Ohjeet suosituskirjeen kirjoittajalle

Vinkkejä Graduate-tason Fulbright-stipendihakijan suosituksen kirjoittajalle

Fulbright–stipendihakijan tulee liittää stipendihakemukseensa suosituskirjeitä. Suosituskirjeillä on tärkeä merkitys hakijan stipendihakumenestyksessä. Niillä perustellaan, miksi suositeltava olisi erinomainen valinta. Stipendivalintoihin vaikuttavat suosituskirjeiden rinnalla ehdokkaan hakemus, todistukset, Fulbright Suomi -säätiön hankkima tieteenalakohtainen asiantuntijalausunto sekä haastattelu.

Ehdokkaalla ei tarvitse olla opiskelupaikkaa Fulbright-stipendiä haettaessa. Opiskelupaikan hakuun ryhdytään stipendivalintojen jälkeen ja tuolloin stipendiohjelmaan hyväksyt henkilöt voivat käyttää stipendihakemukseensa liittämiä suosituksia myös yhdysvaltalaisten korkeakoulujen hauissa. Suosituskirje eli Letter of Recommendation on Yhdysvalloissa esseiden, testitulosten ja todistusarvosanojen ohella yksi tärkeä korkeakoulun sisäänpääsyyn vaikuttavista tekijöistä. Oppilaitoksissa suosituskirjeiden merkitys korostuu erityisesti valintojen loppuvaiheen päätöksenteossa, kun finalistit ovat usein tasavertaisia ja hakijoista pyritään löytämään eroavaisuuksia.

Suosituskirjeen pituus ja lähettäminen

 • Suosituskirjeen enimmäispituus on kaksi sivua. Vaikka suosituskirjeissä laatu on määrää tärkeämpi tekijä, muutaman lauseen pituinen kirje ei ole suositeltava. Näin lyhyt kirje ei anna kattavaa kuvaa hakijasta, eikä todennäköisimmin edistä hakijan sisäänpääsyä yhdysvaltalaiseen korkeakouluun.
 • Fulbright-stipendiohjelmaan osoitetut suositukset kirjoitetaan sähköiseen stipendin hakuohjelmaan standardoidulle lomakepohjalle. Suositeltava lähettää suosittelijalle hakuohjelmasta sähköpostin, joka sisältää ohjeet sähköisen suosituksen kirjoittamiseen. (Mikäli suosittelija ei voi täyttää sähköistä suositusta, suositeltavan tulee toimittaa hakuohjelmasta ladattava suosituskirjepohja suosittelijalle. Kirjepohjan täytettyään suosittelija lähettää sen postitse suoraan Fulbright Suomi -säätiöön.)

Ennen suosituskirjeen kirjoittamista

 • Varmista, että haluat kirjoittaa suosituskirjeen sitä pyytävälle opiskelijalle - suostu suosituksen kirjoittamiseen vain, jos voit rehellisesti kirjoittaa myönteisen kirjeen
 • Keskustele tarvittaessa opiskelijan kanssa hänen akateemisesta taustastaan, suunnitelmista ja päämääristä - mitä paremmin tunnet opiskelijan, sitä tehokkaampi kirjeestä tulee
 • Hanki tarvittaessa tietoa suosituskirjeen kirjoittamista varten, esimerkiksi suositeltavan opintorekisteriote, työnäytteitä, CV

Suosituskirjeen kirjoittaminen

 • Kirjoita suositus englanniksi
 • Kerro kuinka kauan olet tuntenut opiskelijan ja missä roolissa
 • Korosta kirjeessä niitä opiskelijan ominaisuuksia ja akateemisia saavutuksia, jotka tukevat hänen päämääränsä saavuttamista
 • Anna suositeltavaa kuvaavien adjektiivien tueksi esimerkkejä ja todisteita
 • Kirjoita, minkälaisia tietoja ja taitoja opiskelija on opinnoissaan oppinut ja mihin hän on kykenevä
 • Kommentoi suositeltavan oman alan tuntemusta
 • Kerro suositeltavan menestyksekkäästi hoitamista tehtävistä
 • Kerro mikä tekee suositeltavasta erityisen tai ainutlaatuisen
 • Kerro miksi mielestäsi opinnot Pohjois-Amerikassa hyödyttäisivät suositeltavaa ja mahdollisesti opiskelijan alaa laajemmin
 • Kommentoi suositeltavan suunnitelmien toteuttamiskelpoisuutta
 • Arvioi suositeltavaa vertaamalla häntä muihin opiskelijoihisi: kerro kuuluuko opiskelija esimerkiksi 5 %, 10 %, 30 % opiskelijaparhaimmistoosi
 • Suosituskirjeellä voi ottaa kantaa esimerkiksi suositeltavan joihinkin seuraaviin ominaisuuksiin:

  Kyky työskennellä itsenäisesti/tiimissä                       Älykkyys
  Akateeminen menestys                                                 Ahkeruus
  Sitoutuminen alaansa                                                   Analyyttisyys
  Kommunikaatiotaidot (suullinen ja kirjallinen)         Johtamistaidot
  Järjestelmällisyys                                                           Kypsyys
  Omaperäisyys                                                                 Motivaatio
  Potentiaali (omalla alalla, opettajana)                       Työskentelytavat
  Sosiaaliset taidot                                                            Sopeutuvuus 
 • Kerro opiskelijan merkityksestä alalla tulevaisuudessa
 • Ilmoita kirjeessä oma tehtävänimikkeesi ja työnantajasi
 • Suosituskirjeen voi allekirjoittaa myös kaksi henkilöä
 • Muista suosituskirjeen viimeinen palautuspäivä

Oikeus nähdä oma suosituskirje

 • Stipendiohjelman hakupaperissa ehdokasta pyydetään luopumaan oikeudestaan nähdä suosituksensa. Fulbright  Suomi -säätiö ei anna suosituksia hakijan nähtäville eikä myöskään ohjelmaan valituille.
 • Stipendiaatti voi kuitenkin myöhemmin saada suosituksensa luettavaksi yhdysvaltalaisesta oppilaitoksesta, jonne ne ovat päätyneet hakuprosessin yhteydessä. Usein oppilaitosten hakukaavakkeissa kysytään hakijalta, haluaako hän luopua oikeudestaan nähdä oppilaitokselle lähetetyt suosituskirjeet. Mikäli hakija ei halua luopua tästä oikeudesta, hän saa suosituksensa nähtäville valintapäätösten julkaisun jälkeen.

Lisätietoa:

Julkaisut:
Donald Asher: Graduate Admissions Essays
Kaplan: Graduate School, A Strategic Approach