetaan asiasta erikseen.
 4. Haastattelulautakunta tekee oman arvionsa hakijoista henkilökohtaisten haastattelujen perusteella. Arviot lähetetään stipendivalintalautakunnalle.
 5. Stipendivalintalautakunta arvioi hakijat hakemusten ja haastattelujen perusteella ja tekee lopulta ehdotuksen Fulbright Suomi -säätiön johtokunnalle. Hakija joko valitaan, laitetaan varasijalle tai hylätään.
 6. Fulbright Suomi -säätiön johtokunta antaa lopullisen päätöksen stipendivalintalautakunnan ehdotukseen. Ohjelman koordinaattori lähettää päätökset hakijoille.
 7. Vastaamalla valintakirjeeseen hakija hyväksytään Suomen Fulbright-komission puolesta stipendiaatiksi. Yhdysvaltojen Foreign Scholarship Boardin hyväksynnän jälkeen hakijasta tulee virallisesti Fulbright-stipendiaatti.

Lisätietoja

Ohjelmakoordinaattori
Emmi Jelekäinen
emmi.jelekainen(at)fulbright.fi
puh. +358 44 5535 275