SAT ja SAT Subject

SAT ja SAT Subject -testit

SAT-testi on kriittistä lukutaitoa, matemaattisia taitoja sekä kirjoitustaitoa mittaava tasotesti, jonka avulla arvioidaan opiskelijan kykyä menestyä kandidaatitason korkeakouluopinnoissa. SAT Subject -testit ovat yliopistojen opiskelijavalinnoissaan käyttämiä alakohtaisia testejä, jotka mittaavat tietyn aihealueen hallintaa, esim. kielet, biologia, fysiikka, historia.

SAT-testi Suomessa

Suomessa SAT-testiä järjestää Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM .

Lisätietoa testeistä:

Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM

SAT-testin kotisivu

SAT Subject -testit

 

Testiin valmistautuminen

Vinkkejä testiharjoitteluun saa SAT-testin kotisivuilta. Testiin voi myös harjoitella ilmaiseksi  mm. Khan Academyssa.