Suomen sosiaaliturva

Kelan yhteystiedot

Yhdysvalloissa opiskelun sosiaalivakuutusasioihin liittyvissä lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä Kelan opintotukikeskukseen.

Opintotukikeskus
Puhelin: 020 634 6630
Sähköposti: ulkomaat.opintotuki@kela.fi

Lisätiedot: Kelan Opiskelijana ulkomailla -sivusto

Kandi- ja maisteriopiskelijoiden sosiaalivakuuttamien

Alle vuoden Yhdysvalloissa tilapäisesti opiskelevilla kandi- ja maisteritason stipendiaateilla on oikeus kuulua Suomen sosiaaliturvaan Yhdysvalloissa opiskelun ajan. Kela tekee päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta stipendiaatin oman ilmoituksen perusteella. Tee ilmoitus Kelalle Yhdysvalloissa opiskelustasi Kelan lomakkeella Y-39.

Mikäli olet menossa opiskelemaan Yhdysvaltoihin yli vuodeksi päätoimisena opiskelijana, hae oikeutta Suomen sosiaaliturvaan kuulumiseen Kelan hakemuslomakkeella Y-38. Suomen sosiaaliturvaan kulumisen edellytyksenä on henkilön kiinteät siteet Suomeen (esim. aikomus palata Suomeen, koti tai perhe jää Suomeen tai verojen maksu Suomeen). Stipendiaatin on täytynyt myös kuulua Suomen sosiaaliturvaan ennen opintojen aloittamista Yhdysvalloissa.

Sosiaalivakuuttaminen ja työskentely opintojen aikana

Mikäli aiot työskennellä Yhdysvalloissa opintojesi aikana (esim. Teaching Assistant tai Research Assistant -tehtävät), selvitä Kelalta ennen työskentelyn aloittamista työskentelyn mahdolliset vaikutukset sosiaaliturvaasi. Opintojen ohessa tehtävä työskentely voi joissakin tapauksissa poissulkea opiskelijan oikeuden Suomen sosiaaliturvaan. Mikäli opintojen ohessa työskentelevälle stipendiaatille myönnetään Yhdysvalloissa vapautus medicare tax- ja social security tax -nimisistä sosiaaliveroista ja hän toimittaa palkkakuittinsa Yhdysvalloissa tehdystä työstä Kelalle (joista käy ilmi, että ko. maksuja ei ole USA:ssa peritty), opiskelija voi yleensä pysyä Suomen sosiaaliturvassa. Stipendiaatin tulee hakea itse vapautusta medicare tax- ja social security tax -maksuista. Neuvoa vapautuksen hakemiseen kannattaa kysyä esimerkiksi oman yliopiston International Student and Scholar -toimistosta sekä paikallisilta veroviranomaisilta.

Suomeen palatessa

Mikäli olet ulkomailla oleskelun aikana kuulunut Suomen sosiaaliturvaan, ilmoita Kelalle Suomeen palatessasi paluupäivämäärä sekä ajantasaiset osoitetiedot. Jos et ole kuulunut Suomen sosiaaliturvan piiriin Yhdysvalloissa oleskelusi aikana, täytä hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomeen muutettaessa (lomake Y77).

 

Tohtoriopiskelijoiden sosiaalivakuuttaminen

Eläketurvakeskus (ETK) vakuuttaa ulkomaille lähtevät lähetetyt työntekijät ja yrittäjät. Apurahansaaja rinnastetaan Suomen kansallisessa lainsäädännössä yrittäjään. Kaikkien Yhdysvaltoihin enintään vuodeksi lähtevien Melan vakuuttamien tohtoriopiskelijoiden tulee olla Melan lisäksi yhteydessä Eläketurvakeskukseen.

Eläketurvakeskus antaa hakemuksesta todistuksen tohtoriopiskelijoille Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, mikäli edellytykset todistuksen antamiselle täyttyvät. Edellytyksenä on, että stipendiaatti on kuulunut Suomen sosiaaliturvaan ennen Yhdysvaltoihin lähtöä ja että stipendiaatti on Melan MYEL-vakuuttama.

Täytä ETK:n hakemus Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta ulkomaantyön aikana ETK2159. Hakemuksen käsittelyn jälkeen ETK lähettää hakijalle todistuksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta. Kela antaa vielä oman päätöksensä saatuaan ETK:sta tiedon annetusta todistuksesta. ETK suosittelee, että hakija ilmoitaa Yhdysvaltoihin muutostaan myös itse Kelalle (esimerkiksi puhelimitse). Mikäli stipendiaatin perheenjäsenet muuttavat mukaan Yhdysvaltoihin, heidän tulee täyttää ainoastaan Kelan lomake sosiaaliturvaan kuulumisesta.

Yli vuodeksi USA:han tilapäisesti lähtevä voi hakea poikkeuslupaa Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumiseksi lomakkeella ETK2159.  Poikkeuslupaa haetaan Eläketurvakeskuksesta, mutta ratkaisun poikkeusluvasta tekee sosiaali- ja terveysministeriö.