Tutkijat ja tohtoriopiskelijat

Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela (www.mela.fi), tarjoaa apurahansaajille lakisääteisen eläke- ja tapaturmavakuutuksen.

Tutkijoiden ja tohtoriopiskelijoiden tulee ottaa Maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukainen vakuutus, jos tutkimusvierailu Yhdysvalloissa kestää vähintään neljä kuukautta. Vakuutusvelvollisuus ei koske seuraavien ohjelmien stipendiaatteja: 

  • Fulbright-Schuman,
  • Fulbright International Science and Technology Award,
  • Fulbright Distinguished Awards in Teaching,
  • Fulbright Scholar-in-Residence Program sekä
  • Mid-Career Professional Development.

Lue MYEL-vakuutuksesta Melan verkkosivuilta www.mela.fi/fi/elakevakuutus/myel-vakuutus ja täytä verkkosivuilta löytyvä apurahansaajan vakuutushakemus hyvissä ajoin.

Hae samalla Eläketurvakeskuksesta päätös Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta täyttämällä lomake ETK2159.

Voit tehdä apurahasta kuluvähennyksiä, ja ilmoittaa niistä Melalle vakuutushakemuksella. Mela on aiemmin hyväksynyt kuluiksi korkeintaan puolet stipendisummasta. Huomaa että koko Fulbright-stipendiä ei voi laittaa Mela-vakuutuksen kuluihin, vaikka se niihin todellisuudessa kokonaisuudessaan menisikin.

Fulbright Finlandilla on velvollisuus stipendin myöntäjänä ilmoittaa apurahasta Melalle, ja tekee tämän ilmoituksen ensimmäisen stipendinmaksun yhteydessä.

Kun haet eläke- ja tapaturmavakuutusta Melasta, haet samanaikaisesti Suomen sosiaaliturvaan kuulumista. Suomen sosiaaliturvassa pysyminen tai siitä luopuminen tapahtuu aina kokonaisvaltaisesti. Työeläkevakuutusta ei saa Suomesta ilman yleistä sosiaaliturvaa ja toisaalta työeläkevakuutusoikeudesta luopuminen tarkoittaa myös muusta suomalaisesta sosiaaliturvasta luopumista.

Huom! Jos Fulbright-kaudellasi työskentelet myös suomalaiselle yliopistotyönantajalle saaden palkkaa yliopistolta, tulee yliopistosi/työnantajasi hakea sinulle päätöstä Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta.